MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 125 --- Một Thoáng Thiên Đàng...
Thứ Hai, Ngày 29 tháng 5-2017
BÀI LỜI CHÚA 125

MỘt thoÁng thiÊn ĐÀng...

Tóm lược ba chương sách Sáng thế :

Từ ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ cho con người làm nơi ở đời đời hạnh phúc. Ông Adong, bà Eva được ở trong vườn địa đàng đủ mọi hoa thơm cỏ lạ, muông chim cầm thú là bầu bạn, được ăn đủ mọi thức ăn ngon ngọt. Nhưng buồn thay ! Cảnh địa đàng ấy đã đổ vỡ vì ông bà nguyên tổ đã phạm tội, đã bất tuân phục Chúa. Hậu quả của sự tội là án chết: “Ta đã chẳng nói với các ngươi là ngày nào các ngươi trái lịnh Ta mà ăn của cấm, các ngươi sẽ phải chết. Là cát bụi, các ngươi phải trở về cát bụi. Các ngươi mất phúc trường sinh bất tử”.

Ngoài cái chết, tội còn kéo theo nhiều hậu quả khác nữa : nào đau khổ, bệnh tật, nào tâm hồn đâm u mê, mù quáng, ích kỷ, ghen ghét, tàn ác. Ngay cả đất đai cũng bị chúc dữ lây với con người :

“Vì ngươi nghe xúi giục của vợ mà trái lệnh cấm, thì đất đai hãy là đồ chúc dữ vì cớ ngươi, gai góc sẽ mọc lên, mồ hôi đẫm mặt ngươi mới có cơm bánh mà ăn…”.

Còn người phụ nữ, Chúa cũng lên án : “Ta sẽ gia tăng đau khổ cho ngươi trong việc thai nghén. Và ngươi sẽ sinh con trong đau đớn. Ngươi sẽ bị người chồng thống trị trên ngươi”.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Vì nhân loại đã nghe xúi giục của ma quỉ mà phạm tội, đem tội lỗi vào trần gian, mà khi ma quỉ và tội lỗi đã xâm nhập vào, chúng kéo theo bày lũ nào sự chết, nào đau khổ, lao nhọc, bệnh tật, ích kỷ, độc ác, hận thù, bạo lưc, chiến tranh..., Địa đàng nay đã hóa thành như địa ngục !

Đây, công việc của Đức Giêsu, được Cha sai đến, chính là để biến cái địa ngục ấy trở lại tình trạng thiên đàng, mà còn phải nói là thiên đàng lần này còn tốt đẹp vạn lần hơn xưa.

Thư Thánh Gioan cho biết : “Con Thiên Chúa đã xuống trần gian để cất tội lỗi, phá tan các việc của ma quỉ” (1Ga 3.5,8)...Thư Híp-ri cho biết thêm : “Nhờ chịu chết, Đức Giêsu tiêu diệt kẻ có quyền trên sự chết là ma quỉ và giải thoát những kẻ suốt đời ở trong vòng nô lệ ma quỉ.” (Hr 2.14-15).

Tắt một lời, ta rước những kẻ Dữ vào, Đức Giêsu đến đuổi chúng ra, để hoàn lại cho ta thiên đàng. Chúa Giêsu thật là Đấng Cứu độ, Đấng Giải phóng.

Hỏi : Ngài làm cách nào mà xóa tội lỗi, phá tan các việc của ma quỉ, tiêu diệt được các hậu quả của tội lỗi ?

Đức (thánh) Giáo Trưởng Gioan Phaolô II, trong Thông Điệp: “Sứ vụ Đấng Cứu chuộc”, ban bố năm 1990, số 14, lấy Kinh Thánh Tân Ước ra mà trả lời rằng : “Bằng hai hành vi đặc biệt là : tha thứ và chữa lành : tha tội phần hồn, chữa lành bệnh tật phần xác. Qua đó, Ngài chứng tỏ lòng thương xót lớn lao của Ngài trước nỗi thống khổ của nhân loại. Không chỉ có thế, Ngài còn muốn cho người ta hiểu rằng : “Sứ mệnh của Ngài là lập Nước Thiên Chúa, trong đó sẽ không còn tội lỗi, bệnh tật, cũng chẳng còn đau khổ nữa, và con người được giải phóng khỏi mọi sự dữ mà họ phải chịu”… cho đến khi tất cả những khốn khó đó bị tận diệt ở ngày sau hết, và Thiên Chúa tuyên cáo :

“Sẽ lau sạch nước mắt họ; chết sẽ không có nữa; phiền muộn, kêu gào và khó nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua!" Và Đấng ngự trên ngai phán: "Này, Ta đã làm mới mọi sự" (Kh 21.4-5).

Nhưng từ đây cho đến ngày khải hoàn chung cuộc đó, ai cũng biết : một khi các sự dữ vào thì dễ, đuổi ra thì rất khó… Thông thường ta nghe dạy phải đem công bình, bác ái, phục vụ, chia sẻ... đến cho đồng loại. Tốt rồi ! Song từng đó  mới được một phần! Vì tội lỗi, đau khổ, bệnh tật là những thực tại khách quan, ta không thể lấy công bằng, lấy bác ái … là những đức thiêng liêng ra hủy diệt hay chữa khỏi được. Công bằng, bác ái, phục vụ…, chỉ có thể xoa dịu, chứ không tiêu diệt được chúng.

Vậy phải làm sao ? - Chúa đã tiên liệu trước cả rồi : Chúa tha thứ và chữa lành, Chúa giải phóng khỏi mọi sự dữ.

-       Để tha thứ tội lỗi, Chúa lập Bí tích Thánh tẩy và Xá giải, và Ngài nhờ những thừa tác viên thi hành.

-       Để chữa lành, Chúa ban cho các kẻ tin cũng thực hiện được việc này, nhân danh Chúa.

-       và Chúa mời gọi chúng ta những kẻ tin vào Ngài, hãy làm đôi cánh tay nối dài của Ngài để tiêu diệt tội lỗi, giải trừ bệnh tật, đau khổ…vẫn còn tác hại trong Vương quốc của Ngài.

Trước lời mời gọi ấy, đôi khi chúng ta rụt rè, vì nghĩ các quyền năng chữa lành và trừ quỉ ấy, Chúa chỉ ban cho các Tông đồ mà thôi. Không phải thế đâu. Kinh Thánh cho biết : C ả một số đông 72 môn đệ (tức là giáo hữu) cũng đã được các quyền năng ấy và đã thi hành rất thành công : “Họ ra đi rao giảng cho người ta hối cải, và xua trừ nhiều ma quỉ cùng đã xức dầu mà chữa nhiều kẻ ốm đau”... “Nhóm 72 (môn đệ) trở về (sau cuộc đi rao giảng), họ mừng rỡ mà nói : Thưa Thầy, nhân danh Thầy, thì cả ma quỉ cũng phải lụy phục chúng tôi ! Đức Giêsu đáp : “...Phải, Thầy đã ban cho các con quyền năng trên mọi kẻ địch thù...” (Mc 6.7,12-13 và Lc 9.6; 10.17-19)

Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ :

15“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. 16Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. 17Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, 18Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe". (Mc 16.15-18).

 Những kẻ tin Chúa nói đây, là các tín hữu bất kỳ họ ở cấp bậc nào, thuộc hàng giáo phẩm, linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Chính vì đã hiểu như thế, nên Thánh Giacôbê bảo : Các vị niên trưởng hãy cầu nguyện trên người ốm liệt, hầu Chúa ban cho họ được phục hồi (Gc 5.14-18); Philíp, một trợ tá, cũng làm được các việc quyền năng (Cv 8.). Trong các giáo đoàn tiên khởi, những việc ấy cũng xảy ra rất nhiều, như thấy ghi trong các thánh thư (vd: 1Cr 12.9-10,28-30; Gal 3.2-5; Ep 4.7-16...).

Với các chứng từ Kinh Thánh trên, tưởng đã đủ. Thế mà vẫn có người còn thắc mắc : Các việc quyền năng chữa bệnh và trừ quỉ ấy là các phép lạ chỉ xảy ra thời Chúa Giêsu và các Tông đồ thôi, lúc mới lập Hội Thánh, cốt để minh chứng cho người ta nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Ngày nay, việc minh chứng đã xong rồi, chỉ cần tin, không còn cần phép lạ nữa.

Đáp : Mời khảo sát Tân Ước – cách riêng mấy đoạn trích dẫn trên đây – sẽ thấy : Chúa đã đến để diệt trừ quyền lực ma quỉ và tội lỗi, xua đuổi các sự dữ, chữa lành bệnh tật, đau khổ,..., để hoàn lại cho loài người thiên đàng, vậy thì “rất lô-gích” là nếu Chúa đã ban quyền phép ấy cho Hội Thánh hồi xưa mới lập, thì cũng phải ban cho cả Hội Thánh ngày nay nữa, để khử trừ các sự khốn khó ấy đi… vì Hội Thánh sẽ tồn tại mãi đến tận thế. Nếu không, thì sẽ là đầu voi, đuôi chuột. Đầu có, đuôi không ; xưa có nay không ! Thiên Chúa đâu có thói làm chuyện dở dang như vậy, vì Thánh Kinh ca tụng : “Chúa làm cái gì cũng hoàn hảo”.

Đã đành, để được hưởng các phép lạ ấy, thường người ta phải vào trong Nước Thiên Chúa – là Hội Thánh – mà Đức Giêsu thiết lập. Nước ấy phải khác các nước trần gian, Nước ấy là nơi hạnh phúc, đáng sống, là một thoáng thiên đàng” vậy!

Đành rằng, Nước Thiên Chúa hiện nay còn ở giai đoạn bất toàn, giống như một con bệnh mới được hồi phục, nên chưa thể tiễu trừ hết tất cả mọi sự dữ ấy ngay được, phải từ từ..., phải chờ cho đến Ngày Chúa Quang Lâm sẽ được kiện toàn. Lúc ấy, tất cả các thế lực hắc ám, tất cả mọi sự dữ, và địch thù cuối cùng là sự chết, cũng bị Chúa tiêu diệt (x. 1Cor 15.26,54-57).

·      Có bằng chứng nào cụ thể cho thấy các việc quyền phép chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỉ ngày nay vẫn còn xảy ra ?

Đáp : Có nhiều lắm. Thật vậy. Chỉ xin giới thiệu những việc chữa bệnh và trừ quỉ danh tiếng do Cha E-mi-lia-nô Tar-dif, linh mục người Canađa, đang làm (năm 1999, nay 2015 ngài đã qua đời) trong gần 100 nước trên thế giới nơi ngài ghé qua. Các phép lạ chữa lành ấy được thuật lại trong hai cuốn sách của ngài viết ra (“Đức Giêsu đang sống” và “Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai”), thu thập từ hàng ngàn trường hợp các bệnh nan y đã được chữa lành khắp nơi. Đây xin kể một chứng thôi.

Chứng từ : Tên tôi là Giô-va-na Mon-zô, 19 tuổi… Từ khi lọt lòng mẹ, tôi đã bị bệnh hư xương rất nặng, xương cốt cứ mục thối ra. Tôi đau đớn ghê gớm suốt mười mấy năm trời như vậy..., đã chịu giải phẫu 18 lần... mà chẳng thuyên giảm. Tuyệt vọng vì thấy đời sống phi lý và trở thành gánh nặng cho gia đình, đã nhiều lần tôi tìm cách quyên sinh, nhưng người nhà cứu được... Tôi muốn hủy mình, vì tôi không còn tin rằng có Thiên Chúa tốt lành. Nếu có, sao Người lại để cho tôi phải đau đớn lâu dài, khốn khổ như thế ? Đối với tôi, Thiên Chúa là do mấy ông cha bày đặt để đánh lừa người ta. Nếu có ai đến nói với tôi về Thiên Chúa, tôi trả lời ngay : Nếu Thiên Chúa ấy có thật, thì đó là một ông Chúa độc ác !

Một hôm, tôi đang mon men trên chiếc xe lăn, bò tới lan can để lao mình xuống tự tử... Đúng lúc ấy xuất hiện vài người trong nhóm cầu nguyện Thánh Linh đến thăm. Bắt đầu, tôi nổi sùng vì họ cản trở tôi thi hành dự định... Nhưng nhờ sự hòa nhã, dễ thương, vui vẻ và hay giúp đỡ của họ, tôi dần dần nguôi ngoai... Và sau mấy lần thăm viếng và cầu nguyện cho tôi, an ủi tôi, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Cuối cùng, họ mời tôi đi dự một buổi rao giảng và chữa bệnh do cha Tar-dif tổ chức, ngài vừa vượt hàng ngàn cây số đến Xi-len-tô đây, để nói về những kỳ công của Thiên Chúa.

Hôm ấy là ngày thứ bảy, thật là một ngày lễ hội...Từ khắp nơi trên nước Ý, người ta đổ xô về, ngay cả từ nhiều nước khác ở châu Âu cũng đến nữa. Từ lễ đài, sau bài giảng và Thánh Lễ, người ta loan báo rằng Đức Giêsu đang chữa lành nhiều bệnh tật thể xác và tâm hồn. Hôm sau, nhiều người đã được khỏi bệnh, lên làm chứng trên lễ đài về các việc lành bệnh lạ lùng của họ (xem hình), giữa những tiếng hoan hô, ngợi khen vang rền của đám đông.     Còn hôm nay, bài giảng của cha Tar-dif trình bày : Đức Giêsu, Đấng lãnh mọi quyền năng trên trời cũng như dưới đất (Mt 28.18). Một trong những người bạn của tôi, thấy bao nhiêu người làm chứng đã được khỏi bệnh, thì nói với Chúa rằng :

-   Chúa Giêsu ôi ! Chúa đã chữa lành những người tứ phương thiên hạ đến đây …, còn ở đây, chúng con đã chuẩn bị lễ mừng Chúa, sao Chúa lại không chữa ai cả ? Chúa không thể cư xử như vậy... Người ta ở đây sẽ nói thế nào về Chúa ?

Chính lúc đó - cô Giô-va-na kể tiếp - tôi nghe cha Tar-dif loan báo trên máy phóng thanh rằng :

-   Chúa đang chữa một người bại liệt vì bệnh xương. Người ấy chớ sợ khi cảm thấy một luồng sức nóng mãnh liệt ở chân, vì Thánh linh Chúa đang tác động nơi người ấy.

Người ấy chính là tôi, quả thật, tôi cảm thấy một luồng khí nóng mạnh mẽ từ chân dâng lên. Thoạt đầu, tôi nghĩ là do cảm động và niềm vui được dự lễ hội. Trên kia, cha nói tiếp :

- Giờ phút này, Chúa đang thực hiện một việc chữa bệnh rất khó.

Sau một lúc, lại bảo :

- Chúa Giêsu đang chữa một người bại liệt lâu năm !

Bạn tôi bỗng nhìn vào tôi kêu lên :

- Cha đang nói về trường hợp của em đó, Giô-va-na ạ !

Cha lại bảo :

- Bạn ấy đang cảm thấy sức nóng tràn ngập cả thân thể.

Đúng vậy, tôi đang cảm thấy thế. Rồi trên kia, cha truyền:

-   Nhân danh Chúa Giêsu, con hãy đứng dậy !

Tôi không nghĩ đến tôi nữa, chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu, Đấng quyền phép làm được mọi sự, ngay cả điều không thể. Tôi đứng lên, và lần đầu tiên trong đời tôi, tôi bước lên phía bàn thờ. Các bạn tôi, người khóc, kẻ cười, người thì vui mừng ôm nhau nhảy lên, và tất cả chạy đến ôm hôn tôi tíu tít. Quang cảnh cứ y như một nhà thương điên. Tôi thấy mình nhẹ nhàng…, không cần ai nâng đỡ, tôi bước từng bậc lên lễ đài, tới bàn thờ, và ở đó, tôi ngợi khen Chúa lớn tiếng cho cả đám đông khổng lồ hàng mấy chục ngàn người nghe việc Chúa vừa làm nơi tôi. Các bạn tôi, người thì khóc, kẻ thì ngẩn ra, tưởng mình trong mơ. Một người bạn trố mắt, lặng thinh đến cả tiếng đồng hồ khi thấy tôi lần thứ nhất bước đi, sau mười mấy năm trời nằm liệt...

Chiếc xe lăn của tôi... lăn đi... không người... Giờ đây, cuộc sống tôi bình thường như mọi người, không cần đến đôi nạng gỗ một giây phút nào. Chúa đã tỏ ra vô cùng nhân lành đối với tôi. Từ đấy, tôi đem cả cuộc đời, cả sức khoẻ phục vụ người khác. (Trích sách “Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai”, tr.18-25).

 [Chúng ta hãy hát một bài ngợi khen quyền năng Chúa]

 

*****

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Lời Chúa 136 B – Những Ơn Huệ Của Thần Khí (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 135: Thần Khí Hoạt Động Thế Nào Trong Ta ? (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 134: Thần Khí Là Vật Chứng Bảo Đảm (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 133: Không Thấy Thánh Thần Đâu Cả ! (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 128: Bí Tích Thêm Sức (6/20/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 127 --- Đức Giêsu, Nhà Cách Mạng Xã Hội Vĩ Đại (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 126 --- Đức Giêsu, Đấng Giải Phóng (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 124 --- Thiên Đàng Dành Riêng Cho Loài Người (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 123: Thiên Đàng Là Nơi Có Chúa Ở Cùng (5/29/2017)
Tin/Bài khác
Bài Lời Chúa 122: Thiên Đàng Ở Đâu ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 120: Nước Thiên Chúa Như Thế Nào ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 119: Nước Thiên Chúa (phần Iii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 118: Nước Thiên Chúa (phần Ii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 117: Nước Thiên Chúa (phần I) (4/8/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768