MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (8)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh


GIỜ THỨ 2, THÔNG ĐIỆP 1, 2 và 3
 
“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
GIỜ THỨ 2, THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 16 tháng 7 năm 1999, 12:00 pm
Núi Carmel, Olo
 
HÃY MỞ LÒNG RA CHO TA,
TA SẼ VÀO VÀ XÂY DỰNG NHÀ TẠM TÌNH YÊU TA

Khi nguyện ngắm trong Giờ Đóng Ấn, tôi thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu bao quanh và bị đâm bởi những mũi gai và Chén Thánh bên dưới Thánh Tâm Chúa, hứng Máu Châu Báu tuôn ra. Trong môt thời gian ngắn, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây, Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô hiện ra, Ngài phán:
 
"Hỡi các con, bình an ở với các con. Hãy mở lòng ra cho Ta. Ta sẽ vào và xây dựng nhà tạm tình yêu Ta.
 
Hỡi các con, khi các con nguyện ngắm. nghĩ đến Ta. Hãy nhớ rằng Ta luôn luôn trong thống khổ vì tội lỗi thế giới. Hãy theo Ta vào vườn Giếtsêmani, cầu nguyện với Ta và an ủi Ta. Hãy theo Ta trong mọi thử thách và mọi cuộc tra tấn của Ta. Khi nào nhìn thấy các con, Ta sẽ được an ủi. Hỡi các con, hãy đến gần Ta hơn khi Ta vác Thánh Giá của Ta lên đồi Calvê. Hãy xoa dịu Ta khi các con nguyện ngắm; nỗi đau của Ta sẽ vơi đi.
 
Ta nài xin các con, hỡi các con của Ta, Hãy đứng dưới chân Thánh Giá Ta nơi Ta chịu treo vì yêu thương các con trong cơn thống khổ cùng cực cùng với Mẹ Ta. Hãy cùng với Mẹ dâng  những nỗi đau và Máu Châu Báu của Ta lên Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đề thứ tha (remission) tội lỗi thế giới.
 
Hãy xoa dịu nỗi đau của Mẹ khi Mẹ mang xác chết của Con Mẹ. Hãy làm tất cả những việc này khi nguyện ngắm. Ta sẽ vào và sống trong các con. Ta cũng sẽ an ủi các con tất cả, những ai an ủi Ta, khi giờ ấy tới. Các con sẽ hiển trị với Ta khi Vinh Quang Ta biểu hiện.
 
Hôm nay, Những Vết Thương nơi Thánh Thể Ta, cách riêng là Vết Thương nơi Chân Phải Ta, đang mở ra và Máu tuôn ra để đóng ấn cho các con. Qua Máu này, các con được đóng ấn.
 
Hãy Tôn Vinh và Sùng Kính Máu Cực Châu báu Ta. Đây là máu cứu độ các con.
Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình.
Ta yêu thương tất cả các con. Ta chúc lành cho tất cả các con."
 
GIỜ THỨ 2, THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 22 tháng 7 năm 1999; 10:00 pm
10 giờ tối
Trung Tâm Cửu Nhật, Olo
 
NHIỀU NGƯỜI CHỈ KÊU CẦU
NHƯNG KHÔNG XÓT THƯƠNG MÁU CHÂU BÁU TA
 
Trong khi đọc tuần cửu nhật, tôi thấy thị kiến mười hai tàng đá tượng trưng cho mười hai chi tộc của Israel. Trên mỗi tảng đá. là lễ toàn thiêu bò đực dâng lên. Khi tôi đang ngắm nhìn, thì mây xuống chầm chậm và ngự bên trên những tảng đá. Trong đám mây, xuất hiện chén thánh bao quanh bởi Mão Gai, và Bánh Thánh ở bên trên Chén Thánh.
 
Thị kiến này dừng lại trong một lúc rồi qua đi. Lập tức Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu hổ Hình hiện ra và Ngài dịu dàng phán:
 
:"Hỡi các con, Hãy sùng kính Máu Tân Ước Cực Châu Báu Ta; Máu xóa tội trần gian và bẻ gãy ách nô lệ của các con.
 
Hỡi các con nhiều người chỉ kêu cầu nhưng không sùng kính Máu Châu Báu Ta. Ta kêu gọi những người như thế hãy nhận thức giá trị của Máu Cực Châu Báu và sùng kính Máu ấy. Hỡi các con, hãy tôn trọng Giáo cứu chuộc các con.
 
Tất cả những ai sùng kính Máu Châu Báu Ta, an ủi Cha Ta Đáng yêu thương Con Ngài chan chứa. Khi sùng kính Máu Ta, nỗi đau nơi Thánh Tâm Ta giảm bớt. Trái Tim Sàu Bi của mẹ Ta cũng sẽ được an ủi.
 
Hỡi các con, hãy luôn luôn sùng kính Máu Cực Châu Báu Ta và dâng lên Cha Ta để được Lòng Thương Xót.
 
Hãy nghe kinh nguyện này. Hãy cầu nguyện kinh này luôn  để đền tạ tội lỗi của toàn thế giới.

LẠY CHA HẰNG HỮU, CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHA TẤT CẢ NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA CON YÊU DẤU CHA LÀ CHÚA GIÊSU KITÔ, NHỮNG ĐAU ĐỚN VÀ THỐNG KHỔ TRONG TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA VÀ MÁU CỰC CHÂU BÁU TUÔN RA TỪ TẤT CẢ  NHỮNG VẾT THƯƠNG ĐỂ ĐỀN TẠ TỘI LỖI CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI. AMEN.
 
Đọc kinh này ba lần. Ta bảo đảm với các con là Lòng Thương Xót Chúa sẽ tăng lên gấp bội. Hãy đọc kinh này luôn luôn và đọc nhiều lần trong ngày vì các con đang sống trong những ngày vô tín ngưỡng.Hãy đọc kinh này để các con có thể được cứu khỏi ngọn lửa thanh luyện. Hỡi các con, hãy cho toàn thế giới biết điều này.

Ta hứa sẽ mở cánh cổng mà không ai có thể đóng được, nếu các con chỉ đáp lại lời Ta và siêng năng cầu nguyện. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình.

Hãy sùng kính Máu Cực Châu Báu Ta. Ta chúc lành cho tất cả các con."

Lập tức thị kiến qua đi.
 
GIỜ THỨ 2, THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 23 tháng 7 năm 1999; 12:00 pm
Núi Carmel, Olo
 
HỠI CÁC CON TA CẦN NHẤT LÀ SỰ THINH LẶNG CỦA CÁC CON VÀ ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM (MEDITATIVE) TRONG NHỮNG GIỜ ĐÓNG ẤN

Trong khi chúng tôi nguyện ngắm trong Giờ Đóng Ấn, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô treo trên Thánh Giá. Máu Châu Báu Chúa tuôn ra từ vô số những Vết Thương trên Thánh Thể Chúa.

Sau một lúc, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây, Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình hình hiện ra, Chúa dịu dàng phán:

"Hỡi các con, Dấu Ấn các con đón nhận là dấu ấn của quyền sở hữu. Dấu Ấn Ta ban cho mọi người bởi Máu Ta trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Đàu Tiên ở đồi Calvê.
 
Hỡi các con, nhờ trận đòn nơi cột đá, thế giới được giải phóng. Nhờ những vết thương của Ta, chúng được chữa lành. Và Nhờ Máu Cực Châu Báu Ta, chúng được đóng ấn và cứu rỗi. Vì thế mà Ta nói: Nó được tiêu thụ.
 
Từ hôm đó, các con là của Ta. Tất cả những người đã được đóng ấn, và sùng kính chờ đợi trong lúc cầu nguyện để Chúa Thánh Thần Đóng Ấn nơi căn phòng trên lầu, thì được đón nhận Thần Khí Đóng Ấn trọn vẹn, khi thời giờ viên mãn đến.
 
Hỡi các con, cùng thể thức ấy, Ta ban cho các con giờ Đóng Ấn để chuẩn bị cho Ngày Lễ Hiện Xuống Lần Thứ Hai. Tất cả các con, những ai kiên nhẫn chờ đợi Ta trong nguyện ngắm sâu xa trong những giờ Đóng Ấn này sẽ nhận được trọn vẹn Thần Khí và cũng sẽ được Đóng Ấn.
 
Hỡi các con, suy gẫm, chờ đợi Ta nơi căn phòng trên lầu bằng linh hồn của các con. Ta sẽ vào và sẽ đặt Dấu Ấn của Ta trong con. Thần Chết không có quyền trên những ngôi nhà Giacóp đã được đóng ấn. Họ sẽ vượt qua ngày Lễ Vượt Qua lần Thứ Hai và hiẻn trị với Ta nơi Đất Hứa.
 
Hỡi các con, hãy canh tân Dấu Ấn mỗi ngày Thứ Sáu trong năm cách riêng tư và thinh lặng. Cán con hãy nhớ rằng Ta chịu treo trên Thánh Giá ba tiếng đồng hồ vì các con. Nếu các con yêu mến Ta thì hãy giữ những Giờ Đóng Ấn này cho Ta. Hãy an ủi Ta, hãy sùng kính Máu Châu Báu Ta, Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình.
 
Hỡi các con, Ta đã truyền cho các con hãy ở lại trong sa mạc, nhà nguyện hay nơi một nơi vắng vẻ trong những giờ này. Nếu các con ở lại, Ta sẽ được an ủi cao độ. Hỡi các con, Ta cần nhất là sự thinh lặng của các con và đời sống chiêm niệm trong những giờ này. Hãy làm việc này ở nơi nào các con đang ở.
 
Ta ở gần bên để chúc lành cho các con. Ta yêu thương tất cả các con. Hãy lãnh nhận Dấu Ấn. Ta chúc lành cho tất cả các con."

Lập tức thị kiến qua đi.

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #5 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #4 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #3 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2 (7/17/2015)
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2 (7/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (13) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (12) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (11) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (10) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (9) (5/13/2015)
Tin/Bài khác
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
The Eucharistic Miracle Of Love By Rev. John Reynolds Ha Tran (3/9/2015)
Phép Lạ Tình Yêu , Cảm Nghiệm Thật Của Lm Gioan Hà Trần (3/9/2015)
Bài 16: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chủa Giêsu: Giữ Thứ Sáu Tuần #3 (third Friday) Hàng Tháng (7/29/2014)
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768