MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: video clips
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
14 Đàng Thánh Giá Chúa
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 4-2020
  14 Đàng Thánh Giá Chúa:  [Lời Nguyện Đầu],    [Chặng 1],    [Chặng 2],   [Chặng 3],   [Chặng 4],   [Chặng 5],   [Chặng 6],   [Chặng 7],   [Chặng 8],     [ Chặng 9],   [Chặng 10],   [Chặng 11],    [Chặng 12],   [Chặng 13],    [Chặng  14],    [Lời Nguyện Kết Thúc] 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tin Tưởng Và Can Đảm Đáp Lại Tiếng Chúa Gọi Mời - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (5/8/2020)
Tin Tưởng Và Can Đảm Đáp Lại Tiếng Chúa Gọi Mời - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (5/5/2020)
Mời Ông Ở Lại Với Chúng Tôi - Chúa Nhật Iii Phục Sinh A (4/29/2020)
Lòng Thương Xót Chúa Thật Kỳ Diệu Biết Bao - Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa (4/23/2020)
Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa - Đc Vincent Nguyễn M Hiếu & Kim Thúy (4/22/2020)
Tin/Bài cùng ngày
Alleluia Khải Hoàn Ca - Quý Sơ Hát Rất Rộn Ràng Hân Hoan (4/17/2020)
Tin/Bài khác
Chúa Kitô Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống - Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay A (3/31/2020)
Nên Thánh Theo Gương Thánh Giuse - Lễ Thánh Giuse 19-3 (3/19/2020)
Xin Chia Sẻ Video: Mother - Help Us (xin Đức Mẹ Giúp Chúng Con) (3/19/2020)
Đấng Xin Nước Là Nguồn Nước Hằng Sống - Suy Niệm Chúa Nhật Iii Mùa Chay – Năm A (3/12/2020)
Khổ Nạn Và Phục Sinh - Suy Niệm Chúa Nhật Ii Mùa Chay Năm A (3/7/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768