MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: thông báo
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Báo Về Các Đại Hội Hòa Bình Medjugorje Tại Hoa Kỳ
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 5-2012

THÔNG BÁO VỀ CÁC ĐẠI HỘI HÒA BÌNH MEDJUGORJE TẠI HOA KỲ

1. NEW YORK

2012 Marian Conference
Date: September 15-16, 2012
Location: Leeds, New York
Theme: How to keep God's peace in times of trial and tribulation.

Speakers and highlights: Father Petar Ljubicic, (priest chosen by seer Mirjana to reveal Medjugorje secrets to the world) Father Jozo Grbes, Father Gio Belanich, Fr. Wade Meneses, Dr. Kelly Bowring and emcee/music by Al Barbarino, Linda Santo," Little Audrey Santo's Mother".

For information: 518-943-5745 Mon-Fri 10am-4pm only

2. IRVINE, ORANGE COUNTY, NAM CALIFORNIA

2012 Medjugorje Peace Conference - Irvine, CA
Dates: October 20-21, 2012
Location: Bren Events Center, University of California at Irvine, Irvine, South California

Theme: "Only in faith will you discover the joy of the gift of life that God has given you."

Speakers: Josip Elez (Visionary Ivanka's son), Monsignor James Lisante, Reverend Kerry Beaulieu, Doug Lorig, Pat Crowley, SS.CC, Timothy Deeter, Jozo Grbes, OFM, and Edward Sousa. Mr. Michael Crotty (testimony). Tatiana in Concert. Also, on Saturday: Reconciliation Service, Medjugorje Holy Hour and Eucharistic Healing Service. Rosary and Holy Mass each day.
For information: 714-572-9779
 
3. SACRAMENTO, BẮC CALIFORNIA

Medjugorje Marian Conference
Date:November 16-18, 2012
Location:Woodlake Hotel (former Radisson Hotel), Sacramento, California

Speakers: Visionary Marija is confirmed. Other speakers to be announced.
For information: For more information, call 916-686-8354.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Quá Trình Hoạt Động Của Www.memaria.org Và Www.memaria.net (6/26/2012)
Tranh Đấu Cho Tự Do Tôn Giáo 2012 (fortnight For Freedom 2012) (6/22/2012)
Hoạt Động Tông Đồ (các Khóa Thánh Kinh): (6/22/2012)
Địa Chỉ Để Liên Lạc Với Lm Peter Mary Rookey, Linh Mục Chứa Lành (5/31/2012)
Biểu Tình Phản Đối Để Bãi Bỏ Đạo Luật Y Tế Mới Của Bộ Y Tế Và Nhân Sinh! (5/31/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Báo Xin Lm Peter Rookey Cầu Nguyện Cho Gia Đình Chúng Ta (5/30/2012)
Tin/Bài khác
Ngày 15/6/2012, Toàn Thế Giới Cầu Nguyện Chuôi Mân Côi Cho Các Linh Mục, Năm Thứ Ba (5/16/2012)
Healing Of The Family Tree, Chữa Lành Gia Tộc (5/10/2012)
Chương Trình Muôn Đóa Hồng Dâng Mẹ Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa (4/24/2012)
Thông Báo Chầu Thánh Thể Và Cầu Nguyện Chữa Lành (2/4/2012)
Coi Chừng Bị Lừa Gạt (2/4/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768