MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (4)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

HƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh

BÀI HỌC 2, THÔNG ĐIỆP 1
“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
BÀI HỌC 2
THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 27 tháng 7 năm 1997; 9 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Thánh Giuse
 
HÃY TIN VÀO QUYỀN NĂNG CỦA MÁU CHÂU BÁU TA
 
Trong lúc cầu nguyện Tuần Thập Nhị Nhật này, Chúa hiện ra với Barnabas trong thị kiến tay cầm một cây thánh giá và phán,
“Hỡi các con, bình an ở cùng các con. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Ta là Ðấng đã yêu và chết vì yêu. Hãy bày tỏ tình yêu mến Ta và an ủi Ta luôn luôn. Hãy tin vào quyền năng của Máu Châu Báu và cứu lấy mạng sống các con và toàn thế giới.
 
Máu Châu Báu Ta là đại dương lòng thương xót và lòng trắc ẩn. Qua Máu Châu Báu thế giới sẽ tìm thấy bình an. Ta bảo với các con tất cả những tội nhân nào đọc “Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô – xin cứu chúng con và toàn thế giới” sẽ được ơn hoán cải. Các con hãy để cho các tội nhân tôn sùng ơn sủng của Máu Châu Báu Ta. Ta hứa sẽ đem chúng đến gần Ta qua quyền năng của Máu Châu Báu.
 
Hãy dâng lên tất cả những vấn đề cho Máu Châu Báu và hãy giữ mình bình an. Hãy luôn bình an. Ðừng để cho thế gian quấy nhiễu các con. Hãy làm những điều này và dâng lên cho Ta việc làm sùng kính mỗi ngày.
 
Hỡi các con, phúc thay cho tất cả những ai lắng nghe lời cảnh cáo và vâng theo chúng. Họ sẽ vui mừng trong ngày sau hết. Phúc thay cho những ai thực hành việc sùng kính này với tình yêu và đức tin. Các con sẽ chiến thắng thế gian.  Ơn phúc lớn lao cho tất cả những ai thực hành việc sùng kính này và loan truyền cho toàn thế giới. Ta sẽ ở với họ luôn luôn và canh giữ họ. Ta sẽ dạy cho họ đường lối của ta. Và đón nhận họ trong ngày phán xét. Cha Ta sẽ ban cho họ triều thiên vinh quang. Họ sẽ ăn mình Ta và uống Máu Ta với những người với Ta trên thiên đàng.
 
Hỡi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai ghét bỏ ơn gọi này. Hãy dâng họ cho Máu Châu Báu Ta, hãy tỏ tình yêu mến cho họ. Ta bảo các con hãy yêu mến họ. Hãy tin tưởng và họ sẽ sớm tham gia vào việc sùng kính thánh thiện này. Ta bảo, họ sẽ sùng kính Máu Châu Báu Ta. Máu Châu Báu Ta là Máu chữa lành. Hãy kêu cầu Máu Châu Báu Ta cho người bệnh và họ sẽ được chữa lành. Ta bảo với các con hãy khẩn cầu Máu Châu Báu của Ta cho họ. Sẽ có những chứng từ.
Vào ngày cuối cùng của Tuần Thập Nhị Nhật này, hãy mang vài người bệnh đến cho Ta. Ta sẽ chữa lành cho họ, hỡi các con. Ta bảo một vài người, không phải nhiều người. Hãy để cho họ tham dự giờ làm việc sùng kính với các con.  Sau khi làm việc thờ phượng hạnh phúc và vinh quang hãy sức dầu thánh cho họ. Bảo họ hãy đi và làm chứng. Máu Châu Báu của ta sẽ cứu họ.
 
Hỡi các con, giờ của vô số những phép lạ lớn lao đang đến, Ta bảo, hãy cầu nguyện để Giáo Hội thấy được những hồng ân ẩn giấu nơi Máu Châu Báu. Hãy cầu nguyện để Giáo Hội công nhận nó. Vào lúc đó, Ta sẽ làm nhiều phép lạ qua Máu Châu Báu Ta.Ta sẽ làm việc này trước mắt các con để làn cho đức tin của các con lớn lên và vững mạnh.
Vào ngày cuối cùng của Tuần Thập Nhị Nhật này, việc làm sùng kính sẽ bắt đấu lúc ba giờ chiều noi đất thánh. Hãy làm cho ngày ấy trọng đại, hãy an ủi và sùng kính Máu Châu Báu Ta nơi đất thánh. Hãy dâng thánh lễ cho toàn thế giới và thiêu đốt những lời nguyện. Ðoạn các con sẽ trải qua ba giờ đồng hồ nơi đất thánh đó.
 
Hãy trở về đây và Rước Kiệu với chuỗi kinh Mân Côi cho Ta. Hãy suy niệm trên Thánh Giá của các con và cầu chuỗi kinh Kính Máu Châu Báu ba lần, hãy cầm Thánh Giá của các con, Ta bảo hãy tận hiến mình cho Máu Ta. Hãy dâng Thánh Lễ và cho một chứng từ về những việc làm tuyệt diệu của Ta. Trước khi ngày ấy tới, các con sẽ biết phải làm gì; Cuộc khủng hoảng vĩ đại sẽ rung chuyển những nền móng. Hãy để cho Máu Châu Báu giữ vững nền những tảng. Họ sẽ nói nhiều chống lại ơn gọi này.
 
Hỡi các con, hãy tin vào những gì các con biết và những gì các con tin. Giờ này là giờ của chúng. Nhưng quyền lực của chúng sẽ sớm lùi lại. Nhiều người sẽ gặp trở ngại trên đường đi và sẽ mất ơn gọi này. Ta bảo hãy cầu nguyện. Ta chúc lành cho tất cả các con.”

Lập tức thị kiến chấm dứt và Barnabas thấy những vì sao từ trời rơi xuống.
 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #5 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #4 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #3 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2 (7/17/2015)
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2 (7/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (13) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (12) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (11) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (10) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (9) (5/13/2015)
Tin/Bài khác
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
The Eucharistic Miracle Of Love By Rev. John Reynolds Ha Tran (3/9/2015)
Phép Lạ Tình Yêu , Cảm Nghiệm Thật Của Lm Gioan Hà Trần (3/9/2015)
Bài 16: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chủa Giêsu: Giữ Thứ Sáu Tuần #3 (third Friday) Hàng Tháng (7/29/2014)
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768