MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 16: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chủa Giêsu: Giữ Thứ Sáu Tuần #3 (third Friday) Hàng Tháng
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 7-2014

BÀI 16: SÙNG KÍNH MÁU CỰC CHÂU BÁU CHỦA GIÊSU: GIỮ THỨ SÁU TUẦN #3 (THIRD FRIDAY) HÀNG THÁNG

LDG: Tài liệu huấn luyện này phổ biến được và an toàn cho mọi người. Em chỉ sợ chi tiết nhiều quá làm cho nhũng người mới thấy ngán thôi. Trưởng nhóm thì cần phải biết rõ để hướng dẫn người khác.

Những lời hứa Chúa ban cho chúng ta khi làm việc sung kính MCB Chúa rất cao trọng và mang lại ơn ích cho thế giới nhiều vô cùng vô tận.

Chúng ta thấy ở chương một ơn gọi Giếtsêmani là một động lực không thể thiếu được nếu chúng ta thật sự muốn đứng vững trong những ngày đầy sự dữ. Cùng quan niệm đó, là một tội nhân hiển nhiên sẽ không được cứu nếu họ không bước vào con đường sám hối.

Để sám hối, chúng ta nói đến hành động sửa sai cách chân thành với lòng ăn năn về những gì sai trái chúng ta đã làm.
 
Ví dụ, khi chiếc xe gặp tai nạn, những gì theo ngay sau đó là việc chú ý đến tấm cản (panel-beater). Cũng vậy, khi phạm tội, con đường duy nhất để thoát ra là sửa đổi biện pháp cần thiết.

Ngày 4 tháng 7 năm 2000, Thánh Bridget nói rằng:

”Từ khi con người sa ngã, thế giới đầy quyền lực hỏa ngục. Chỉ qua việc hãm mình đền tội người ta mới trở nên hoàn hảo.”

Như thế con người tự sức mình không đạt được sự bình an trong nội tâm nếu không có sự trợ giúp, Chúa đã thiết lập việc sùng kính tuyệt vời này để làm việc đền tạ tội lỗi, một việc thực hành vào mọi lúc trong giáo hội.
 
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC SÙNG KÍNH VÀO NGÀY THỨ SÁU THỨ BA TRÊN THẾ GIỚI

Hỡi các bạn, chúng ta hãy nói với khuynh hướng là Thứ Sáu Thứ Ba được xử dùng cố định để đền tạ. Bây giờ, thứ sáu thứ ba là ơn gọi của Chúa cho thế giới cách nổi bật kể từ năm 1997 qua việc sùng kính này. Cho đến nay, các bạn có thể hỏi rằng:

Tại sao ơn gọi đền tạ vào thứ sáu thứ ba lại cấp bách như vậy?

Thật vậy, chúng ta không thể hỏi một cách vô ý thức về lý do của nó. Rõ ràng là tội lỗi đã gây ảnh hưởng trên thế giới. Chúa Kitô Khổ Hình đã nói cách thống khổ vì sao Ngài mời gọi đền tạ vào ngày thứ sáu thứ ba hàng tháng:

“Hỡi các con, Trái Tim này đau đớn khủng khiếp vì các con. Trái Tim vẫn đau khổ nhiều cho các con. Các con hãy vui lòng an ủi Ta. Hãy dạy cho tội nhân về mầu nhiệm tình yêu của Thánh Tâm Ta, đã dẫn tới việc Máu đổ.
 
HỠI CÁC CON, THIÊN ĐÀNG ĐÃ CHỌN THỨ SÁU THỨ BA HÀNG THÁNG

ĐỂ ĐỀN TẠ MÁU CHÂU BÁU TA.

“Hãy làm cho ngày đó trọng đại. Hãy dạy cho mọi người giá trị của Máu Châu Báu Ta, giá chuộc tội. Hãy làm mục vụ với quyền năng của Máu Châu Báu Ta vào ngày đó. Ta bảo  thật các con sẽ thấy quyền năng của Ta. Vào ngày đó, những vết thương thánh của Ta sẽ đổ Máu Châu Báu vì yêu thương các con...” (Chúa Giêsu nói ngày 21 tháng 7 năm 1998)
 
Một lần nữa Chúa nói cách giản dị:

“Hỡi con, việc đền tạ cần thiết để canh tân. Chúa đang bị xúc phạm nặng nề. Ngài nhận được nhiều sự xỉ nhục từ dân Người qua Bí Tích Tình Yêu. Dân mà Ngài đã chuộc bằng Máu Châu Báu Ngài không đánh giá đúng giá trị của on cứu chuộc. Hỡi con, Ta là Chúa và là Đấng Cứu Độ con. Nhiều người mà Ta đã đổ máu cho họ vẫn sa hỏa ngục. Hỡi con, con số đó quá lớn. Hãy xem ta đã mất mát thật nhiều.

“Barnabas, Ta kêu  gọi mọi người sám hối. Ta nhắc nhỡ con ơn gọi đền tạ vào thứ sáu thứ ba vì những tội lỗi xúc phạm đến Máu Châu Báu. Vào ngày đó, con sẽ tham dự và cầu nguyện thánh lễ đền tạ Máu Châu Báu Ta và dâng lễ để đền tạ cho tội lỗi xúc phạm đến Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Ta sẽ xin Mẹ Ta làm một chương trình trọn vẹn cho việc đền tạ này. Những gì Mẹ bảo với con sẽ làm vui lòng Ta.”(Chúa Giêsu ngày 24 tháng 1 năm 2003)
 
Và trong ngày được sắp đặt và ấn định bởi thiên đàng, Đức Mẹ đã cho chi tiết về chương trình cho ngày đền tạ thứ sáu thứ ba đó, Mẹ hiện ra và phán:

“Bình an từ thiên đàng ở với con, con của Mẹ và tất cả các con. Mẹ là Hoa Hồng Bí Nhiệm, Mẹ Maria Mẹ của Chúa Giêsu Kitô Khổ Hình. Mẹ là Mẹ của  sự sầu khổ. Mẹ là người phụ nữ dưới chân thập giá. Hỡi các con, Mẹ ở đó để mời gọi tất cả các con đến. Đền tạ, đền tạ, đền tạ, đền tạ, đền tạ, đền tạ, đền tạ, là con đường duy nhất để đi!

Mọi đầu gối hãy bái quỳ để đền tạ. Mọi đôi tay hãy đưa lên để đền tạ. Hỡi các con, đền tạ là hy vọng để sống sót."

“Hôm nay, Mẹ lại ở đây để mời gọi các con cầu nguyện và đền tội. Các con làm việc đền tội của các con và toàn thế giới. Hỡi các con, tội lỗi đã chất đầy khắp nơi và kêu gọi sự báo thù. Ôi, nếu Chúa đánh thế gian vì tội lỗi của họ, nào ai sẽ sống sót!

“Hỡi các con, hãy cảm ta Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã chịu nghiền nát bởi cơn thịnh nộ của Chúa Quân Lực. Ngài đang van xin vì nhân danh thế giới. Máu Châu Báu đón nhận mọi cử chỉ lạnh lùng, vô tâm, và thờ ơ từ những người mà Ngài đã chuộc về. Không tìm thấy ai trên trái đất xứng đáng để nói rằng:

'Ta giữ giao ước được đóng ấn bằng Máu Châu Báu của Chúa Kitô.'

Mọi người đều đắc tội vì đã bẻ gãy giao ước mà họ đã làm bởi Máu Châu Báu Chúa Kitô. Mọi người đều phạm tội.

“Hỡi các con, điều răn nào là giao ước? Giản dị là giới răn yêu thương. Yêu mến Chúa với hết sức lực, và hết tinh thần. Yêu thương anh em như Chúa Kitô đã yêu các con. Điều đó có phải giữ không? Không! Đơn giản là như vậy. Các con không muốn yêu bởi vì các con không đánh giá được giá trị của ơn cứu độ.

“Mẹ đến để xin các con đền tạ nhân danh Con Mẹ và Chúa của Mẹ Đấng sai Mẹ. Đó là ngày thứ sáu thứ ba. Đền tạ cho tội lỗi đã xúc phạm đến Máu Châu Báu, để con người biết đánh giá  đúng Giá Trị của ơn cứu chuộc của họ.

Chương trình như sau:... (chi tiết xin xem trang cẩm nang cầu nguyện). Hãy dạy cho thế giới những gì con học biết từ Chúa Giêsu. Hãy dành thời gian để dạy cho thế giới  trên vùng đất đó, bắt đầu từ ngày đền tạ này.

Mẹ đã ban cho con chương trình tổng quát của ngày thứ sáu thứ ba như Tinh Thần sẽ hướng dẫn các con và thế giới. Đây là một bước hướng về sự canh tân bộ mặt trái đất. Đây là đường hướng về vương quốc của Chúa trên trái đất. Đây là con đường để sự bình an hiển trị trên thế giới. Mẹ bảo, đó là việc đền tạ, sám hối và hy sinh.

Hãy lắng nghe hỡi các loài thụ tạo của Chúa. Ôi  đó là những kẻ được cứu chuộc bởi Máu Châu Báu Chúa Kitô, một tiếng nói  khóc than với đau buồn, một tiếng nói của người phụ nữ trong sầu khổ, một tiếng nói của  người Mẹ tìm kiếm các con lạc loài. Người đang khóc cho các con và nói: Đền tạ, đền tạ, đền tạ, đền tạ, đền tạ, đền tạ, đền tạ, là hy vọng để được sống sót. Barnabas nói, 'này con đây, con xin đến để đền tạ.'

“Chúa Giêsu sung sướng được nghe điều đó từ con và tất cả con cái của Ngài. Mẹ ở đó. Mẹ ở nơi vùng đất thánh chờ đợi các con và cả thế giới đến mà đền tạ. Mẹ là người phụ nữ dưới chân thập giá, Mẹ Maria Mẹ của Chúa Giêsu Kitô Khổ Hình. Hãy ở lại trong sự bình an từ thiên đàng. Như thế Mẹ rời các con.”

Cúc Nguyễn dịch thuật


 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (2) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (1) (5/13/2015)
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
The Eucharistic Miracle Of Love By Rev. John Reynolds Ha Tran (3/9/2015)
Phép Lạ Tình Yêu , Cảm Nghiệm Thật Của Lm Gioan Hà Trần (3/9/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
Cn 2509: Cảm Nghiệm Về Sùng Kính Máu Chúa Giêsu (14) (7/26/2014)
Năm Đức Tin (7/25/2014)
Biện Phân Thần Khí (7/25/2014)
Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu,#13, Sùng Kính Cao Trọng Nhất Của Thời Đại (7/22/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768