MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Maria Đóng Vai Trò Trong Sứ Vụ Cứu Độ Của Chúa Giêsu
Chủ Nhật, Ngày 2 tháng 2-2020

M Maria đóng vai trò trong s v cu đ ca Chúa Giêsu 

1- Sau khi nhn ra nơi Chúa Giêsu là “ánh sáng chiếu soi các Dân Ngoi” (Lk 2:32), Simêon lin loan báo cho M Maria biết v cuc th thách ln lao Đng Thiên Sai phi chu và t cho M thy vic M tham d vào đnh mnh bun thương này.

Li ông ám ch đến vic hy sinh cu chuc là nhng gì đã không đưc đ cp đến biến c Truyn Tin, nhng li ca ông cho thy ging như là “Li Truyn Tin th hai” (Redemptoris Mater, 16), li s làm Ngưi Trinh N hiu biết sâu xa hơn v mu nhim Con ca mình.

Simêon, v đã ng li vi tt c nhng ai có mt lúc y, sau khi chúc phúc đc bit cho Thánh Giuse và M Maria, by gi mi nói tiên tri vi riêng Ngưi Trinh N là Ngưi s thông phn vào đnh mnh vi Con ca Ngưi. Đưc Thánh Linh thn hng, ông đã loan báo cho Ngưi Trinh N rng: “Này con tr s là mc tiêu cho nhiu ngưi trong Yến Duyên vp ngã và chi dy, và là du hiu phn trc (và s có mt lưi gươm đâm thâu qua lòng bà), làm bc l tâm tưng ca nhiu ngưi” (Lk 2:34-35).

2- Nhng li này đã báo trưc mt tương lai kh đau s xy ra cho Đng Thiên Sai. Tht vy, Ngưi là mt “du hiu phn trc” phi đi đu vi vic nghit ngã chng đi ca ngưi đng thi. Thế nhưng, cùng vi cuc kh đau ca Chúa Kitô, Simêon còn nêu lên mt vin tưng v tm lòng ca M Maria s b gươm sc đâu thâu, như thế là ông đã liên kết Ngưi M vi đnh mnh đau thương ca Ngưi Con.

Bi vy, trong khi con ngưi lão thành đáng kính này thy trưc đưc cnh thù hn ni dy khiến Đng Thiên Sai phi đi din, ông mun nhn mnh đến cái âm di ca s kin này tác dng trên tm lòng ca Ngưi M. Cuc kh đau ca ngưi m này s lên đến tt đnh nơi Cuc Vưt Qua, lúc mà M hip nht vi Con M trong hy tế cu chuc ca Ngưi.

Nh
ng li ca Simêon, đưc Phúc Âm Thánh Luca ghi nhn đon 2 câu 32, đon phn nh nhng bài ca v Ngưi Tôi T Chúa (x Is 42:6, 49:6), nhng li nhc nh chúng ta li tiên tri v Ngưi Tôi T Kh Đau (Is 52:13, 53:12), Đng, “b thương tích bi nhng vp phm ca chúng ta” (Is 53:5), “biến mình thành mt ca l đn bù ti li” (Is 53:10), bng vic hy sinh bn thân mình và là vic hy sinh linh thiêng hoàn toàn vưt hơn các hy tế v l nghi xưa kia.

đây chúng ta có th thy đưc li tiên tri ca Simêon giúp cho chúng ta ra sao trong vic chúng ta thoáng thy nơi ni kh đau trong tương lai ca Đc Maria cái tính cách tương t đc thù ging như ni su đau sau này ca “Ngưi Tôi T”.
 

3- M Maria và Thánh Giuse đã ng ngàng khi nghe thy Simêon tuyên b Chúa Giêsu là “ánh sáng chiếu soi các Dân Ngoi” (Lk 2:32). Đi vi li tiên tri v lưi gươm thâu qua lòng mình, M Maria li không nói mt li nào. Cùng vi Thánh Giuse, M âm thm chp nhn nhng li bí nhim y, nhng li tiên đoán v mt cuc th thách hết sc kh đau và là nhng li đt cuc Dâng Hiến Chúa Giêsu trong đn th vào đúng ý nghĩa đích thc nht ca nó.

Tht vy, theo d án thn linh thì ca l hy sinh đưc hiến dâng by gi, “theo nhng gì đưc qui đnh trong l lut Chúa là ‘mt đôi chim gáy hay cp b câu non’” (Lk 2:24), nhng gì cho thy trưc hy tế ca Chúa Giêsu, “vì Tôi hin lành và khiêm nhưng trong lòng” (Mt 11:29); nơi ca l hy sinh ấụy “cuc hiến dâng” đích thc s đưc thc hin (x Lk 2:22), mt cuc hiến dâng s có Ngưi M hip vi Con mình trong công cuc Cu Chuc.

4- Li tiên tri ca Simêon đưc công b trưc khi xy ra cuc gp g bà tiên tri Anna: “Bà dâng li t ơn Thiên Chúa và nói v Ngài cho tt c nhng ai đang trông đi s cu chuc Giêrusalem” (Lk 2:38). Đc tin và s khôn ngoan có tính cách tiên tri ca v lão bà này, ngưi đã ôm p lòng mong đi Đng Thiên Sai ch “sng tôn th trong chay tnh và ngày đêm nguyn cu” (Lk 2:37), đã hiến thêm cho Thánh Gia nim khích l đ trông cy vào Thiên Chúa Yến Duyên hơn. Vào giây phút đc biết y, hành vi c ch ca Anna như là mt du ch Thiên Chúa mun t cho M Maria và Thánh Giuse thy, như mt s đip v nim tin ngi sáng cũng như v vic trung kiên phc v.

Bt ngun t li tiên tri ca Simêon, M Maria đã liên kết mt cách cht ch và huyn nhim cuc đi ca mình vi s v đau thương ca Chúa Kitô: M đã tr nên cng s viên trung thành ca Con M trong vic cu đ loài ngưi.

(ĐTC Gioan Phaolô II, Th Tư 18/12/1996,
Đaminh Maria Cao T
n Tĩnh, BVL, trích dch t tun san L’Osservatore Romano, ngày 1/1/1997)

 

setstats
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyên Gia “bác Sĩ” Cộng Sản Hối Cải (2/10/2020)
Lo Sợ (2/10/2020)
Đâu Là Căn Tính Của Người Kitô Hữu? (2/10/2020)
Mặn Và Sáng (2/7/2020)
Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên A (2/7/2020)
Tin/Bài khác
Tuyên Ngôn Tâm Linh (1/31/2020)
Tình Yêu Kỳ Diệu (1/31/2020)
Của Thánh (1/31/2020)
Lời Tiên Tri Của Thánh Nilus (1/31/2020)
Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên A (1/31/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768