MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] " Đường Về Thượng Trí (lm. Nguyễn Tầm Thường, Sj)"
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 12-2020

" Đường Về Thượng Trí (Tác Giả: Lm. Nguyễn tầm Thường, SJ)"


Lời Mở Đầu

Cành Hồng Trên Đồi Tuyết
Cây Hoa Lan

Đường Lên Núi Cao #1
Đường Lên Núi Cao #2

Giọt Lệ #1
Giọt Lệ #2

Người Khách và Con Tầu
Đêm Satan, Đêm Đức Tin #1/3

Đêm Satan, Đêm Đức Tin #2/3
Đêm Satan, Đêm Đức Tin #3/3
 Lời Mở Đầu
Cành Hồng Trên Đồi Tuyết
Cây Hoa Lan
Đường Lên Núi Cao  [Phần #1],   [Phần #2]
Giọt Lệ  [Phần #1],   [Phần #2]
Người Khách và Con Tầu
Đêm Satan, Đêm Đức Tin  [Phần #1],   [Phần #2],   [Phần #3]
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
[youtube/audio] Tháng Đức Bà, Ngày 1-31 (12/25/2020)
Cuộc Đời Thánh Giuse (lời Mở Đầu - Chương 1-het) (12/13/2020)
[audio/youtube] Tác Phẩm: Sống [bài 1 - 24]-het (10/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 5) Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (5/31/2020)
[audio/youtube] Giáo Lý Công Giáo==> 4) Sống Với Đức Kitô Qua Các Thư Thánh Phaolô (5/31/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768