MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Toán Học Cuộc Đời
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 10-2014
TOÁN HỌC CUỘC ĐỜI


Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của toán học:

1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987

1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765

123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111

123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111

12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888

987 x 9 + 5 = 8888

9876 x 9 + 4 = 88888

98765 x 9 + 3 = 888888

987654 x 9 + 2 = 8888888

9876543 x 9 + 1 = 88888888

98765432 x 9 + 0 = 888888888


Tuyệt vời quá, phải không? Và hãy "ngắm nhìn" những phép toán này:

1 x 1 = 1

11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321

1111 x 11 11 = 1 234321

11111 x 11111 = 123454321

111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321

11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111=12345678987654321


Bây giờ, hãy nhìn điều này: 101% – Nhưng làm thế nào đạt được 101% đây?

Và điều gì tương đương 100% trong cuộc sống?

Một công thức toán nhỏ có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi đó.

Nếu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z được đặt tên theo số thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

Hãy xem đây:

Một là H-A-R-D-W-O-R- K (Làm Việc chăm chỉ), 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

Hai là K-N-O-W-L-E-D-G-E (Kiến Thức), 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

Ba là A-T-T-I-T-U-D-E (Thái Độ), 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Nhưng, hãy xem Tình Yêu Thiên Chúa đưa bạn đi xa đến thế nào nhé! Này...

L-O-V-E-O-F-G-O-D (Tình Yêu Chúa), 12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%


Ý Chúa kỳ diệu chưa? Cầu Chúa ban phúc lành cho những ai tín thác vào Người.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
- Trò Chơi Hòa Bình. (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’) (10/27/2014)
Tại Sao Thiên Chúa Làm Người – Achille Degeest. (10/27/2014)
"ngừng Lại!" (10/27/2014)
Mến Chúa Yêu Người. (10/27/2014)
Mến Chúa Và Yêu Người. (10/27/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Xin Lỗi (10/26/2014)
Đêm Đợi Chờ (10/26/2014)
Yêu Mến Chúa Hay Kính Sợ Chúa --- Lung Linh (10/26/2014)
Triết Lý Số Không (10/26/2014)
- Mến Chúa. (10/26/2014)
Tin/Bài khác
- Lý Do Của Tình Yêu (10/25/2014)
Lạy Chúa, Xin Giúp Con Yêu Mến Chúa (10/25/2014)
Khi Hai Mặt Của Đồng Tiền Bằng Nhau. (trích Trong ‘mở Ra Những Kho Tàng’ – Charles E. Miller) (10/25/2014)
Hàng Ngàn Giới Răn? (10/25/2014)
Chuyện Nước Trời (10/24/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768