Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Một Số Hình Ảnh Tai Nan Của Phái Đòan Cong Giao Trẻ Vn Đi Dư Đại Hội Giới Trẻ Bên Thái Lan,
Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 6-2014


Tai nan của phái đòan Cong Giao trẻ VN đi dư Đại Hội Giới  Trẻ bên Thái Lan, gặp tai nạn, chết 13/14 người có 3 LM, (Vũ Hạnh Dong CCT) 1 Sr, 1 Thầy. 
Nhìn hình tội lắm !!

Theo tin tưc thì tai xế ngủ gật, đụng vào xe tải, xe chở phái đoàn, chạy bằng Gas, nên nổ cháy rụi !!! 
Dai Nguyen
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về