MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Câu Kinh Thánh Nói Về Mục Tử
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 5-2019
NHỮNG CÂU KINH THÁNH NÓI VỀ MỤC TỬ


1. “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người” – Tv 23:1-3


2. “Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!” – Tv 80:2-4


3. “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác!” – Gr 23:1


4. Ông Mi-kha-giơ-hu nói: “Tôi đã thấy toàn thể Ít-ra-en tán loạn trên núi như chiên không người chăn Đức Chúa phán: Chúng không còn chủ nữa. Ai nấy hãy về nhà bình an!” – 1 V 22:17


5. “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” – Ed 34:15-16


✝ ✝ ✝ ✝ 

Great Talkers are Little Doers

Trơn Lời, Lười Việc – Nói Hay, Làm Dở

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Yêu Như Chúa Yêu --- Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm – C (5/17/2019)
Mức Độ Yêu Thương (5/16/2019)
Hiệp Sống Tin Mừng --- Chúa Nhật 5 Phục Sinh C (5/16/2019)
Được Tạo Dựng Vì Chân Lý, Không Vì Tà Thuyết (5/16/2019)
Ngày 13 - 05 --- Lễ Đức Mẹ Fatima (5/13/2019)
Tin/Bài khác
Vấn Đề Đức Tin (5/11/2019)
Hiệp Sống Tin Mừng --- Chúa Nhật 4 Phục Sinh C (5/9/2019)
Xem Quả Biết Cây (5/9/2019)
Lý Do Chúa Giêsu Hỏi Phêrô Ba Lần Về Đức Mến (5/7/2019)
Hiệp Sống Tin Mừng --- Chúa Nhật 3 Phục Sinh C (5/2/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768