MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa thánh thần
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Thần Bình An
Thứ Hai, Ngày 9 tháng 5-2016

THÁNH THẦN BÌNH AN

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa
Cúi xin Ngài đến ngay
Canh tân trái đất này
Làm chúng con nên mới

Bắt đầu là sám hối
Can đảm sống chứng nhân
Xin ban nguồn bảy ơn
Để con thuộc về Chúa

Không bao giờ khiếp sợ
Dù trong hoàn cảnh nào
Xin ban ơn dồi dào
Lạy Thánh Thần Thiên Chúa!

TRẦM THIÊN THU

-PHỤ LỤC :

ĐÒI...
https://www.youtube.com/watch?v=dt7qloJxdr0&feature=share

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống C, Lm Anthony Trung Thành (5/11/2016)
Những Người Rao Giảng Tin Mừng Ðầy Thánh Thần, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (5/10/2016)
Tất Cả Được Tràn Đầy Thánh Thần, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (5/10/2016)
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến (5/10/2016)
Tin Vào Đấng Bảo Trợ, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (5/10/2016)
Tin/Bài khác
Ngọn Lửa Thiêu (5/8/2016)
Thánh Thần Thiên Chúa (5/8/2016)
Hoa Quả Thần Khí (5/5/2016)
Luôn Có Đối Kháng Trong Giáo Hội Chống Lại Thánh Thần (5/5/2016)
“anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần” (5/5/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768