MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: thánh mẫu maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Áo Đức Bà Carmelô Và Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo - Đường Về Thiên Đàng
Thứ Ba, Ngày 13 tháng 7-2010
Áo Đức Bà Carmelô và Nghi Thức Làm Phép và Mặc Áo - Đường Về Thiên Đàng

 
Đức Mẹ Maria phán với Thánh Dominicô rằng: "Một ngày nào đó nhờ Chuỗi Mân Côi và Áo Đức Bà Carmelô, Mẹ sẽ cứu thế giới".

Vào ngày 16 tháng 07 năm 1251, tại Tây ban nha, Thánh Simon Stock là vị Thánh đã sáng lập ra Dòng Carmelô, để đáp lại sự sốt sắng cầu nguyện của Thánh nhân, Đức Mẹ Maria đã hiện ra cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô và phán rằng:

"Hãy nhận lấy Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ, bất cứ ai mặc Bộ Áo này khi chết sẽ không bị sa Hoả ngục. Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ sẽ là một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm và một lời hứa bình an".
Đức Mẹ cũng nói thêm rằng:

"Hãy mặc Áo Đức Bà Carmelô một cách sùng kính và kiên trì.. Đó là Áo của Mẹ. Mặc Áo Mẹ có nghĩa là các con liên tiếp nghĩ đến Mẹ, ngược lại Mẹ cũng sẽ luôn luôn nghĩ về các con và giúp đỡ các con chiếm được sự sống đời đời."

Lời hứa vĩ đại này đồng thời lại được xác nhận khi Đức Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Đàng đã hiện ra với Đức Cha Jean Dreze (sau này là Đức Giáo Hoàng XXII) và nói với Ngài rằng:

"Những ai mặc áo Đức Bà Carmelô sẽ được đưa ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng sau khi chết."


Và rồi sau này chính Đức Giáo Hoàng Benedict XV cũng đã ban bố 500 ngày ân xá cho người nào mặc mỗi lần hôn kính Áo Đức Bà Carmelô.

Và 666 năm sau, vào ngày 13 tháng 10 năm 1917 tại Fatima, Bồ đào nha, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ nhỏ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Ngoài việc Đức Mẹ nhắn nhủ 3 trẻ nhỏ chăn cừu:

"Hãy siêng năng lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày, hãy cải thiện đ
ời sống và hãy tôn sùng Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ...". Đức Mẹ Maria lại còn cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô mà sau này Lucia có nói lại rằng:

"Đức Mẹ Maria muốn tất cả mọi người mặc Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ và Đức Mẹ Maria muốn lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ được truyền bá."

Anh/chị em nào muốn mặc Áo Đức Bà Carmelô, thi xin vui lòng đến nơi Giáo xứ mình xin linh mục làm “Nghi thức làm phép và mặc Áo Đức Bà Carmelô” - thường thì có lễ kính Đức Mẹ Carmelô vào ngày 16 Tháng 7 hàng năm. Nhưng vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria, và vì muốn chắc chắc được ơn cứu độ (được về Thiên đàng)... nên muốn mặc liền... thì xin hãy làm như nói trên... một mình hay với một số người nữa càng tốt. Và sau khi đã làm "Nghí thức và mặc Áo Đức Bà Carmelô", thì nhớ xin linh mục ghi tên vào sổ Hội Áo Đức Mẹ Carmelô.

Và sau khi gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô đúng theo (Xem: Nghi thức làm phép và mặc Áo Đức Bà Carmelô) thì mỗi lần người mặc Áo Đức Bà Carmelô muốn thay đổi bộ Áo Đức Bà Carmelô mới thì không cần phải làm phép bộ Áo Đức Bà Carmelô mới nữa. Và phải mặc Áo Đức Bà Carmelô cho đến khi chết thì lời hứa của Đức Mẹ mới thực hiện được.

Hội viên Hội Áo Đức Bà Carmelô được thông công các việc lành của Hội Dòng và Hội Áo Đức Bà Carmelô trên khắp thế giới.

 

Kinh đọc vào buổi sáng của người mặc Áo Đức Bà Carmelô sau khi làm dấu thánh giá: "Lạy Chúa, con xin hợp với Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, (hôn Áo Đức Mẹ Carmelô với tâm hồn kính mến) để dâng lên Thiên Chúa Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu trên các bàn thờ khắp thế giới, và tất cả mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con ngày hôm nay. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con ước muốn lãnh nhận mọi ân xá và công nghiệp chúng con có thể, để cùng trót mình chúng con dâng lên Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria. Xin Mẹ sự dụng tuyệt hảo vào việc mưu vinh danh Trái Tim Cực Thánh Chúa. Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu, xin cứu chúng con. Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con."

 

Để chúng ta được hưởng đặt ân Đức Mẹ Maria hứa ban sẽ giải thoát linh hồn chúng ta ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng – ngày được dâng hiến cho Đức Mẹ Maria, thì chúng ta:

1. Phải mặc Áo Đức Bà Carmelô.
2. Tuân giữ trong sạch theo điều kiện đời sống của mình.
3. Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

 

Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo Đức Bà Carmelô

Để hưởng nhiều ơn ích nhất về lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmelô, người mặc Áo Đức Bà Carmelô phải được mặc vào bởi một vị linh mục hay Giám mục thuộc dòng Carmelô, Dominicô hay Phanxicô. Bằng không thì bất cứ linh mục hay Giám mục Công giáo nào cũng được.

Sau khi gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô đúng theo "Nghi thức..." thì mỗi lần người mặc Áo Đức Bà Carmelô muốn thay đổi Bộ Áo Đức Bà Carmelô mới thì không cần phải làm phép Bộ Áo Đức Bà Carmelô mới nữa. Và phải mặc Áo Đức Bà Carmelô cho đến khi chết thì lời hứa của Đức Mẹ mới thực hiện được.
 
"Ai mặc Áo Đức Bà Carmelô thì sẽ không bị sa hỏa ngục."  (Đức Mẹ Maria hứa với Thánh Simon Stock vào năm 1251)

Sau đây là cách mà linh mục hay giám mục cử hành Nghi thức... cho người muốn gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô:

- Cha chủ sự: "Ôi lạy Chúa hãy tỏ cho chúng con biết lòng thương xót của Chúa."
 
- Giáo dân (hay người mặc Áo Đức Bà Carmelô), thưa: "Và xin ban cho con (chúng con) sự cứu rỗi của Chúa."
 
- Cha chủ sự: "Lạy Chúa, xin nhận lời con (chúng con) cầu xin."
 
- Giáo dân (hay người mặc Áo Đức Bà Carmelô), thưa: "Và hãy để tiếng kêu cầu của con (chúng con) bay lên tới Chúa."
 
- Cha chủ sự: "Chúa ở cùng anh chị em."

- Giáo dân (hay người mặc Áo Đức Bà Carmelô), thưa: "Và ở cùng Cha."

- Cha chủ sự: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, bởi quyền năng của Chúa, xin hãy thánh hóa Bộ (hay những Bộ) Áo Đức Bà Carmelô này, vì tình yêu Chúa và vì tình yêu Đức Mẹ Carmelô, những tôi tớ chúa sẽ mặc một cách sùng kính và nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nguyện xin Chúa bảo vệ người mặc khỏi mọi chước ma quỷ cho tới khi chết trong ân sủng của Chúa. Nhờ Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống Hằng Trị đời đời chẳng cùng. Amen."

Rồi Cha Chủ sự làm phép người sẽ mặc Áo Đức Bà Carmelô và dùng hai tay cầm bộ Áo Đức Bà Carmelô mặc vào cho người gia nhập trong khi đọc:

"Hãy lãnh nhận bộ Áo Đức Bà Carmelô đã được làm phép và hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, nhờ bởi công nghiệp của Người, Áo Đức Bà Carmelô có thể mặc mà không vướng mắc tội lỗi và che chở con từ mọi sự dữ và đem con về hưởng phúc đời đời. Amen."

Sau khi mặc Áo Đức Bà Carmelô cho người gia nhập.

- Cha chủ sự tiếp tục lời nguyện:

"Cha, bởi quyền năng đã ban cho cha, thừa nhận con gia nhập và con được hưởng những ơn ích thiêng liêng nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu bởi Dòng Carmelô. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng Đấng tạo thành trời đất ban phúc lành cho con. Đấng đã đoái thương gia nhập con vào Hội Đức Trinh Nữ Hồng Phúc của Núi Carmelô. Chúng con cầu xin Đức Mẹ Rất Thánh đạp nát đầu con rắn xưa để con có thể được vào hưởng phúc đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta."

- Giáo dân (hay người mặc Áo Đức Bà Carmelô), thưa: Amen.
 
Như lời Chúa Giêsu phán... và Đức Mẹ Maria hứa ban...  Xin mời Anh/chị em "phổ biến"  bài này để nhờ Anh/chị em... Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria sẽ ban phát các ơn cần thiết cho các linh hồn và giúp cứu các linh hồn, là Anh/chị em chúng ta khỏi sa Hoả ngục trầm luân đời đời kiêp kiếp trước khi quấ muôn!
 
Biên soạn, 
Lê Nghĩa, "đầy tớ vô dụng..." (Lc 17,10) (Dòng thánh Phanxicô khó khăn, Capuchin)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sắc Hoa Tháng Năm Dâng Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa: Ngày 4 (4/5) (5/8/2013)
Toàn Bộ Phim Tài Liệu "linh Địa Đức Mẹ: Những Nơi Đức Mẹ Hiện Ra" - Do Sbtn Thực Hiện (9/14/2012)
Mẹ Nguồn Cậy Trông, Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (6/11/2012)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Việc Đọc Ba Kinh Kính Mừng (1/17/2011)
Sự Kiện Đức Mẹ Hiện Ra Tại Wisconsin Được Công Nhận (12/9/2010)
Tin/Bài khác
Mẹ Maria Trong Tâm Thức Của Người Paraguay (12/9/2009)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 Tháng 12 (12/7/2009)
Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng (12/6/2009)
Một Bác Sĩ Từng Phá Thai Nói Lòng Thương Xót Chuá Là Câu Trả Lời Cho Thái Độ Khinh Mạn Cuả Thế Gian (10/19/2009)
Chương Trình Cổ Vũ Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu (10/12/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768