MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: gallery
Hình Ảnh Đức Giám Mục Todd Brown Công Bố Ơn Toàn Xá Năm 2010 Tại Giáo Phận Orange, California  
     
 
 
     
 

Hình Ảnh Đức Giám Mục Todd Brown Công Bố Ơn Toàn Xá Năm 2010 tại Giáo Phận Orange, California. Đứng cạnh ngài là Đức Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương. Thánh Lễ cử hành ngày 14/2/2010, ngày Mồng Một Tết Canh Dần.

Phía sau hai Đức Cha về bên phải là linh mục Nguyễn Uy Sỹ, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, cùng hai thầy phó tế.

Hình của William Nguyễn

Xem 1 - 3 của 20
Số Tin
Trang của 6

Tính Trung Thực
Hình Ảnh Thánh Lễ Đầu Năm Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange
Hang Đá Đức Mẹ Tại Nhà Thờ St. Barbara: Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Mông Triệu, 15/08.

Xem 1 - 3 của 20
Số Tin
Trang của 6

MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768