MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 126 --- Đức Giêsu, Đấng Giải Phóng
Thứ Hai, Ngày 29 tháng 5-2017
BÀI LỜI CHÚA 126

ĐỨc Giêsu, đẤng GIẢI PHÓNG

Một trong những cái khó nhất để anh chị em chấp nhận loạt bài kỳ trước trình bày Nước Thiên Chúa như là một nước cụ thể, một xã hội mới, một trật tự xã hội mới công bằng, bác ái và không còn áp bức..., đó là vì từ bao nhiêu năm nay, chúng ta đã quen tai nghe dạy về Đức Giêsu là một vị Cứu chuộc hoàn toàn thiêng liêng : là Đấng Cứu chuộc linh hồn ta để đem ta về nước Thiên đàng trên trời. Cách hiểu như thế tỏ ra còn khiếm khuyết hay đúng hơn phiến diện, nghĩa là mới nhấn về một mặt thôi : Thiên Chúa dựng nên con người có hồn, có xác, sao lại nói Ngài chỉ cứu có phần hồn thôi ? Ngày nay, nhờ khảo sát lại các sách Tin Mừng, có những tác giả chẳng hạn như André Nolan (“Đức Giêsu trước khi có Kitô giáo”), Leonardo Boff  (“Đức Giêsu Đấng giải phóng”)…, đã vạch ra cho thấy Đức Giêsu không phải chỉ là Đấng Cứu chuộc phần linh hồn mà thôi, mà còn cứu cả phần xác nữa, không chỉ cứu cá nhân mỗi người tin vào Ngài, mà còn muốn lập cả một trật tự xã hội mới nữa. Sau đây, để xem Chúa hành động làm sao, ta hãy nghe đọc lại một đoạn Tin Mừng tiêu biểu nhất :

Trích Tin Mừng Thánh Luca 4.16-22

Sau khi ăn chay trong hoang địa và thắng các cơn cám dỗ của Satan rồi, Đức Giêsu đến Galilê, trong quyền năng của Thần Khí, và Ngài bắt đầu rao giảng, trước hết trong các Hội Đường (tức nơi tụ họp cầu nguyện của người Do thái). Mọi người ca tụng Ngài, tiếng tăm Ngài bắt đầu lan ra mọi vùng xung quanh.

Một hôm, Ngài về làng Nadarét, nơi Ngài được dưỡng dục suốt thời niên thiếu, và ngày Sabát (tức là ngày Hưu lễ) Ngài vào Hội đường. Theo thói tục thời đó, ai có uy tín và hiểu Kinh Thánh, đều được mời đọc sách Thánh và giảng giải lời Chúa. Người cán sự đưa cho Ngài sách tiên tri Ysaia. Ngài mở ra và đọc đoạn này :

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa”.

Rồi Đức Giêsu bắt đầu giải nghĩa đoạn sách Kinh Thánh :

-    Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này mà các ông vừa nghe...

Và từ câu chấm phá quan trọng đó, Ngài cắt nghĩa cho họ hiểu sứ mệnh Ngài đang làm là như thế nào : đem Tin Mừng cho người nghèo khó là cho những người nghèo khổ ngu dốt, ít học, không thông lề luật. Rồi khai sáng cho người mù được thấy, được biết Thiên Chúa Cha là ai, đồng thời chữa cả bệnh mù phần xác cho họ được thấy; giải oan cho kẻ bị áp bức là những người bị chà đạp, thấp cổ, bé miệng, không biết kêu ai, mà trong xã hội thời đó, thường là những người nghèo, phụ nữ, trẻ em, góa phụ, cô nhi...Và loan báo thời kỳ Thiên Chúa đại xá và tha thứ tội lỗi.

Ngài giảng xong, thì mọi người nghe đều thán phục về các lời nói đầy ân sủng xuất từ miệng Ngài.

*   Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ai đã đọc Tin Mừng đều thấy : Đức Giêsu luôn thực hiện song song hai chương trình cứu thế của Ngài : cứu nhân độ thế, cứu khổ cứu nạn phần hồn cũng như phần xác.

Bài Kinh Thánh trên đây nói : Đức Giêsu đem Tin Mừng cho người nghèo khó, không chỉ là người nghèo theo nghĩa thiêng liêng thiếu ơn Chúa, mà còn là nghèo đói, túng bấn thực sự ; còn người bị cầm tù nói đây không chỉ là bị cầm tù phần linh hồn bởi phạm tội, rơi vào quyền lực khống chế của ma quỉ, mà còn là người ngồi tù thật sự;  kẻ đui mù không chỉ là kẻ mù mắt linh hồn mà còn là kẻ không thấy; kẻ bị áp bức không chỉ là những kẻ bị tội lỗi, đam mê, dục vọng áp bức phần linh hồn... mà còn là các kẻ bị người ta dùng quyền lực, tiền tài đàn áp, áp chế, không kêu oan vào đâu, v.v…

Khi ông Gioan Tẩy Giả từ trong ngục sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu rằng : “Ngài có phải là Đấng Thiên Chúa xức dầu và sai đến cứu thế gian không ?”, Đức Giêsu lấy việc làm minh chứng chức vụ Cứu thế của Ngài, nên Ngài đáp :

“Các ông đã thấy Ta làm cho người mù được sáng mắt, người què đi được, người câm nói được, kẻ chết sống lại, ma quỉ bị trục xuất. Các ông cứ về kể các điều mắt thấy tai nghe đó cho Thầy các ông. Ta làm các việc đó đúng như lời tiên tri Ysaia đã báo trước”.

Thực thế, Thiên Chúa muốn cứu con người trần gian đầy đau khổ, áp bức, bất công, thì Người đã cho các tiên tri báo trước là một ngày kia, Người sẽ sai xuống thế Người Con một, để giải thoát. Vào đúng thời đã định, Người Con ấy - tức Đức Giêsu - xuống thế và Ngài đã làm đúng như những lời tiên báo. Những việc Đức Giêsu làm đó, đã đành là vì lòng Chúa thương xót người ta khổ sở, song thực ra có mang tính chất giải phóng và cách mạng!

Thật vậy, theo cái nhìn của Thiên Chúa, thì tất cả mọi đau khổ, xác hồn của nhân loại và cả sự chết nữa là do họ phạm tội: “…Chỉ vì một người (lỗi phạm), mà sự tội đã đột nhập trần gian; và vì tội, thì sự chết nữa; và như vậy sự chết đã lan qua hết mọi người, một khi mọi người đều đã phạm tội…” (Rm 5.12). Và tội lỗi kéo theo nó cả một bầy đàn những đau khổ, bệnh tật và chết chóc cho hồn xác mình và người khác, và thường khi còn gây tác hại cho cả xã hội. Mà theo lời Thánh Kinh dạy, thì tội lỗi không phải như người ta thường nghĩ : chỉ là khuyết điểm tâm sinh lý tự nhiên của con người, mà là “Ai phạm tội thì thuộc về ma quỉ, vì ma quỉ phạm tội ngay từ thuở ban đầu.” (1 Ga 3.8). Satan quỉ dữ và đồng bọn của nó luôn hành động giấu mặt. Chúng là loài không có thân xác (thuần túy vô hình), nên ta không thấy. Hoạt động của chúng không chỉ ảnh hưởng trên tâm trí tâm, hồn người ta, xúi giục, cám dỗ làm những điều xấu, độc ác… mà có khi còn nhập vào người ta. Nhập cách tàn bạo thì gọi là ma nhập, là quỉ ám…

Vậy, trước mắt Thiên Chúa, người làm tội ác, là những kẻ nô lệ ma vương quỉ dữ, bị chúng khống chế, điều khiển, xúi giục nghe theo và hành động theo ý ác độc phá hoại, tàn ác của chúng.

Nay, Đức Giêsu đến tha tội và chữa lành, chẳng phải là Ngài giải phóng họ khỏi quyền lực quỉ ma, khỏi áp chế của tội lỗi hay sao? Thánh Thư Gioan xác quyết :

(Đức Giêsu) Con Thiên Chúa đã tỏ hiện: để phá tan các việc của ma quỉ.” (1 Ga 3.8);

Thư gửi tín hữu Hip-ri phụ họa : “Nhờ hy sinh chịu chết, Ngài tiêu diệt kẻ có quyền trên sự chết, tức là quỉ ma, và giải thoát những kẻ vì sợ chết mà suốt cả bình sinh sa vòng nô lệ.” (Hr 2.14-15).

Đặc biệt, chính Đức Giêsu xác nhận việc ấy : “Khi một người mạnh (ý nói Satan), võ trang đầy đủ canh giữ đền đài của mình, của cải nó tất được an toàn. Nhưng khi có một người mạnh hơn nó (ám chỉ Đức Giêsu) đến thắng được nó, thì người ấy tước lấy vũ trang nó cậy nhờ; và phân phát chiến phẩm của nó." (Lc 11.21-22).

 Có một đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca cho thấy rõ quyền lực giải phóng của Đức Giêsu hơn cả : việc Ngài chữa lành một phụ nữ bị còng lưng đã 18 năm. Chữa xong, Đức Giêsu tuyên bố: “Người đàn bà này …, Satan đã cột trói nay là 18 năm, thì sao lại không được cởi trói cho bà … ?” (Lc 13.14-16)

Người bị bệnh còng lưng, mà Ngài lại nhìn thấy là bị Satan cột trói suốt 18 năm. Nay Ngài chữa lành là cởi trói, cởi xiềng xích cho bà, là một việc giải phóng khỏi áp bức của Satan !

Tiếc rằng ngày nay chúng ta quen nghĩ đến Satan chỉ như là một ác quỉ cám dỗ linh hồn ta mà thôi, chứ không biết nhìn như Chúa, thấy nó là kẻ làm khổ ta cả hồn cả xác, cá nhân cũng như xã hội. Đức Mẹ Nữ Vương Hòa bình có nói : “Satan rất mạnh. Nó muốn phá tan hạnh phúc của nhân loại, … và nếu có thể được, nó muốn phá tan cả hành tinh các con đang sống”. Ta chỉ nhìn cái gì trước mắt, bề nổi, chứ không thấy bề sâu. Đau khổ, bệnh tật, ta chỉ coi nó là do trời đất, gió mưa, tai nạn hay do người khác làm..., ta không nhìn sâu đến cội rễ cuối cùng là ma quỉ và tội lỗi đã gây nên, như những đoạn Kinh Thánh trích dẫn trên kia cho thấy. Nhưng Đức Giêsu thấu bề sâu ấy ! Nên Ngài phải trục xuất nó, để giải phóng người ta, để làm Nước Chúa hiển trị được thiết lập : “Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỉ, thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến trên các ông”. (Lc 11.20).

Tích Truyện

Đức Giêsu là kẻ vô thần !

Đức Giêsu chưa bao giờ xem đá bóng. Vì thế, bạn tôi và tôi rủ Ngài đi xem một trận. Đó là trận đấu giữa người Tin lành và người Công giáo.

Người Công giáo ghi bàn thắng trước. Đức Giêsu reo hò và tung mũ lên. Rồi đến người Tin lành ghi bàn thắng, Ngài cũng reo hò và tung mũ. Điều này gây khó chịu cho anh thanh niên ngồi sau chúng tôi. Anh vỗ nhẹ lên vai Đức Giêsu và hỏi :

“Này anh bạn tốt, anh ủng hộ bên nào ?”

Đang hứng thú vì trận đấu, Đức Giêsu trả lời :

“Tôi hả ? Ồ, Tôi không đứng về bên nào. Tôi chỉ thưởng thức trận đấu”.

Anh thanh niên quay sang người bạn bên cạnh, nhếch mép cười và nói :

“Hừ, đúng là một kẻ vô thần !”.

Trên đường về, chúng tôi nói với Đức Giêsu :

“Ngài ơi ! Ngài có biết không ? Những người trong các tôn giáo dường như họ luôn nghĩ rằng : Chúa chỉ đứng về phía họ và chống lại những người khác”.

Đức Giêsu đồng ý :

“Đó là lý do tại sao Ta không ủng hộ các tôn giáo. Ta ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Cũng như con người quan trọng hơn ngày Sabat”.

Một trong chúng tôi nói với Ngài vẻ lo lắng :

“Ấy ! Ngài phải thận trọng. Ngài biết, Ngài đã một lần bị đóng đinh vì nói như thế”.

YYY

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Lời Chúa 135: Thần Khí Hoạt Động Thế Nào Trong Ta ? (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 134: Thần Khí Là Vật Chứng Bảo Đảm (9/6/2017)
Bài Lời Chúa 133: Không Thấy Thánh Thần Đâu Cả ! (9/6/2017)
Giáo Chủ Giêsu (6/23/2017)
Bài Lời Chúa 128: Bí Tích Thêm Sức (6/20/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Lời Chúa 127 --- Đức Giêsu, Nhà Cách Mạng Xã Hội Vĩ Đại (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 125 --- Một Thoáng Thiên Đàng... (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 124 --- Thiên Đàng Dành Riêng Cho Loài Người (5/29/2017)
Bài Lời Chúa 123: Thiên Đàng Là Nơi Có Chúa Ở Cùng (5/29/2017)
Tin/Bài khác
Dạ Tiệc Ân Tình (4/12/2017)
Bài Lời Chúa 122: Thiên Đàng Ở Đâu ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 120: Nước Thiên Chúa Như Thế Nào ? (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 119: Nước Thiên Chúa (phần Iii) (4/8/2017)
Bài Lời Chúa 118: Nước Thiên Chúa (phần Ii) (4/8/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768