MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 141: Bí Tích Thánh Thể (phần Iii)
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 9-2017
BÀI LỜI CHÚA 141

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (Phần III)

Chúng ta được dự tế lễ của Chúa Giêsu trên trời

Chắc anh chị em còn nhớ ở mấy bài trước có nói : Cung Cực thánh của Lều Tạm và đền thờ Cựu Ước chỉ cho môt mình vị Thượng tế được vào, dân chúng thì chưa được. Như thế, “Thánh Thần tỏ cho biết” là lối vào Nơi Cực Thánh (tượng trưng cho Thiên đàng) chưa được mở, phải chờ Thượng tế Giêsu đến, Ngài bưng máu của chính mình vào Cung thánh trên trời... vào chính Cõi Trời tức là Thiên Đàng”. Đi tiên phong vào Thiên Đàng, Ngài mở đường cho tín hữu cũng được vào theo :

Trích Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hip-ri,

ch. 9.11-12,24 ; 6.20; 10.19-22

11 “Đức Ki-tô đã đến như Thượng Tế đem lại phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Ngài đã đi qua một nhà Tạm lớn lao và hoàn hảo hơn... 12 Ngài đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của Ngài […] 24 Ngài đã chẳng vào một Cung thánh do tay người phàm làm ra,… Nhưng Ngài đã vào chính cõi trời (tức là Thiên Đàng), để nay hiện diện trước mặt Thiên Chúa vì ta (tức   để chuyển cầu cho ta).

 6 20 “…Đức Giê-su đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta…[…] 10 19 Vậy, hỡi anh em, nhờ bửu huyết Đức Giêsu, chúng ta được dạn dĩ bước vào Cung thánh. 20 Ngài đã khai quang cho chúng ta một con đường mới và sống động xuyên qua bức màn, tức là thân xác Ngài.... Vì thế chúng ta hãy tiến lại (gần Thiên Chúa) với một lòng chân thành sung mãn về đức tin, bởi đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm...”

            * Đó là Lời Chúa !  - Tạ ơn Chúa.

Suy niệm lời Chúa

Thế là Chúa Giêsu, vị Thượng tế chính thức, đã vào trong Cung thánh là Thiên đàng dâng Máu Ngài làm lễ tế lên Thiên Chúa Cha. Vì như chúng ta đã biết qua mấy bài trước, việc Chúa Giêsu tế lễ mình đổ máu ra trên thập giá dưới trần lại được Thiên Chúa Cha coi là vị Thượng tế dâng Máu mình trong Cung thánh trên trời trước Nhan thánh Chúa Cha. Nói cách khác, tế lễ trên thập giá dưới đất đồng nhất với tế lễ dâng trên trời. Bởi vì không bao giờ có chuyện Chúa Giêsu dâng hai lần, dâng một lần dưới đất rồi dâng lần nữa trên trời, Thánh thư khẳng định rõ ràng : Chúa Giêsu dâng tế lễ chính mình "duy nhất chỉ một lần" (Hr 9.24-26).

Nhưng làm sao Kinh Thánh và Giáo Hội lại bảo rằng khi dự Thánh Lễ bàn thờ dưới trần, thì cả chúng ta nữa cũng được đưa vào tham dự tế lễ của Thượng tế Giêsu trên trời ?

Thưa : Được đưa vào đó là vì chúng ta đã thành một thân thể với Chúa Giêsu. Đúng vậy : khi nhờ tin và chịu Phép Rửa, ta được dìm vào trong Chúa, nhập vào trong Ngài, thành một thân thể với Ngài như lời Kinh Thánh quả quyết :

"Thật thế, trong Thần khí độc nhất, hết thảy chúng ta đều đã nhờ chịu Phép Rửa mà trở nên một thân thể." (1 Cor 12.13)

Mà đã là một thân thể thì Chúa là Đầu và thân thể là ta không thể rời nhau, cho nên khi Chúa Giêsu, là Đầu, vào Cung thánh trên Thiên Đàng, tất nhiên Ngài sẽ đem ta, là thân thể, cùng vào với Ngài một cách mầu nhiệm, để cùng Ngài tế lễ phụng thờ Thiên Chúa Cha.

Điều này, bài Thánh Thư trên đầu đã khẳng định : “…Đức Giê-su đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta…[…] Vậy, hỡi anh em, nhờ bửu huyết Đức Giêsu, chúng ta được dạn dĩ bước vào Cung thánh (trên trời). Ngài đã khai quang cho chúng ta một con đường mới và sống động xuyên qua bức màn, tức là thân xác Ngài.... Vì thế chúng ta hãy tiến lại (gần Thiên Chúa)…

Anh chị em đừng ngạc nhiên bỡ ngỡ khi nghe nói Chúa Giêsu đưa ta vào Thiên Đàng cùng với Ngài mà tế lễ thờ phượng Thiên Chúa, vì tưởng là bảo ta leo lên trên chín tầng mây, vào trong cõi trời xanh thăm thẳm mà tế lễ đâu. Không ! Ta vẫn còn đang sống ở trần gian, chân vẫn còn đạp đất, làm sao leo lên đó được ?

Nhưng là thế này : biết rằng lễ tế của Đức Giêsu dâng trên thập giá dưới đất cũng đồng nhất với tế lễ Ngài đang dâng trên trời (Hr 8.1-3; 9.12-14) thành một tế lễ duy nhất, và vì muốn cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ do lễ tế của Ngài – chúng ta là những người một mặt hiện đang sống ở thế kỷ 21 không được phúc đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu tại đồi Can vê để lãnh ơn cứu chuộc, và mặt khác lại đang sống dưới đất chưa lên thiên đàng – cho nên Đức Giêsu truyền lệnh cho Hội Thánh làm tái hiện tế lễ duy nhất ấy lại trong Thánh lễ trên bàn thờ của chúng ta mỗi ngày cho chúng ta tham dự. Thật vậy, trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu "cầm lấy bánh và tạ ơn, Ngài bẻ ra và ban cho họ mà rằng: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói : “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em." (Lc 22.19-20 ; xem 1 Cor 11.23-25)

Như thế, chỉ có một tế lế duy nhất song trong ba hình thức:

(I)    tế lễ thập giá xảy ra dưới đất tại Đồi Canvê,

(II)   tế lễ ấy được coi là đang dâng trên thiên giới,

(III) ngày nay, trong Thánh lễ trên bàn thờ của Hội Thánh, tế lễ ấy ‘được tái hiện’ dưới hình bánh và hình rượu.

Vì thế cho nên khi chúng ta dự Thánh Lễ ở bàn thờ trần gian (III) cũng là được tham dự tế lễ Chúa Giêsu đã dâng trên thập giá (I) và đang dâng trên trời (II) vậy, (xem hình minh họa).

Nếu ai còn lưỡng lự và hoài nghi, thì xin vui lòng nghe lời dạy của Công đồng Vatican II :

"Phụng vụ trần gian là nơi chúng ta tham dự, bằng cảm nếm trước, phụng vụ trên trời, được cử hành trong thánh đô Giêrusalem (thiên quốc), nơi chúng ta là những lữ khách đang tiến về, ở đó Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa như một thừa tác viên của Cung thánh, của Nhà Tạm đích thực (x. Hr 8.2); phụng vụ trần gian là nơi chúng ta hợp cùng toàn thể đạo binh trên trời đồng thanh ca ngợi tôn vinh Chúa…" (Hiến Chế Phụng vụ thánh, số 8).

Lời Công Đồng đã cho thấy rõ : Trên trời, trong Thành đô Giêrusalem thiên quốc (Kh 21.2), đang cử hành một việc phụng vụ, ở đó Chúa Kitô, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, làm thừa tác viên của Cung Thánh, lo việc tế tự, dâng tế lễ (Hr 8.2-3), và tế lễ thiên giới đó “chúng ta tham dự” một cách mầu nhiệm song rất thật.

Nếu ở trên trời không diễn ra phụng vụ tế lễ, thì Công Đồng nói chúng ta tham dự’ là tham dự vào cái gì ? Khi ta đi vào một rạp hát, hay rạp chiếu bóng mà không đang diễn ra vở kịch hay chiếu một phim nào trên màn bạc, mọi sự đều im lìm, màn nhung vẫn khép kín, thì ta đến xem cái gì, đến dự cái gì?

Vậy, trên thiên giới đang diễn ra một việc phụng vụ mà “chúng ta tham dự”, nhưng xin lưu ý: chúng ta tham dự khi dự Thánh Lễ ở trần gian.

Việc ấy được thực hiện vì Tế lễ của Thượng tế Giêsu đang dâng trên trời, lại được Chúa Giêsu truyền cho Hội Thánh làm tái hiện trong Thánh Lễ trên bàn thờ dưới trần !

Đó là chủ đề chúng ta dành để bài sau sẽ tìm hiểu.

Tích truyện

Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra trong Mình Thánh.

            Chuyện lạ này xảy ra năm 1911, ở Manzaneda, một làng thuộc nước Tây Ban Nha, địa phận Astorga. Báo Irish Catholic 28/3/1912, đã đăng có chữ ký của cha Magnier DCCT.

Trong làng đó, cha sở và bổn đạo chia rẽ, đến nỗi cha phải sang ngụ ở một xóm bên cạnh. Để tái lập bình an, Giám mục mởi các cha thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến giảng một tuần Đại Phúc. Giảng tại xóm cạnh đó tên là xóm Thánh Martin, nơi cha sở tá túc. Bắt đầu chỉ có trẻ em dự. Dần dần cả người lớn, rồi cả giáo dân của giáo xứ chính cũng đến.

Ngày mai, là Thánh lễ cho các em chịu lễ lần đầu. Các cha khuyên các em cầu cho người trong làng được ơn trở lại. Chiều đến, một vị thừa sai lên tòa giảng xin Chúa tha các tội phạm đến phép Thánh Thể. Bỗng, một ánh sáng rực như ánh chớp lóe ra trên bàn thờ. Cử tọa xôn xao nhìn lên mặt nhật hào quang. Một em bé kêu to: “Con nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng”. Thừa sai bảo im và bảo bổn đạo quỳ. Ngài tiếp tục thúc giục bổn đạo với sự hùng hồn khác thường. Đang khi ngài nói, ai cũng nom thấy mặt một Hài Nhi tóc vàng, bắt đầu hiện ra, rời khỏi hình bánh. Hài nhi đó to dần lên, bước ra ngoài hào quang, hiện rõ cả thân mình chân tay. Hai tay mở ra như muốn ôm lấy các em chịu lễ lần đầu đang quỳ trước bàn thờ. Người ta thấy rõ dấu các vết thương của cuộc Tử nạn và có máu ở tay chảy ra. Hài nhi mặc áo trắng, song có rắc hoa tím. Một ánh sáng lạ lùng từ Hài nhi tung tóe ra.

Cha thừa sai thúc giục họ ăn năn tội phạm đến Chúa. Cha sở bây giờ làm hòa cùng bổn đạo, ban phép lành Mình Thánh. Vì quá cảm động, linh mục không thể kéo mặt nhật ra khỏi hào quang. Tức thì Mình Thánh tự bay bổng ra khỏi hào quang, rồi từ từ hạ xuống nhà tạm đang mở. Không ai muốn về nhưng phải vâng lời. Ai về đều đi giật lùi và mắt nhìn lên nhà tạm.

Mai, vị thừa sai muốn làm lễ, phải chật vật lắm mới lên bàn thờ được, vì đông. Cả giáo xứ đều ăn năn xưng tội chịu lễ. Cuối tuần Đại Phúc, lúc hát tạ ơn, Chúa Giêsu Hài Đồng lại hiện ra như 8 ngày trước. Nhưng chân tay không còn mang dấu tử nạn, áo không còn vương hoa tím, song sáng chói, và mặt Ngài rạng rỡ vui tươi. Hát tạ ơn xong, Chúa Hài đồng biến đi.

Để ghi nhớ ơn lạ, người ta khắc hình Chúa Giêsu Hài Đồng lên thánh giá kỷ niệm Đại Phúc. Đ.G.M. cho điều tra. Kết quả: sự thật đã quá rõ, Chúa Giêsu đã hiện ra để thưởng các em chịu lễ lần đầu đã sốt sắng cầu cho cả giáo xứ ăn năn trở lại.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thật Hối Tiếc, Nếu Bạn Không Đọc Câu Chuyện Nầy? Và Bạn Sẽ Khóc Khi Đọc Xong Câu Chuyện Này. (3/10/2018)
Bài Lời Chúa 151: Đức Maria Là Mẹ Thật Của Cả Nhân Loại --- Hết (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 150: Đức Maria Là Tình Yêu Thiên Chúa Mặc Xác Đàn Bà (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 149: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (tiếp) (10/13/2017)
Bài Lời Chúa 148: Vui Sướng Nguyện Kinh Lạy Cha (10/13/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 147 : Những Tư Tế Không Bước Lên Bàn Thờ (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 146 : Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (4) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 145: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (3) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 144: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (2) (9/26/2017)
Bài Lời Chúa 143: Bí Tích Thánh Thể (phần V) --- Rước Lễ (1) (9/26/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3950: Những Tấm Lòng Chân Thành (9/21/2017)
Cn 3949: Tiếp Tay Phổ Biến Radio Giờ Của Mẹ (9/21/2017)
Cn 3948: Làm Radio Biếu Người Nghèo Tại Việt Nam (9/21/2017)
Bão Trong Kinh Thánh (9/15/2017)
Bài Lời Chúa 140: Bí Tích Thánh Thể (phần Ii) (9/6/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768