MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips :: video đức mẹ (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Youtube ---100 Năm Fatima---
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 12-2018

  [Youtube] 100 Năm Fatima, Bài: [0],   [1],   [2],   [3],   [4],   [5],   [6],   [7],   [8],   [9],   [10],   [11],   [12],   [13],   [14][15],   [16][17][18], [19][20][21][22], [23][24],   [25],   [26],   [27],   [28],   [29],   [30][31][32],   [33],   [34],   [35],   [36],   [37],   [38],   [39],   [40],   [41],   [42],   [43],   [44][45][46],   [47],   [48],   [49],   [50],   [51],   [52],   [53],   [54],   [55],   [56],   [57],   [58],  [59],   [60],  [61],   [62],   [63],   [64],   [65],   [66],   [67],   [68],   [69],   [70],   [71],   [72][73],   [74][75],   [76],   [77],   [78],   [79],   [80],   [81],   [82],   [83],   [84],   [85],   [86],   [87],   [88],   [89],   [90],   [91],   [92],   [93],   [94],   [95],   [96],   [97],   [98],   [99],   [100]  ---  HẾT ---

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giáo Xứ Lam Điền Suy Tôn Đức Mẹ Fatima Thánh Du (6/7/2019)
Lời Hoa Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Tầm Thường, Phạm Trung (5/31/2019)
Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Tháng Hoa Mân Côi Tại Đền Thánh Margaret | Bridgeport, Ct 2019 (5/17/2019)
Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thờ - Lễ Nến - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (2/5/2019)
Đức Mẹ, Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/27/2018)
Tin/Bài khác
 Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Thứ 38, 2018 * Miền Đông Bắc Hoa Kỳ * Đền Đức Mẹ La Salette, Ma (8/3/2018)
[ Full Hd ] Mẹ Fatima Thánh Du Thăm Viêng Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc 2018 (5/13/2018)
 Khai Mạc Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas, Nevada, Usa - Kỳ 10 Thứ Sáu Ngày 20 Tháng 10 Năm 2017 (10/25/2017)
 mẹ Fatima, Mẹ Hằng Xót Thương (amen (8/19/2017)
 Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-8-2017 (8/18/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768