MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: thánh thể
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Vua Thánh Louis Và Phép Thánh Thể
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 6-2018
Vua Thánh Louis và Phép Thánh Thể
 Vua Louis IX (1214 – 1270) của nước Pháp còn được gọi là Vua Thánh Louis vì người rất đạo đức và đã được Giáo Hội phong lên hàng hiển thánh. Có một hôm, trong giờ chầu Thánh Thể  tại một ngôi nhà thờ nhỏ, Chúa Giêsu đã hiện ra trong Mặt nhật để trên bàn thờ. Các quan hớt hải chạy về báo tin cho vua biết. Người điềm nhiên nói :
 - Trong các khanh, có ai chưa tin thì cứ đến mà xem đi. Riêng trẫm, trẫm đã tin Ngài ngự trong hình bánh từ lâu rồi .
 
Một lần khác, khi mọi nguời xếp hàng đi lên rước lễ, có một viên quan hầu cận liếc thấy nhà vua đang đứng ngay sau lưng mình; ông vội nhường chỗ cho vua, nhưng nhà vua giữ ông lại và nói :
 - Này bạn, bạn hãy cứ tiến lên đi, vì tất cả chúng ta đều ngang hàng với nhau khi đến trước mặt VUA trời đất ./.
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lãnh Nhận Thánh Thể (6/21/2019)
Thánh Thể Thương Xót (6/20/2019)
Phép Lạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/11/2019)
Nên Rước Lễ Trên Tay Hay Rước Lễ Trên Lưỡi (8/3/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Con Khao Khát Ngài (6/7/2018)
Tin/Bài khác
Giáo Chủ Giêsu (6/23/2017)
Dạ Tiệc Ân Tình (4/12/2017)
Đừng Thờ Ơ Với Thánh Thể! (3/24/2017)
Giờ Chầu Thánh Thể: 24 Giờ Cho Chúa, Mùa Chay 2017, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (3/21/2017)
Việc Thành Lập Lễ Mình Máu Thánh Chúa (corpus Chirsti) (2/21/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768