MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 137 B – Những Ơn Huệ Của Thần Khí (tiếp)
Thứ Tư, Ngày 6 tháng 9-2017
BÀI LỜI CHÚA 137

B – NHỮNG ƠN HUỆ CỦA THẦN KHÍ  (Tiếp)

     Trước hiện tượng lạ lùng Chúa Thánh Thần hiện xuống khiến các Tông đồ nói những tiếng khác lạ mà ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa, dân chúng kéo đến xem, mỗi người hiểu một cách, có người còn bảo là các ông say rượu… Vì thế, Thánh Phêrô đứng ra lên tiếng rao giảng cho họ:

Trích sách Công vụ tông đồ, ch.2.14-33

"Các ông người Do Thái, và dân thành Giêrusalem hết thảy, xin các người để tai nghe các lời tôi nói. Không, chúng tôi không say rượu đâu, như các người tưởng - vì bây giờ mới chín giờ sáng, nhưng đó là điều tiên tri Giôen đã nói:

Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán:
Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên mọi xác phàm.
Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm,
thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến,
kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng.
Và cả trên các tôi trai, tớ gái của Ta, trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần khí Ta xuống, và chúng sẽ nói tiên tri.
    [….]  Và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu!

    "(Các hiện tượng ấy đang xảy ra, là do)… Đức Giêsu Nazaret, Người được Thiên Chúa ủy nhiệm đến với các ông…, và các ông đã thủ tiêu Ngài đi, dùng tay vô đạo đóng đinh thập giá. (Nhưng) Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, […]    chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy. Vậy được nhắc lên bên hữu Thiên Chúa, Ngài đã lĩnh nơi Cha ơn đã hứa là Thánh Thần mà đổ xuống, đó là điều các ông thấy được và nghe được.”

-    Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Thánh Phêrô vừa rồi giảng là Chúa Giêsu đã sống lại và lên trời, Ngài lãnh Thánh Thần từ nơi Chúa Cha mà tuôn đổ xuống cho nhân loại, mà các tông đồ là những người được nhận lãnh đầu tiên, và nhờ đó đã thốt lên các tiếng lạ ca tụng các kỳ công của Thiên Chúa : hiện tượng ấy nói lên rằng các ơn huệ mà Thiên Chúa phán hứa xưa qua miệng ngôn sứ Gioen, mà chúng ta vừa nghe Thánh Phêrô trích dẫn, đã được thể hiện. Cùng với những ơn huệ huy hoàng đó, các tông đồ còn được lãnh các đặc sủng, các ơn huệ khác nữa Chúa Thánh Thần ban xuống cho, không chỉ các tông đồ mà cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu.

Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của ba ơn huệ đầu tiên trong số đó, nay xem tiếp :

4.-  Ơn thứ tư là Ơn Sức Mạnh

Khi nhận được Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có can đảm lướt thắng các cám dỗ ngọt ngào của ma quỉ, thế gian và xác thịt ; vượt qua mọi chướng ngại và khó khăn xảy tới lúc phải tuân giữ luật Chúa, lúc thi hành các bổn phận người Kitô hữu ; chịu đựng đau khổ và cực nhọc và bền chí kiên trung thi hành cho đến cùng chức vụ hay nghĩa vụ của đấng bậc mình: chẳng hạn một giáo viên hay giáo sư, sẽ được ơn sức mạnh để giảng dạy cho tốt ; học sinh hay sinh viên sẽ được ơn để học hành chăm chỉ, thi cử đàng hoàng ; vợ chồng, để sống đạo nghĩa phu thê cho tròn ; người góa chồng hay góa vợ, để biết sống hoàn cảnh cô đơn và khó khăn của mình ; v.v…

Và ơn này cũng sẽ giúp ta làm chủ các dục vọng, không sống theo những thúc đẩy của bản năng, thắng những xu hướng xấu của xác thịt mình, khiến ta sẽ tránh được biết bao ân hận day rứt vì đã làm những việc lỗi lầm…

Ơn Sức Mạnh còn làm cho ta kiên nhẫn chịu đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, nâng đỡ ta trong những lúc thất bại, vui lòng chấp nhận những thử thách của đời sống…

  Ơn ấy làm ta lướt thắng sự thờ ơ trong việc phụng sự Thiên Chúa, và nhất là ban cho ta có khả năng thực hành các nhân đức một cách anh hùng như Chúa Giêsu dạy : “Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” (5.39-42).

Đặc biệt, Ơn Sức Mạnh đây khiến các tín hữu thà chết chẳng thà bỏ đạo hay chối Chúa. Còn trong thời bình yên, ơn Sức Mạnh giúp ta dạn dĩ làm chứng cho Chúa, hăng hái ra đi lo việc tông đồ truyền giáo

Ngày nay, ơn Sức Mạnh giúp ta can đảm không vì nể song dám phản đối những ai chủ trương sai lầm, gieo rắc tà thuyết hay tệ nạn xã hội, dù có thể vì thế bị mất quyền lợi hay mất tiếng tăm, nhớ lời Thánh Phaolô tuyên bố : “Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.” (Gal 1.10). 

5.- Ơn thứ năm là Ơn Suy biết

Nhờ ơn huệ này của Chúa Thánh Thần, trí khôn nhân loại có khả năng suy xét đúng đắn những chân lý đức tin, phê phán đúng mức về những sự vật trần thế, và xem chúng có liên hệ gì với sự thánh thiện và với sự sống đời đời. Nhờ ơn huệ này, ta mới nhận thấy sự phù phiếm và tạm bợ mau qua của những vật thụ tạo, ngược lại, ta sẽ biết sử dụng các sự vật thụ tạo cách đúng đắn và thánh thiện : thay vì coi chúng là những chướng ngại, ta lại sử dụng chúng như những khí cụ giúp kết hiệp với Thiên Chúa.

Còn về cuộc đời ta, thì Ơn Suy Biết cho phép ta nhìn mọi hoàn cảnh một cách như Thiên Chúa nhìn. Nhờ ơn này, ta có thể biết được Thiên Chúa nhắm mục đích gì khi dựng nên ta và cho ta hiện hữu trên đời. Ơn Suy Biết rất thực tế, khiến cho ta biết cụ thể và chính xác cái gì mình phải làm ở đây, giờ này, để Thiên Chúa được vui lòng. Biết điều gì Thiên Chúa ghét bỏ và điều gì Người đòi hỏi, mà thi hành.

Không có ơn huệ này, tầm nhìn của ta sẽ có nguy cơ lệch lạc, do bóng tối che mờ trí khôn ta. Những bóng tối đó phát sinh một phần do bản chất suy đồi của bản thân ta, phần khác do thế gian và ma quỉ gây ra… Ơn huệ này giúp cho đức tin được có thêm ánh sáng để biết tránh những sai lầm, giải tỏa những hoài nghi để sự thật được tỏ rõ.

Thánh Phaolô ám chỉ ơn huệ này khi viết : “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối…” (Ep 5.8-11)

6.- Ơn thứ sáu là Ơn Đạo Đức

Ơn này giúp cho chúng ta biết tôn thờ và tin tưởng thâm sâu vào Thiên Chúa là Cha chúng ta như những đứa con thảo, và tôn kính mến yêu các thánh, trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu. Ơn này còn giúp chúng ta liên hệ với mọi người như con cái của cùng một Cha chung, chịu đựng những tính nết xấu của họ, bằng lòng tha thứ những lỗi lầm, sỉ nhục và xúc phạm họ làm cho mình ; rồi cũng khiến chúng ta có lòng bác ái đối với tha nhân, cách riêng những người nghèo khó và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội…

Lòng tôn thờ và tin tưởng Thiên Chúa nói đây là một tâm tình vừa rất đơn sơ, vừa cụ thể, chẳng khác chi đứa trẻ chạy đến với ba má nó cách tự nhiên, không câu nệ, không đắn đo, không tính toán…Tài tình của Chúa Thánh Thần là làm chúng ta trở nên đơn sơ với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã nói :

“Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18.3-4)

Nhưng để được thế, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải khám phá ra tình phụ tử tuyệt vời của Thiên Chúa, nhờ đọc và học hỏi Thánh kinh, đặc biệt nhờ Chúa Giêsu mặc khải ra cho ta, như chính Người đã hứa : “Cha Ta đã giao phó mọi sự cho Ta. Và không ai biết rõ người Con, ngoài Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, ngoài người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11.27). Một khi đã khám phá được và cảm nghiệm được tình Cha của Thiên Chúa, thì niềm tin yêu, tôn thờ sẽ hồn nhiên bộc phát.

Ơn Đạo Đức khiến tâm hồn ta nhạy cảm với những gì liên can đến danh dự Thiên Chúa, cách riêng nó làm ta thống hối những tội lỗi đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đau đớn vì thấy Thiên Chúa tốt lành đã khứng chịu đựng những xấu xa của ta ; nhất là khi suy gẫm thấy Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc, đã  chịu bao đau đớn nhục nhã vì phần rỗi của ta, do đó ta ra sức đền tạ những sỉ nhục xúc phạm đến Chúa, và ra công đem các linh hồn tội lỗi trở về với Chúa.

Ơn huệ này làm cho chúng ta chấp nhận trong vui vẻ và yêu mến thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc đời ta, hăng hái thi hành tất cả bổn phận liên quan đến việc phụng sự Thiên Chúa, chẳng hạn như thích đọc và học Lời Chúa, cẩn thận thực hành Lời Chúa truyền dạy ; vâng phục lời Mẹ Hội Thánh thay mặt Chúa dạy dỗ ta ; sốt sắng tham dự phụng vụ, lãnh các Bí Tích ; chuyên cần kinh nguyện ; vui vẻ hy sinh hãm mình ; siêng năng làm việc thiện…

Như thế, ơn Đạo Đức cho ta khả năng chu toàn những bổn phận đối với Thiên Chúa, không vì bị bắt buộc phải làm song vì yêu mến Cha trên trời ; cũng như đối với đồng loại, ta yêu thương họ không chỉ vì Chúa đã truyền lệnh.

7.- Ơn thứ bảy là Ơn Kính Sợ Thiên Chúa

Ơn này nhiều khi bị hiểu lầm do chữ “sợ” gây ra. Sợ tức là khiếp hãi những gì gây đau khổ hay thiệt hại cho mình, ví dụ sợ rắn cắn, sợ tai nạn, sợ thất nghiệp v.v…Ơn Kính Sợ đây không phải cái sợ đó, vì Thiên Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu không hề làm hại ai. Cũng không phải sự sợ có tính cách nô lệ, chỉ phụng sự Thiên Chúa để khỏi bị Thiên Chúa trừng phạt ở đời này, hay ở đời sau.

Quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa đặt trên cơ sở tình yêu chứ không trên sợ hãi. Bởi vậy, ơn Kính Sợ đây là lòng kính yêu tôn trọng của người con thảo đối với Cha mình, khiến họ thi hành thánh Ý Thiên Chúa, và tránh phạm tội vì yêu mến Thiên Chúa trọn tốt trọn lành, và đáng yêu mến trên hết mọi sự.  Cho nên ơn này không bóp nghẹt tình yêu, trái lại nó gạt bỏ những chướng ngại cản trở tình yêu phát triển. Cũng như khi hai người yêu nhau, thì luôn lo lắng để tránh những gì làm mất lòng nhau, và tìm cách bảo vệ tình yêu được vẹn toàn.

Bởi vậy, Ơn này giúp chúng ta biết tôn kính Chúa trên hết mọi sự, nhìn nhận tình trạng thụ tạo của mình và sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, và làm cho chúng ta sợ hãi lánh xa tất cả những gì xúc phạm tới Người, giữ mình thanh sạch không phạm tội để khỏi lìa xa Thiên Chúa đáng mến.

Thiên Chúa thì thánh thiện và đầy Lòng Thương Xót, nhưng Người cũng là Đấng Công minh Chính trực, do đó thái độ của ta trước nhan Người là vừa kính vừa sợ : kính là vì Chúa cao cả oai nghi, sau là sợ, sợ xúc phạm đến Người. Phải, chỉ có một sự sợ hãi, đó là sợ phạm tội, vì tội xúc phạm đến Chúa đáng mến và sẽ đưa ta sa Hỏa ngục.

Ơn Kính Sợ còn giúp ta biết sử dụng mọi sự vật một cách khôn ngoan và điều độ, biết kiểm soát các dục vọng, không đi quá trớn, đặc biệt trong những thú vui giác quan…

*

Lời nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần

                 (Sáng tác của Thánh Anphongsô Ligori)

Lạy Chúa Thánh Thần, là Chúa hay an ủi, con thờ lạy Chúa là Thiên Chúa thật của con, cùng thờ lạy Chúa Cha, và Chúa Con. Con chúc tụng Chúa, hợp với các lời chúc tụng của thần thánh trên trời dưới đất hằng dâng lên Chúa.

Con xin hiến dâng trái tim con cho Chúa, và dâng lên Chúa những lời cảm tạ tri ân nồng nhiệt nhất, vì tất cả những ơn huệ Chúa đã ban xuống và còn không ngừng ban xuống cho trần gian.

Là Tác giả tất cả những ơn huệ siêu nhiên, Chúa đã đổ tràn đầy tâm hồn Đức Maria hồng phúc, Mẹ Thiên Chúa, vô vàn những hồng ân, vậy con cũng xin Chúa viếng thăm con với Ân Sủng và Tình Yêu của Chúa, và xin Chúa ban cho con :

- Ơn Kính Sợ, để cầm giữ con không bao giờ còn sa ngã lại trong những lỗi lầm quá khứ, mà bao lần con đã xin Chúa thứ tha.

-  Ơn Đạo Đức, để từ nay trở đi con có thể phụng sự Chúa cách tận tình hơn, để con nghe theo các sự soi sáng thánh thiện của Chúa cách nhanh chóng hơn, tuân giữ các huấn lệnh thần linh của Chúa cách trọn vẹn hơn.

-  Ơn Suy Biết, để con hiểu tường tận những điều của Thiên Chúa trên trời, và nhờ những sự chỉ dẫn thánh thiêng của Chúa, con sẽ vững bước không bao giờ lạc lối trên con đường cứu độ đời đời.

-  Ơn Sức Mạnh, để con can đảm vượt thắng tất cả những tấn công của ma quỉ, tất cả những cám dỗ hiểm nguy của thế gian bày đặt làm cho linh hồn con vấp ngã mất phúc cứu độ.

-  Ơn Lo Liệu, để con biết chọn lựa những gì giúp con tiến bộ trên đàng thiêng liêng, và khám phá tất cả những cạm bẫy và mưu mô cám dỗ của Ác Thần.

-  Ơn Thông Hiểu, để con cảm nhận được các mầu nhiệm thần linh và, nhờ chiêm ngắm những sự trên trời, con không còn nghĩ tưởng hay lưu luyến những xa hoa phù phiếm của thế gian xấu xa này nữa.

-  Ơn Khôn Ngoan, để con có khả năng điều khiển tất cả hành động của con, mà hướng chúng về Thiên Chúa là cứu cánh đời con, ngõ hầu sau khi đã yêu mến và phụng sự Chúa cho phải đạo ở đời này, con được hạnh phúc hưởng Nhan Chúa muôn kiếp ở đời sau. Amen.

 

--o0¡0o

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Lời Chúa 141: Bí Tích Thánh Thể (phần Iii) (9/26/2017)
Cn 3950: Những Tấm Lòng Chân Thành (9/21/2017)
Cn 3949: Tiếp Tay Phổ Biến Radio Giờ Của Mẹ (9/21/2017)
Cn 3948: Làm Radio Biếu Người Nghèo Tại Việt Nam (9/21/2017)
Bão Trong Kinh Thánh (9/15/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 140: Bí Tích Thánh Thể (phần Ii) (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 139: Bí Tích Thánh Thể (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 138 C - Những Hoa Quả Nhân Đức Của Thần Khí (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 136 B – Những Ơn Huệ Của Thần Khí (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 135: Thần Khí Hoạt Động Thế Nào Trong Ta ? (9/6/2017)
Tin/Bài khác
Giáo Chủ Giêsu (6/23/2017)
Bài Lời Chúa 128: Bí Tích Thêm Sức (6/20/2017)
Bài Lời Chúa 127 --- Đức Giêsu, Nhà Cách Mạng Xã Hội Vĩ Đại (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 126 --- Đức Giêsu, Đấng Giải Phóng (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 125 --- Một Thoáng Thiên Đàng... (5/29/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768