MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Thánh Giuse Trong Phúc Âm (tác Giả: Châu Thủy), Bai#1-67 ----het---
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 12-2020

Thánh Giuse Trong Phúc Âm (Tác Giả: Châu Thủy)


00- Lời Nói Đầu

01- Thánh Giuse Con Ông Đavit, 02-Thánh Giuse Kết Hôn Với Trinh Nữ Maria, 03-Thánh Giuse Thời Thơ Ấu Chúa Giáng Sinh, 04-Thánh Giuse Dâng Ấu Chúa Trong Đền Thờ
05- Thánh GiuseTiếp Đón Đạo Sĩ, 06- Thánh Giuse Phò Ấu Chúa Qua Ai Cập, 07-Thánh Giuse Tìm Được Ấu Chúa, 08- Thánh Giuse Sống Ềm Đềm Tại Nazaret

09-Thánh Giuse Qua Đời Bình An Hạnh Phúc, 10-Thánh Giuse Đại Diện Chúa Cha, 11-Thánh Giuse Cha Đồng Trinh Chúa Con, 12-Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ
13- Thánh Giuse: Gương Đức Tin Trinh Khiết, 14-Gương Không Khôn Ngoan Dũng Cảm, 15-Gương Siêu Thoát Phục Tùng, 16-Gương Đời Sống Nội Tâm

17- Thánh Giuse: Gương Đời Sống Lao Động, 18-Gương Nhẫn Nhục Trong Đau Khổ, 19-Lịch Sự Việc Tôn Kính Thánh Giuse, 20-Lý Do Tôn Kính Thánh Giuse, 21-Những Việc Tôn Sùng Thánh Giuse
22-Thánh Bảo Trợ Giáo Hội, 23-Lý Do Tôn Kính thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội, 24-Thánh Bảo trợ các gia đình, 25-Thánh bảo trợ ơn chết lành, 26-Thánh Gioan Kim Khẩu bàn về vụ trốn qua Ai Cập

27-Thánh Bernado bàn về quyền chức Thánh Giuse, 28-Thánh Vinh Sơn Phêrô bàn về vụ Thánh Giuse nghi nan bối rối, 29-Đấng đáng kính Gerson tán tụng thánh Giuse
30-Thánh nữ Têrexa Avila tông đồ thánh Giuse, 31-Thánh Phanxico Salê bàn về đức vâng lời của thánh Giuse, 32-Thánh Anphongso Liguori bàn quyền chức Thánh Giuse

33-35-ĐTC Phaolo VI bàn về thánh Giuse với thời nay, 34-Thần học đại cương về thánh Giuse, 35-Cảm nghĩ của mấy vị Thánh Sư về thánh Giuse
Suy Niệm Về Thánh Giuse: 36-Vị Cha Chung, 37-Người Đi Trong Tăm Tối, 38-Theo Những Góc Nhìn Ưa Thích

Suy Niệm Về Thánh Giuse: 39-Gương Mẫu Của Đời Sống Lao Động, 40-Vị Gia Trưởng Gương Mẫu, 41-Người Thợ Mộc Gương Mẫu, 42-Con Người Khôn Ngoan
Suy Niệm Về Thánh Giuse: 43-Khiêm Nhường, 44-Chiếc Cầu Thang Kỳ Lạ, 45-Sống Bên Ai Cập

Suy Niệm Về Thánh Giuse: 46-Đường Nên Thánh, 47-Những Nẻo Đường Kỳ Diệu, 48-Hãy Đến Cùng Giuse, 49-Những Khuôn Mặt Giuse
Suy Niệm Về Thánh Giuse: 50-Hãy Đến Với Đức Thánh Giuse, 51-Tấm Gương Đơn Sơ và Khiêm Nhường, 52-Bóng Thái Sơn, 53-Mẫu Gương Của Việc Sống Lời Khấn Vâng Lời

Suy Niệm Về Thánh Giuse: 54-Cộng Tác Viên Đắc Lực, 55-Thánh Cả Giuse Một Huyền Mặc, 56-Gương Kết Hiệp Cùng Chúa Khi Lam Việc Lao Động, 57-Tin Tương Nơi Sự Bảo Trợ Của Thánh Giuse
Suy Niệm Về Thánh Giuse: 58-Giuse Ngài Là Ai?, 59-Mẫu Gương Của Sự Vâng Phục, 60-Người Thầy Dạy Ta Theo Chúa, 61-Đấng Công Chính

Suy Niệm Về Thánh Giuse: 62-Người Thợ Vô Danh, 63-Trong Giấc Mơ, 64-Đời sống thanh niên Giuse quay 360 độ?
65-Thánh Giuse Tuyệt Diệu (Bài #1-3)

66-Thánh Giuse Cha Chúa Giêsu (Bài #1-2)
67-Thánh Giuse Cha Chúa Giêsu (Bài #3-4)
YouTube Thánh Giuse Trong Phúc Âm

00- Lời Nói Đầu

01- Thánh Giuse Con Ông Đavit, 02-Thánh Giuse Kết Hôn Với Trinh Nữ Maria, 03-Thánh Giuse Thời Thơ Ấu Chúa Giáng Sinh, 04-Thánh Giuse Dâng Ấu Chúa Trong Đền Thờ

05- Thánh GiuseTiếp Đón Đạo Sĩ, 06- Thánh Giuse Phò Ấu Chúa Qua Ai Cập, 07-Thánh Giuse Tìm Được Ấu Chúa, 08- Thánh Giuse Sống Ềm Đềm Tại Nazaret

09-Thánh Giuse Qua Đời Bình An Hạnh Phúc, 10-Thánh Giuse Đại Diện Chúa Cha, 11-Thánh Giuse Cha Đồng Trinh Chúa Con, 12-Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ

13- Thánh Giuse: Gương Đức Tin Trinh Khiết, 14-Gương Không Khôn Ngoan Dũng Cảm, 15-Gương Siêu Thoát Phục Tùng, 16-Gương Đời Sống Nội Tâm

17- Thánh Giuse: Gương Đời Sống Lao Động, 18-Gương Nhẫn Nhục Trong Đau Khổ, 19-Lịch Sự Việc Tôn Kính Thánh Giuse, 20-Lý Do Tôn Kính Thánh Giuse, 21-Những Việc Tôn Sùng Thánh Giuse

22-Thánh Bảo Trợ Giáo Hội, 23-Lý Do Tôn Kính thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội, 24-Thánh Bảo trợ các gia đình, 25-Thánh bảo trợ ơn chết lành, 26-Thánh Gioan Kim Khẩu bàn về vụ trốn qua Ai Cập

27-Thánh Bernado bàn về quyền chức Thánh Giuse, 28-Thánh Vinh Sơn Phêrô bàn về vụ Thánh Giuse nghi nan bối rối, 29-Đấng đáng kính Gerson tán tụng thánh Giuse

30-Thánh nữ Têrexa Avila tông đồ thánh Giuse, 31-Thánh Phanxico Salê bàn về đức vâng lời của thánh Giuse, 32-Thánh Anphongso Liguori bàn quyền chức Thánh Giuse

33-ĐTC Phaolo VI bàn về thánh Giuse với thời nay, 34-Thần học đại cương về thánh Giuse, 35-Cảm nghĩ của mấy vị Thánh Sư về thánh Giuse

36-Vị Cha Chung, 37-Người Đi Trong Tăm Tối, 38-Theo Những Góc Nhìn Ưa Thích

39-Gương Mẫu Của Đời Sống Lao Động, 40-Vị Gia Trưởng Gương Mẫu, 41-Người Thợ Mộc Gương Mẫu, 42-Con Người Khôn Ngoan

43-Khiêm Nhường, 44-Chiếc Cầu Thang Kỳ Lạ, 45-Sống Bên Ai Cập

46-Đường Nên Thánh, 47-Những Nẻo Đường Kỳ Diệu, 48-Hãy Đến Cùng Giuse, 49-Những Khuôn Mặt Giuse

50-Hãy Đến Với Đức Thánh Giuse, 51-Tấm Gương Đơn Sơ và Khiêm Nhường, 52-Bóng Thái Sơn, 53-Mẫu Gương Của Việc Sống Lời Khấn Vâng Lời

54-Cộng Tác Viên Đắc Lực, 55-Thánh Cả Giuse Một Huyền Mặc, 56-Gương Kết Hiệp Cùng Chúa Khi Lam Việc Lao Động, 57-Tin Tương Nơi Sự Bảo Trợ Của Thánh Giuse

58-Giuse Ngài Là Ai?, 59-Mẫu Gương Của Sự Vâng Phục, 60-Người Thầy Dạy Ta Theo Chúa, 61-Đấng Công Chính

62-Người Thợ Vô Danh, 63-Trong Giấc Mơ, 64-Đời sống thanh niên Giuse quay 360 độ?

65-Thánh Giuse Tuyệt Diệu (Bài #1-3)

66-Thánh Giuse Cha Chúa Giêsu (Bài #1-2)

67-Thánh Giuse Cha Chúa Giêsu (Bài #3-4)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
[audio/youtube] Chinh Phục Trong Hy Sinh (biên Soạn: Lm. Nguyễn Tri Ân, O.p.) (3/31/2021)
[audio/youtube] Mẹ Trong Đời Tôi Nguyên Tác Linh Muc Bernadot, Chuyển Ngữ Linh Muc Hoàng Minh Tuấn, Dòng Chúa Cứu Thế (12/31/2020)
[audio/youtube] Khảo Luận Về Luyện Nguc (phiên Dịch: Sóng Biển) (12/31/2020)
[audio/youtube] Tự Thú Của Thánh Augustino [#1-het] (12/31/2020)
[audio/youtube] Con Đường Nhỏ Của Tình Yêu (nguyên Tác Lm Lorenzo Sales) (chuyển Ngữ: Viện Phụ Stephano Trần Ngọc Hoàng (12/31/2020)
Tin/Bài khác
[audio] Tháng Thánh Tâm Chúa (bài 1- 4)-het (12/30/2020)
[audio/youtube] Thánh Inhaxio Vị Thánh Của Ý Chí (bai#1-het) (12/28/2020)
[youtube/audio] Tháng Đức Bà, Ngày 1-31 (het) (12/25/2020)
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het (10/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 5) Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (5/31/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768