MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 86: Tiểu Đoạn 2 "kẻ Ăn Tôi, Cũng Sẽ Sống Nhờ Tôi Như Vậy." (6.57b)
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 8-2016
Tiểu đoạn 2

"KẺ ĂN TÔI, CŨNG SẼ SỐNG NHỜ TÔI NHƯ VẬY." (6.57b)

Trước khi đi tiếp, ta hãy ôn lại Tiểu đoạn 1 : 

Đức Giêsu tuyên bố : Như Tôi sống nhờ Chúa Cha, vốn là Thiên Chúa, Thiên Chúa Thần Khí (Ga 4.24), cho nên khi Người nói Người sống nhờ Chúa Cha thì chẳng khác gì nói sống nhờ Thần Khí. Quả thế, qua những câu Thánh Kinh đã trưng dẫn trên đây, thuật sơ lược đời sống của Đức Giêsu, ta được biết rằng : khởi sự từ khi đầu thai trong lòng Mẹ là Đức Maria, bắt đầu cuộc sống phàm nhân, cho tới khi chịu Tử Nạn và được Phục Sinh, Đức Giêsu đều sống nhờ Thần Khí.

Mà Thần Khí, qua bằng chứng Thánh Kinh (tr.426t), Thực tại cánh-chung tuyệt đối, là Thần tính, Thánh thiện, Khôn ngoan, Vinh quang, Sức mạnh, Sự Sống…, tóm gọn vào một chữ : là Sức Sống của Thiên Chúa, cho nên khi nói : sống nhờ Thần Khí phải hiểu là sống nhờ Sức Sống của Thiên Chúa vậy.

*

- Đến đây, Đức Giêsu nói tiếp :

"Kẻ ăn Tôi cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy" (Ga 6.57b).

Chúa Giêsu nói : "Kẻ ăn Tôi…", Người không cần nói : "ăn Thịt uống Máu Tôi" nữa, mà nói gọn trong một chữ "ăn Tôi", để cho thấy là ăn Thịt uống Máu Chúa Giêsu cũng là ăn uống hay Rước lấy chính Chúa Giêsu phục sinh vinh hiển, toàn vẹn cả thần tính lẫn nhân tính đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên trời vậy !

Chúng ta thường lên Rước Lễ một cách ơ thờ, theo thói quen, nếu hỏi thì cũng nói là lên Rước Chúa, nhưng là một vị Chúa mơ hồ, xa xôi… Không ! Hôm nay được học biết đó là ta Rước lấy Chúa Giêsu sống động, oai nghi vinh hiển đang ngự bên hữu Chúa Cha trên trời.

Xin nhắm mắt lại, dùng trí tưởng tượng mà hình dung xem Chúa đang ở trên trời và vinh hiển dường nào… Rồi cũng hãy đọc Khải huyền chương 4+5 : để thấy toàn thể mọi loài trên trời dưới đất chúc tụng tôn vinh Người đến thế nào... Chính vị đó mà chúng ta Rước lấy mỗi ngày, ẩn mình dưới hình bánh ! Hạnh phúc chưa !

Tiếp theo câu “Kẻ ăn tôi”, Chúa nói : “thì cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy” tức là sống nhờ Thần khí Thiên Chúa từ lòng Tôi - sau khi sống lại và được tôn vinh - tuôn trào ra :

“Ai khát, hãy đến với Tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống ! Như Thánh kinh đã nói : Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước nguồn sống.” (Ý) Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, Thần Khí sẽ được ban khi Đức Giê-su được tôn vinh.” (Ga 7.38-39)

- Việc ban đích thân Thần khí đã xảy ra cách long trọng và hữu hình ngày lễ Ngũ Tuần (x. Cv 2.1-11), Th. Phêrô làm chứng:

"Chính Đức Giê-su đó, (sau khi chịu chết), Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi (là các Tông đồ) xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên (tôn vinh Người), trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe" (Cv 2.32-33).

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu được Chúa Cha trao ban cho tràn đầy Thánh Thần/Thần Khí, để tuôn đổ xuống cho Hội Thánh, cho loài người và toàn thể vũ trụ, cho họ được sống nhờ Thần khí là Sức sống của Thiên Chúa.

*

Ngày nay, việc tuôn đổ Thần Khí ấy xảy ra ở đâu ?

Chúa Giêsu tuôn đổ bằng nhiều cách, ngày nay Chúa ban cách riêng qua các Bí tích, nhất là qua Bí tích Thánh Thể! Vậy có thể nói rằng : khi ta rước Chúa, ăn uống Thịt Máu Chúa, ta rút lấy từ Thịt Máu Chúa Thần Khí là Sức Sống của Thiên Chúa.

Việc này dễ hiểu, cũng như ta ăn uống thực phẩm thì rút được từ các thực phẩm ấy chất nuôi sống thân thể mình, thì khi “Ăn uống Thịt Máu Chúa Giêsu” cũng vậy, ta rút từ Thịt Máu Chúa Thần khí – là Sức Sống của Thiên Chúa – mà nuôi hồn mình. Như vậy đã thể hiện lời Chúa Giêsu hứa : “Ai ăn Tôi cũng sống nhờ Tôi !”

Như có lần đã nói, Chúa Giêsu cũng ban Thần khí là Sức Sống thần linh ấy cho ai tin và cầu xin, khổ nỗi ta không biết lòng tin của ta đã mạnh đủ chưa, và không biết lời cầu xin của ta đã thành khẩn chưa mà chắc lãnh được Sức Sống ấy ? Chẳng ai đo được mình đã tin bao nhiêu… và cầu xin thành tâm đến mức nào ? Còn khi “ăn Chúa”, Rước Mình Thánh Chúa, là việc cụ thể, xác thực không chút mơ hồ, thì ta cầm chắc lãnh được Thần khí-Sức Sống đang có trong Thân Mình vinh hiển của Chúa Giêsu tuôn trào sang cho mình.

Kết luận : Thế là lời Chúa Giêsu phán hứa ở Gioan 6.57: “Như… Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ sống nhờ Tôi tức là sống nhờ Thần khí của Tôi như vậynay đã được thực hiện. Dầu vậy, tới đây, chỉ nói sống nhờ Thần khí cách chung chung, sau này (tr.451tt) sẽ đi vào chi tiết để thấy Thần Khí phát huy sự sống và hoạt động nơi chúng ta rộng rãi, mạnh mẽ, lớn lao như thế nào, qua ơn Thánh hóa, qua các đặc sủng, các ơn huệ, và trổ sinh các hoa trái tuyệt vời làm sao.

***

- Tại sao loài người cần lãnh nhận Sức Sống                  Thiên Chúa từ Chúa Giêsu ?

Xin trả lời : Thiên Chúa biết loài người với bản tính mỏng dòn yếu đuối, lại còn bị di lụy của tội tổ tông, dễ nghiêng chiều về sự xấu, nên khó chống đỡ những cơn cám dỗ và những thử thách cam go trong cuộc đời. Ai trong chúng ta lại chẳng có kinh nghiệm về chuyện ấy : bao lần bị cám dỗ… thì hầu như bấy nhiêu lần sa ngã ! Cũng có đọc Kinh Lạy Cha đấy, trong đó có lời xin : “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ !” nhưng đọc chỉ là đọc theo thói quen, thuộc lòng, không thành tâm khẩn cầu với tất cả “con tim”, do đó chẳng nên cơm cháo gì… Biết thế cho nên Thiên Chúa làm cho Chúa Giêsu trở nên Bánh Hằng Sống để ban Thần Khí không những là Sức Sống mà còn là Quyền Năng của Thiên Chúa [1] cho chúng ta, mỗi khi chúng ta thành tâm và sốt sắng lên rước Mình Máu Thánh Chúa, ngõ hầu chúng ta có thêm sức mạnh mà đứng vững, sống còn và đắc thắng trong cuộc chiến đấu với thế gian, xác thịt và ma quỉ :

"Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em giết chết những hành vi của thân xác (tội lỗi), thì anh em sẽ được sống." (Rm 8.13)

Không những được sống phần hồn, mà cả phần xác nữa:

- "Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em ..., thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống, (nhờ ai?) nhờ Thần Khí của Người đang ngự trong anh em." (Rm 8.11)

Chưa hết, giống như thân cây nho chuyển nhựa sống cho cành nho, nhờ đó cành nho phát triển và sinh ra những chùm nho ngon ngọt, bổ dưỡng, thì Chúa Giêsu cũng “chuyển Thần Khí Sức Sống Thiên Chúa” cho ta, khi ta Rước Lễ, để ta sinh hoa kết trái, tức là các việc lành phúc đức và, theo Tin Mừng Gioan, các thành quả của việc tông đồ :

"Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa quả, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy… Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa quả, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được." (Ga 15.4-5)

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

Rước Lễ là cách tuyệt hảo và cụ thể nhất để lãnh được Thần Khí Sức Sống của Thiên Chúa vào trong ta mà sống, hoạt động và sinh nhiều hoa trái, như Chúa Giêsu đã nói, thế mà chúng ta đã Rước Lễ hàng ngàn vạn lần kể từ lần Rước Lễ vỡ lòng cho đến bây giờ, mà đời ta đã trổ sinh được nhiều hoa thơm trái ngọt cho Chúa chưa ? Hay hầu hết từ nhỏ đến từng này tuổi, đời ta chỉ trổ sinh ra những tội lỗi, tràn đầy tính mê nết xấu, làm buồn cho Chúa cũng như đau khổ cho người thân ? Phải chăng Chúa cũng than phiền về ta, như đã than phiền về dân Israen trong đoạn tiên tri Isaia này :

"Tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ.
đã ra tay cuốc đất nhặt đá, đem trồng giống nho quý,
giữa vườn lại xây một tháp canh,
rồi khoét bồn đạp nho.
Tôi những mong nó sinh trái ngon ngọt,
thế mà nó lại sinh nho dại chua lè.
 Chẳng có gì làm được cho vườn nho của Tôi,
mà Tôi đã chẳng làm ?

     Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại ?" (Is 5.1-4)

 Lạy Chúa Giêsu, từ nhỏ tới nay, vì không được học hiểu về mầu nhiệm Mình Máu thánh Chúa cho kỹ càng, nên chúng con đã Rước Lễ cách thờ ơ chiếu lệ, do đó chúng con không sống xứng đáng là Kitô hữu, không sống đúng địa vị con cái Chúa Cha, chẳng sinh ra hoa thơm trái ngọt như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa thứ tha, chúng con xin thật tâm hối cải.

Vậy từ nay một khi đã được học hỏi cẩn thận, chúng con sẽ Rước Lễ cách ý thức và sốt sắng hơn. Và nhất là sau khi Rước Chúa, chúng con sẽ ở lại với Chúa, để tạ ơn, để dâng thời gian cho Chúa thanh tẩy tội lỗi và chữa lành các tính mê nết xấu của chúng con.

Hơn nữa, nhờ Thần Khí Sức Sống của Chúa như nhựa sống, chúng con sẽ trổ sinh hoa thơm trái ngọt, việc lành và nhân đức làm chứng cho Nước Trời. Amen.

***

 [1]    Tv 104.29t; 139.7; Lc 1.35; 24.49; Ga 6.63; Cv 1.8 v.v… muốn biết sâu rộng hơn, mời đọc quyển ĐỨC YÊSU PHỤC SINH, 2 Tập, do HMTuấn phóng tác, Tập I từ trang 171tt.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Lời Chúa 97 Hãy Đến Cùng Giuse ! (8/24/2016)
Bài Lời Chúa 96 Thế Nào Được Cứu Chuộc ? (phần Ii) (8/24/2016)
Bài Lời Chúa 95 Thế Nào Là Được Cứu Chuộc ? (phần I) (8/24/2016)
Suy Niệm Chúa Nhật Xxii Thường Niên C, Lm Anton Trung Thành (8/24/2016)
Chúng Tôi Đã Gặp (8/24/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 92: 2.- Thứ Hai Là Ơn Thông Hiểu (intellectus) (8/23/2016)
Bài 91: Những Ơn Huệ Của Thần Khí (8/23/2016)
Bài 90: Thần Khí Của Chúa Thông Chia Cụ Thể Những Gì Cho Đời Sống Ta Và Hoạt Động Thế Nào Trong Ta ? (8/23/2016)
Bài 89: Những Lời Báo Trước Về Việc Ban Thần Khí Sức Sống (phan #3) (8/23/2016)
Bài 88: Những Lời Báo Trước Về Việc Ban Thần Khí Sức Sống (phan #2) (8/23/2016)
Tin/Bài khác
Thiên Chúa Phân Phối Các Chỗ Ngồi, Lm Fx Vũ Phan Long, Ofm (8/21/2016)
Vào Khung Cửa Hẹp – Đtgm Giuse Ngô Quang Kiệt (8/21/2016)
Trước Cửa Thiên Đàng (8/21/2016)
Con Đường Dẫn Vào Nước Trời - Cửa Hẹp (8/21/2016)
Trở Ngại Lớn Nhất Của Tình Yêu (8/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768