MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (10)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh

GIỜ THỨ 4, THÔNG ĐIỆP 1, 2 VÀ 3
 
“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
GIỜ THỨ 4, THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 30 tháng 7 năm 1999; 10 pm
10 giờ tối
Trung Tâm Cửu Nhật, Olo
 
TA MUỐN MỌI NGƯỜI HIỂN TRỊ VỚI TA

Trong khi làm tuần cửu nhật, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình treo trên Thánh Giá. Máu chảy ra từ tất cả các Vết Thương nơi Thánh Thẻ Người. Trong thời gian ngắn, mây xuống và bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây, hiện ra Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Người phán:

"Hỡi các con, đêm nay là đêm rạng ngày cuối cùng của Tháng Bảy Vĩ Đại, Tháng Kính Máu Châu Máu Ta. Ta bảo với các con, bình an ở cùng tất cả các con. Vào ngày vinh quang Ta biểu hiện, sức mạnh chữa lành của Ta sẽ mọc lên như mặt trời và các con sẽ được chữa lành. Các con sẽ được tăng cường sức lực để thi hành Ý Ta. Đại dương Máu Châu Báu Ta sẽ tuôn ra và canh tân bề mặt trái đất. Chiên lạc sẽ tìm được. Sẽ có sự quy phục và tĩnh lặng giữa đàn chiên Ta. Sẽ có sự Bình An Quý Giá giữa chúng.
 
Khi nào nghe thấy tiếng người Mục Tử, tất cả sẽ chạy đến để nghe tiếng Người. Chúng sẽ vâng nghe lề luật của Thiên Chúa của chúng.

Trong kỷ nguyên này, kẻ thù của Thánh Giá Ta sẽ bị chiếm đoạt. Sức mạnh của tội lỗi sẽ bị xiềng lại. Cha Ta sẽ hiển trị mọi người.
 
Hỡi các con, bao nhiêu người trong các con sẽ đi vào Kỷ Nguyên Vinh Quang Ta Hiển Trị? Ta muốn tất cả mọi người hiển trị với Ta. Vì thế, Ta nài xin các con hãy làm cho Ý Ta được mọi người biết đến. Qua Máu Châu báu Ta, Ta hứa sẽ lôì kéo tất cả mọi người về với Ta.
 
Hỡi các con, hãy thu thập tất cả các thông điệp Ta ban cho các con từ ngày 1 tháng 1 năm 1997 đến ngày cuối cùng của tuần cửu nhật này. Hãy tu sửa  những thông điệp và kinh nguyện như vậy. Rồi hãy làm cho Ý Ta được toàn thể thế giới biết đến. Ta hứa sẽ cho các con biết phần cuối cùng của Kinh Đền Tạ. Ta sẽ cho con nghe những chữ bị thiếu bất cứ lúc nào kể từ khi này. Khi nghe nó, hãy thu thập lại. Ta đang ở bên cạnh để giúp con.
 
Hỡi các con, nếu các con vâng lời Ta thu thập tất cả những thông điệp, Ta bảo đảm với các con là giáo hội sẽ nghe các con. Tất cả những gì các con xin nơi Ta, sẽ được thi hành. Hãy luôn bình an. Đừng bao giờ mâu thuẩn với ý Trời trong đời sống các con. Ngay cả khi nó không làm cho các con hài lòng. Hỡi các con, hãy vâng lời; sự vâng lời của các con sẽ không bao giờ đem các con đi lạc. Ma quỷ không có quyền lực trên sự vâng lời.
 
Hãy yêu mến thánh giá của con. Hãy mang lấy tất cả những nỗi đau để an ủi Ta, và để đền tạ cho tội lỗi. Hãy giúp đỡ những kẻ yếu đuối xung quanh các con. Hãy khuyến khích lẫn nhau trong khốn khó.
 
Hãy đơn sơ. Sự đơn sơ của các con sẽ thắng được Vương Miện Vinh Quang cho các con. Các con của Ta, đừng bao giờ quên rằng Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Hãy an ủi Ta. Hãy sùng kính Máu Châu Báu Ta.
 
Hãy tỉnh thức và canh chừng để nhận được tất cả những gì Thiên Đàng cho con vào ngày mai. Đừng ngủ trước sự Hiện Diện của Ta. Hãy cầu nguyện với Ta với tình yêu và lòng kính sợ.
 
Ta sẽ lắng nghe và chúc lành cho các con. ta yêu thương tất cả các con. Ta chúc lành cho tất cả các con."
 
GIỜ THỨ 4, THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 31 tháng 7 năm 1999; 10:00 pm
Trung Tâm Cửu Nhật, Olo
 
HÃY CHO MỌI NGƯỜI BIẾT Ý TA

Trong khi làm tuần cửu nhật vào ngày cuối cùng của tháng bảy, tôi thấy, thị kiến Chúa Ba Ngôi trong đám mây. Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, cầm một Chén Thánh trong tay và Nguời ngồi bên hữu Chúa Cha. Tay phải Chúa Cha cầm trượng (staff). Chúa Thánh Thần phát ra tia sáng thiêng liêng từ trên cao. Tôi cũng thấy một mão Gai, một thanh kiếm, và ba chiếc đinh, tất cả nằm dưới chân Con Thiên Chúa.
 
Sau một lúc, mây xuống bao phủ toàn cảnh, trong đám mây hiện ra Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Người dịu dàng phán:
 
“Hỡi các con, hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần. (Thinh Lặng). Hãy để Thần Khí Sự Thật  (Truth) và Thông Hiểu (Knowledge) ngự trên các con. Ước gì Thần Khí đổ đầy tất cả các con với sức mạnh và sự khôn ngoan. (Thinh lặng). Tràn đầy Thần Khí Ánh Sáng. Ðừng sợ vì Ta ở với các con luôn luôn để giúp đỡ các con.
 
Linh mục của Ta, người gánh vác sự thống khổ của Ta, đừng sợ thực hiện việc làm sùng kính này. Hôm nay, Ta đổ đầy con tràn đầy Thần Khí ta, Thần Khí Ánh Sáng và Khôn Ngoan. Hãy ra đi và làm cho mọi người biết được Ý Ta. Ta đã nói về điều này trước; Ta lập lại rằng Ta đã mở cánh cổng cho việc làm sùng kính này. Không ai có quyền lực trên máu Châu Báu Ta, Máu của Dấu Ấn Mới (New Seal). Linh mục của Ta, hãy tu chỉnh (edit) và thu thập (compile) tất cả những thông điệp và kinh nguyện Ta ban cho việc làm sùng kính này càng sớm càng tốt. Ma Quỷ sắp tấn công. Trong thời gian đó, con sẽ không quân bằng (balaced) để làm việc này. Sẽ có những rối loạn trên thế giới. Chỉ có những người sống trong Ta và Ta sống trong họ mới biết phải làm gì.
 
Linh mục của Ta hãy truyền bá tất cả những kinh nguyện nhanh chóng. Hãy cho mọi người cầu nguyện và an ủi Trái Tim Thống Khổ của Ta. Những người mà Ta muốn cho họ biết sự thật được mặc khải cho con, Ta có ý muốn nói là việc làm sùng kính này, sẽ lắng nghe con. Họ sẽ tin con và truyền bá việc làm sùng kính này như vậy. Nhưng với tất cả nhữgn ai Ta không cho phép họ biết sẽ không bao giờ hiểu. Con không nên gởi việc làm sùng kính này cho đức giám mục một lần nữa cho đến khi con tu chỉnh và thu thập tốt tất cả những thông điệp Ta đã ban cho con. Nếu con gởi đi, ngài sẽ không trả lời. Nếu con vâng lời Ta, đừng sợ nữa.

Hãy để công việc này cho Ta. Khi thời giờ tới ngài sẽ thi hành Ý Ta. Linh mục của Ta, đừng bao giờ bất tuân Giáo Hội Ta. Hãy phục tùng quyền bính của Hội Thánh Ta. Ngay cả khi nó không làm con hài lòng, VÂNG LỜI! Con an ủi Ta bằng sự vâng lời. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình.
 
Hỡi các con, hãy thức dậy. Hãy làm cho mọi người biết Ý Ta. Hãy rao giảng việc làm sùng kính này. Dạy cho mọi người tất cả những gì các con đã học biết nơi Ta. Hôm nay, Ta đổ đầy các con tràn đầy Thần Khí Ta. Hãy để cho tâm trí các con mở ra để hiểu biết, mắt các con mở ra để nhìn thấy và miệng các con tuyên xưng lòng nhân hậu của Ta. Hãy dạy cho chúng giá trị của của Máu Cực Châu Báu Ta. Ta hứa sẽ bảo vệ tất cả các con. Cuộc bách hại sắp tới sẽ không cướp đi được linh hồn các con. Ta hứa sẽ hoán cải 12 tội nhân trong gia tộc các con, tất cả những ai nhiệt tâm sùng kính Ta trong tháng Kính Máu Châu Báu này. Những tội nhân này sẽ biết được Thánh Ý Ta.

Hôm nay, Ta phóng thích 24 linh hồn trong gia tộc con khỏi lửa luyện ngục. Giờ đây họ được vui mừng với các Thánh. Ta sẽ ban cho con ý chỉ của con thể theo Thánh Ý Ta.
 
Barnabas, hôm nay, Ta cởi bỏ cho các con tất cả những gì Ta cầm buộc. Nó sẽ tốt đẹp cho con và những người của con, những người ở với Ta trong cơn thống khổ. Ta sẽ che dấu các con khỏi tầm nhìn của Ma Quỷ. Ðiều này ứng nghiệm tất cả những gì Ta đã hứa với con.
 
Hỡi các con, giờ đây hãy biết rằng các con đang sống trong giờ của cuộc thanh luyện. Hãy giữ vững đức tin. Ðừng phản bội Ta. Ðừng từ chối Ta. Ðừng để Ta một mình. Giờ ấy đã tới, giờ mà sức mạnh của bóng tối thống trị. Ðây là thời của Ma Quỷ, hãy nhìn mà xem, hãy đi mà gặp gỡ chúng.
 
Hỡi các con, Ta hứa với các con, cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Ta sẽ chiến thắng khải hoàn. Máu Châu Báu Ta sẽ hiển trị. Bao nhiêu người trong các con sẽ sống trong Ta để hiển trị với Ta? Hạnh phúc thay cho những người được đặc ân bước vào Ðất Hứa. Họ có quyền ăn trái trong vườn Ðịa Ðàng mới. Họ sẽ thưởng thức sự Bình An Quý Giá nơi vườn Ðịa Ðàng Mới. Hỡi các con, hãy đấu tranh quyết liệt, đánh và thắng trận.
 
Hôm nay, Ta ban cho các con mọi thứ Ta đã dự tính cho việc làm sung kính này.
 
Hỡi các con, các con có yêu mến Ta không? Hãy làm cho toàn thế giới biết được Ý Ta. Barnabas, con có yêu mến Ta không? Tôi trả lời, “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa và hứa an ủi Chúa. Con sẽ tỏ cho Chúa thấy tình yêu bằng cách sùng kính Máu Châu Báu Chúa.” Chúa phán, “Hãy chịu đựng những thống khổ mà con sẽ đau khổ vì Ta.”
 
Hỡi các con của lòng Ta, các con có yêu mến Ta không? Hãy ở lại trong Trái Tim Yêu Thương của Ta. Tất cả mọi phúc lành Ta đã ban cho các con ở lại mãi mãi trong tất cả những ai nhiệt tâm sùng kính Ta trong tháng này.”
 
Thinh lặng
 
Máu Châu Báu hòa lẫn (mingle) và tuôn ra nơi Ðầu Thánh Chúa và đổ xuống trên chúng tôi. Chúa phán, “Ta chúc lành cho tất cả các con bằng Máu Châu Báu Ta, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy ở lại trong bình an từ thiên đàng.”
 
Lập tức thị kiến qua đi.
 
GIỜ THỨ 4, THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 25 tháng 10 năm 1999; 12:00 pm
Ðền Thờ Ðền Tạ, Olo
 
NGƯỜI YÊU CỦA TA, ÐỪNG ÐỂ LÒNG CÁC CON BỐI RỐI

Trong khi làm việc đền tạ, vào giờ này, tôi thấy thị kiến Chúa ngồi một mình trên một tảng đá với Hai Bàn Tay bị trói. Ðầu Chúa cũng đội Mão Gai. Máu Châu Báu tuôn ra từ những Vết Thương nơi Ðầu Thánh Chúa, ướt đẫm cả Thánh Nhan Chúa. Ngài thinh lặng nhìn tôi chằm chằm không nói một lời.
 
Sau một lúc, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây hiện ra Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Người dịu dàng phán:
 
“Hỡi con, bao nhiêu người trong các con sẽ vững vàng trong thời kỳ thử thách và bị chối bỏ sắp tới? Hỡi con, con đã sống trong giờ này, cực điểm đang đến. Mọi người sẽ bỏ rơi con vì Ta. Con sẽ đau khổ cùng cực vì sự khô khan trong tâm hồn. Sẽ không có ai an ủi con. Ta đang ở gần, hỡi con; Ta không ở xa. Ta sẽ không bỏ rơi con. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Những thống khổ bé nhỏ của con an ủi Ta và làm cho Vinh Quang Ta sớm Hiển Trị. Những gì Ta nói với con, Ta nói với mọi người: HÃY SẴN SÀNG!
 
Barnabas, hãy đưa những thông điệp này cho linh mục Ta, Rev. Fr. Christopher Enem:

Linh mục của Ta, đừng để lòng con xao xuyến. Gìờ thử thách lớn lao của con, giờ bách hại và bị bỏ rơi là thời gian con đang sống đây. Các linh mục bạn của con sẽ đứng về phía chống lại con và nói đủ mọi lời ác nghiệt chống lại Thánh Ý Ta, mà Ta tiến hành qua con. Một số nói là con cuồng trí. Ta ở với con. Ta sẽ không bỏ rơivà từ chối con. Ðừng bỏ rơi Ta.  Ðịa vị của con sẽ bị hạ thấp hơn mọi linh mục còn lại. Lời con sẽ có vẻ như không là gì cả đối với họ. Linh mục của Ta, tất cả những thứ này là những gì Ta cho phép nó xảy ra cho con và tất cả những người Ta yêu mến, như thế khi Ta mặc khải về những chương trình của ma quỷ. Ðừng phiền lòng, hơn nữa, hãy cầu nguyện cho họ.Hãy dâng tất cả những nỗi đau lên cho Ta. Tất cả những người không biết và tin sẽ gặp sự tra tấn tàn bạo bởi tay kẻ dữ. Họ sẽ đau đớn gấp hai lần những thống khổ con đang chịu đựng trong lúc này, khi sự dữ tới.
 
Nhưng con và tất cả những người yêu mến Máu Châu Báu Ta, sẽ được bao phủ bởi máu và được cứu. Các con sẽ không bị hãm hại.
 
Linh mục của Ta, Ta đang bị bỏ rơi; hãy đứng về phía Ta để chống lại những dự định hủy diệt Giáo Hội của ma quỷ. Với sự khiêm nhường và vâng lời, hãy làm cho Ý Ta được mọi người biết đến.
 
Ta là Chúa Giêsu  Kitô chịu Khổ Hình, Chủ Chiên, Ðấng trong thống khổ 2,000 năm nay vì đàn chiên Người. Ta yêu thương tất cả các con. Ta muốn tất cả các con được cứu. Ta chúc lành cho các con.”
 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #5 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #4 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #3 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2 (7/17/2015)
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2 (7/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (13) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (12) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (11) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (9) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (8) (5/13/2015)
Tin/Bài khác
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
The Eucharistic Miracle Of Love By Rev. John Reynolds Ha Tran (3/9/2015)
Phép Lạ Tình Yêu , Cảm Nghiệm Thật Của Lm Gioan Hà Trần (3/9/2015)
Bài 16: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chủa Giêsu: Giữ Thứ Sáu Tuần #3 (third Friday) Hàng Tháng (7/29/2014)
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768