MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thầy Là Ai?
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 6-2016
Thầy là ai?

Lời tiên báo về cái chết của Ngài được Chúa Giêsu đưa ra lần đầu tiên ngay sau khi nghe lời xưng nhận phi thường của ông Phêrô. Đây là một trong những giây phút hệ trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài hỏi câu đó khi Ngài đã nhất định đi lên Giêrusalem. Ngài biết rõ những gì đang chờ đợi Ngài ở đó, và câu trả lời cho câu hỏi của Ngài là rất mực quan trọng. Điều Ngài đã biết đó chính là Ngài đang tiến đến cây thập giá để chết. Còn điều Ngài muốn biết trước khi Ngài ra đi là đã có ai thực sự khám phá Ngài là Đấng nào chưa? Câu trả lời đúng sẽ thay đổi tất cả. Nếu không có câu trả lời, mà chỉ có hiểu lầm, thì điều này có nghĩa là công việc của Ngài đã uổng công. Nếu có một nhận thức nào đó, dầu rất sơ sài, thì điều đó có nghĩa là Ngài đã thắp lên một ngọn đuốc trong tâm hồn loài người mà thời gian sẽ không bao giờ tắt được.

 

Ngài bắt đầu đưa ra một câu hỏi: “Dư luận quần chúng nói Thầy là ai?” Câu trả lời của họ cũng không khác gì câu trả lời của người đời ngày nay: người này bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác cho là Elia, kẻ khác nữa cho là một tiên tri đời xưa sống lại: “Có nghĩa là một nhà cải cách, một nhà đại truyền giáo, một sứ giả của Thiên Chúa”. Những lời phỏng đoán đó không làm cho Chúa Giêsu hài lòng, rồi quay về phía các môn đệ: “Còn về phần các ngươi thì nói Ta là ai?”Lòng Chúa Giêsu hân hoan biết bao khi khám phá bất ngờ của Phêrô tràn ra môi miệng ông: “Thầy là Đấng Xức Dầu của Thiên Chúa”. Khi nghe điều đó Ngài biết mình đã không thất bại.

 

Đây là một xác định đại về Đấng Kitô mà cả thế giới ngày nay vẫn được nghe, nhưng lúc ấy Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Đừng nói điều ấy với ai”. Không những các môn đệ phải khám phá ra sự kiện đó, mà các ông còn phải khám phá ra ý nghĩa của sự kiện đó nữa. Các ông đã lớn lên trong một nền tư tưởng dạy rằng, phải trông đợi từ Thiên Chúa một vị vua chiến thắng sẽ dẫn dắt họ đến địa vị bá chủ thế giới. Cặp mắt của Phêrô hẳn đã sáng lên một niềm xúc động khi ông thốt lên lời đó. Nhưng Chúa Giêsu còn phải dạy cho các ông biết rằng Chúa Cứu Thế đã đến để chết trên cây thập giá. Ngài phải làm đảo lộn tư tưởng của các ông về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài, và từ giờ phút này, Ngài sẽ để tâm làm việc đó. Các ông đã khám phá ra Ngài là ai, bây giờ các ông còn phải khám phá thêm ý nghĩa của sự khám phá đó. Chính các môn đệ phải biết ý nghĩa về sự chết và sống lại của Chúa trước đã. Ngày nay không một người nào có thể làm chứng về Đấng Kitô mà lại không biết ý nghĩa của sự chết chuộc tội và quyền năng của sự sống lại của Ngài. Rồi Chúa Giêsu cho các ông biết sự chết mà Ngài sắp phải chịu là rất cần, và quả quyết với họ rằng sau ba ngày Ngài sẽ sống lại.

 

Có hai điều cần phải biết trong đoạn lời Chúa này:

| Chúa Giêsu bắt đầu bằng cách hỏi người ta đang nói gì về Ngài, rồi đột nhiên hướng câu hỏi thẳng vào nhóm môn đệ: “Các ngươi nói Ta là ai?”.

 

Không bao giờ được cho là đủ nếu chỉ biết những điều người ta nói về Chúa Giêsu. Một người có thể trúng tuyển các kỳ thi về những lời nói và tư tưởng cổ kim của thiên hạ về Chúa Giêsu, người ấy có thể đọc hết các sách Kitô học, được viết bằng mọi thứ tiếng trên thế giới, nhưng người ấy vẫn chưa phải là Kitô hữu. Chúa Giêsu phải là một khám phá riêng của cá nhân chúng ta. Kitô giáo không phải là một câu chuyện lưu truyền. Đối với mỗi người, Chúa Giêsu không đến với câu hỏi rằng: “Ngươi có thể nói cho ta những điều kẻ khác đã nói và biết về Ta chăng?”. Nhưng Ngài hỏi: “Ngươi nói Ta là ai?” Phaolô đã không nói: “Tôi biết điều tôi đã tin”, nhưng ông nói: “Tôi biết Đấng tôi tin”. Kitô giáo không có nghĩa là đọc một bản tín điều nhưng là biết một Đấng nào.

 

Trong đoạn này chúng ta nghe tiếng “phải” từ miệng Chúa Giêsu, Ngài phán: “Ta phải đi lên thành Giêrusalem Chịu chết”.

 

Thật rất ý nghĩa khi chúng ta để ý đến những tiếng “phải” Chúa nói trong Phúc âm Luca. Ngài nói: “Há chẳng biết con phải lo việc của Cha con sao?” “Ta cũng phải loan báo Tin Mừng cho các thành khác”; “nhưng ngày nay, ngày mai và ngày kia Ta phải đi”. Ngài thường nói đi nói lại với các môn đệ rằng, Ngài phải đi đón cây thập giá của mình. Chúa Giêsu là người hiểu rõ mình có một định mệnh phải thi hành. Ý muốn của Thiên Chúa là ý muốn của Ngài. Ngài không có mục đích nào khác với thế gian này ngoài việc làm trọn điều Thiên Chúa đã sai Ngài, là Kitô hữu, cũng như Chúa của mình, là Người hằng vâng lời.

 

Định mệnh của Ngài cũng là định mệnh của những kẻ là môn đệ của Ngài. Tại đây Chúa đặt ra các điều kiện cho những ai muốn là môn đệ của Ngài.

 

Người đó phải từ chối mình. Điều đó có nghĩa gì?

Một học giả đã giải thích như sau: Phêrô đã một lần từ chối Chúa khi ông nói về Chúa Giêsu rằng: “Tôi không biết người đó”. Chúng ta từ bỏ mình là nói rằng: “Tôi không biết tôi” tức là không biết chính sự hiện hữu của mình, coi mình như không có vậy. Chúng ta thường tự đặt mình lên cao dường như mình là quan trọng nhất trên thế gian này. Nếu muốn theo Chúa Giêsu, chúng ta phải tự xóa mình đi, quên chính bản thân của mình.

 

| Người đó phải vác thập giá của mình:

Cây thập giá không phải chỉ là biểu hiện sự đau đớn vì sỉ nhục, và còn là dụng cụ của sự chết. Chúa Giêsu biết rõ thế nào là đóng đinh vào thập giá. Khi Ngài còn là một cậu bé mười một tuổi, thì Giuđa, người xứ Galilê đã cầm đầu một cuộc nổi dậy chống Lamã. Ông đã đánh phá kho vũ khí của vua tại Sepphoris, chỉ cách Nazareth 6,4 cây số. Lamã trả thù tức khắc, Sepphoris bị san thành bình địa, dân chúng bị bắt làm nô lệ, hai ngàn loạn quân bị đóng đinh vào thập giá dựng dọc theo hai bên đường cái để làm lời cảnh cáo ghê sợ cho kẻ nào muốn nổi loạn. Vác thập gía mình có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng đối diện với những hình khổ như vậy vì lòng trung thành với Chúa, là chúng ta sẵn sàng chịu đựng mọi thứ đau khổ loài người có thể làm cho chúng ta vì chúng ta thành tâm đi theo Chúa Giêsu.

 

| Người đó phải phân phát sự sống mình chứ không tích trữ nó:

Toàn bộ các tiêu chuẩn trần gian phải đổi thay. Các câu hỏi không phải là “Tôi có thể thâu tích bao nhiêu?”, nhưng là “Tôi có thể phân phát bao nhiêu”. Không phải việc gì là điều an toàn để làm, nhưng là việc nào là điều phải lẽ để làm, không phải cái gì là tối thiểu được phép làm, nhưng là “cái gì là điều tối đa có thể làm”. Kitô hữu phải nhận thức rằng đời sống của mình là cho đi, không phải giữ lấy cho mình, nhưng là đem phân phát đời mình cho kẻ khác, không phải là tiết kiệm năng lực, nhưng là tiêu hao năng lực cho Chúa và tha nhân.

Thật ra sự chọn lựa này, nói cho cùng chỉ vì: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, vì tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hiệp với Người”.

 

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết ơn trở thành những chứng nhân hữu hiệu của Ngài giữa anh chị em xung quanh, chứng nhân trung thành với đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận và giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh tin kính.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sứ Giả Niềm Vui (6/24/2016)
Đức Khiêm Nhường Và Đức Mến Của Thánh Phêrô, Lm. Anthony Trung Thành (6/24/2016)
Chọn Lựa – Tổng Hợp Từ R. Veritas ----- (6/23/2016)
Con Muốn Đi Theo Ngài – André Sève. (trích Dẫn Từ ‘tin Mừng Chúa Nhật’ – André Sève) (6/23/2016)
Chiếc Bị (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’) (6/23/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Sống Tinh Thần Đền Tội (6/22/2016)
Suy Niệm Các Ngày Trong Tuần 13 Thường Niên (6/22/2016)
“anh Em Hãy Ra Đi!” (6/22/2016)
Chiếc Bị (6/22/2016)
Biết Lắng Nghe Và Thực Hành Lời Chúa (6/22/2016)
Tin/Bài khác
Kỳ Kèo (6/21/2016)
Sống Thanh Thoát Để Hạnh Phúc, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (6/21/2016)
Tuyên Rao Đức Kitô Chịu Đau Khổ (suy Niệm Của Lm. Giuse Nguyễn Thành Long) ----- (6/21/2016)
Từ Bỏ Luôn Cao Đẹp – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền (6/21/2016)
Từ Bỏ Chính Mình – Lm Ignatiô Trần Ngà (6/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768