MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Nhân Ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Thứ Năm, Ngày 15 tháng 8-2019

ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ NHÂN NGÀY LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Ngày 15 tháng 8 năm 2016, những người thờ Satan ở thành phố Oklahoma lại tổ chức "Misa Đen" ở nhà tòa nhà hội đồng thành phố. Họ sẽ đập phá tượng Mẹ trong nghi thức này. Hành động này rất là mất lòng Chúa nên Nhà Đức Mẹ kêu gọi tất cả chúng ta cầu nguyện đền tạ an ủi Mẹ và Chúa trong ngày này. Dưới đây là kinh nguyện nhà Đức Mẹ đề nghị chúng ta hiệp ý cầu nguyện để đền tạ:

KÍNH CHÀO MẸ

Kính chào Mẹ! Con Đức Chúa Cha.
Kính chào Mẹ! Mẹ Đức Chúa Con.
Kính chào Mẹ! Hiền Thê Chúa Thánh Thần.
Kính chào Mẹ! Đền thờ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Kính chào Mẹ! Hoa Hồng Tình Yêu khôn tả của Thiên Chúa nơi vườn thượng uyển thiên cung.

Kính chào Mẹ! Nữ Trinh vẹn sạch và khiêm nhường, Đấng mà Vua trên Trời muốn được nuôi dưỡng bằng chính dòng sữa của Mẹ.
Kính chào Mẹ! Nữ Trinh trên mọi nữ trinh.
Kính chào Mẹ! Nữ Vương và Mẹ của chúng con! Mẹ làm cho chúng con được sống được vui, được cậy
Kính chào Mẹ! Mẹ rất đáng mến yêu.
Kính chào Mẹ! Mẹ rất đáng chúc tụng.
Kính chào Mẹ! Mẹ của Tình Yêu Chúa.
Kính chào Mẹ! Mẹ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI:  chẳng hề mắc tội tổ tông!
Kính chào Mẹ! Mẹ đầy ơn phúc! Thiên Chúa ở cùng Mẹ! Mẹ có phúc hơn mọi người nữ! Và Giêsu Con lòng Mẹ gồm phúc lạ.

Phúc thay Thánh Giuse, vị phối ngẫu của Mẹ.
Phúc thay Thánh Joakim, thân phụ mẹ.
Phúc thay Thánh Anna, thân mẫu Mẹ
Phúc thay Thánh Gioan, người bảo trợ Mẹ.
Phúc thay thánh Thiên Thần Gabriel của Mẹ.

Vinh danh Chúa Cha, Đấng đã chọn Mẹ.
Vinh danh Chúa Con, Đấng yêu thương Mẹ.
Vinh danh Chúa Thánh Thần, Đấng phối ngẫu của Mẹ.
Vinh Danh Đức Trinh Nữ maria, ước gì mọi người đều yêu mến và ngợi khen Mẹ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời! Cầu cho chúng con và chúc lành cho chúng con, bây giờ và trong khi lâm tử nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ.
 
NGỢI KHEN ĐỨC TRINH NỮ MARIA ĐỀN TẠ CHO SỰ XÚC PHẠM

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con xin dâng lên Mẹ việc đền tạ cho sự xúc phạm mà Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ nhận được bởi sự phạm thượng lộng ngôn chống lại Mẹ. Con xin dâng lên Mẹ những lời ngợi khen để an ủi Mẹ vì nhiều con cái bất hạnh không yêu mến Mẹ, và an ủi trái tim Con Chí Thánh của Mẹ Đấng bị xúc phạm nặng nề khi có sự xúc phạm đến Mẹ. Xin hãy nhận lấy nơi chúng con hỡi Mẹ vẹn sạch, việc tôn sùng bé mọn này. Xin Mẹ làm cho chúng con yêu mến Mẹ ngày một nhiều hơn và xin Mẹ hãy xót thương đoái nhìn tới những kẻ xúc phạm để họ không trì hoản mà chạy đến nương nhờ nơi vòng tay đời đời của Mẹ. Amen.

Xin ban ơn cho con để con ca ngợi Mẹ, hỡi Nữ Trinh cực Thánh; xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.
 
1. Chúc tụng Mẹ Thiên Chúa Cao Cả, Đức Maria Cực Thánh
2. Chúc tụng Mẹ Đấng Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội
3. Chúc tụng Mẹ Vinh Hiển, Mẹ  Lên Trời cả Hồn và Xác.
4. Chúc tụng Mẹ Danh Mẹ Maria, Trinh Nữ và là Mẹ.
5. Chúc tụng Trái Tim Vô nhiễm Nguyên Tội Mẹ
6. Chúc tụng Mẹ Đồng Trinh Vẹn Sạch
7. Chúc tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
8. Chúc tụng Mẹ là Đấng Trung Gian với vũ trụ
9. Chúc tụng Mẹ Sầu Bi và Nước Mắt của Mẹ.
10. Chúc tụng Mẹ đầy ơn phúc Chúa đã ban cho Mẹ vương miện Nữ Vương trên Trời và dưới đất.

Vinh Danh mẹ Maria, Con Đức Chúa Cha!
Vinh Danh Mẹ Maria, Mẹ Đức Chúa Con!
Vinh Danh Mẹ Maria, Hiền Thê Chúa Thánh Thần!

* Lạy Mẹ, con yêu mến Mẹ thay cho những ai không yêu mến Mẹ; con ngợi khen Mẹ thay cho những người xúc phạm đến Mẹ; con hiến dâng mình con cho Mẹ thay cho những người không nhận thức Mẹ là Mẹ của họ (5 lần).

NGỢI KHEN CHÚA

Chúc tụng Chúa,
Chúc tụng Danh Thánh Chúa,
Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và Người thật,
Chúc tụng Danh Chúa Giêsu,
Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu,
Chúc tụng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu,
Chúc tụng Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể trên Bàn Thờ
Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo trợ,
Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa, Mẹ Maria Cực Thánh
Chúc tụng Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
Chúc tụng Mẹ lên trời cao sáng
Chúc tụng Danh Mẹ Maria, Đồng Trinh và Hiền Mẫu
Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Maria
Chúc tụng Thiên Chúa nơi các Thiên Thần và các Thánh của Chúa
Amen!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768