MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 8: Thánh Giuse Môi Khôi Kinh
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 3-2017
BÀI 8: Thánh Giuse Môi Khôi Kinh

THE JOSEPHIAN ROSARY - St. Joseph Rosary

(nguyện mỗi thứ Tư đầu tháng, hằng ngày hoặc mỗi Thứ Tư hàng tuần)

Dùng xâu chuỗi Môi Khôi 50 kinh để lần hạt, y hệt như khi nguyện Kinh Môi Khôi.


Mở đầu:

1. Nguyện 1 Kinh Tin Kính

2. Nguyện 1 Kinh Lạy Cha

3. Nguyện 3 Kinh Kính Mừng Giuse

4. Nguyện 1 Kinh Sáng Danh


Cứ sau mỗi một màu nhiệm nguyện 1 Kinh Lạy Cha, rồi 10 kinh Kính Mừng Giuse1 kinh Sáng Danh, v
àCâu than Fatima.”

* Kết Thúc Chuỗi hạt 50 kinh nguyện: "Kinh Dâng Mình cho Ba Thánh Tâm", "Kinh Cầu Thánh Giuse và Đức Mẹ cho được ơn thanh sạch.", và kinh "Tổng Lãnh Thiên Thần Micae."

Năm Sự Vui Mừng Thánh Cả Giuse

Thứ Nhất thì ngắm .Thiên Thần truyền tin cho Thánh Cả Giuse trong giấc mơ, Đức Bà thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. xin cho con đượcở khiêm nhường.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Ngắm Thứ Hai. Thánh cả Giuse tỉnh giấc, vội vã rước Đức Bà về nhà. xin cho con được lòng yêu người.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Ngắm Thứ Ba. Thánh Cả Giuse đưa Đức Bà đến hangđá sinh Chúa Giêsu, xin cho con được lòng khó khăn.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Ngắm Thứ Bốn. Thánh Cả Giuse cùng Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. xin cho con được vâng lời chịu lụy.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Ngắm Thứ Năm. Thánh Cả Giuse cùng Đức Bà tìm được Chúa Giêsu Trong đền thánh. xin cho con được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Năm Sự Thương Thánh Cả Giuse

Thứ Nhất thì ngắm. Thiên Thần báo mộng cho Thánh Cả Giuse rằng, Vua Hêród đang tìm giết Chúa Giêsu. Cho con được ơn thức tỉnh tâm hồn.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Ngắm ThứHai. Thánh Cả Giuse đang đêm liền dắt Mẹ Con Đức Bà Maria trốn sang Ai-cập. Xin cho con được ơn mau mắn vâng nghe những soi động nội tâm.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Ngắm ThứBa. Thánh Cả Giuse dắt Mẹ Con Đức Bà Maria trở về làng Nazaréth. xin cho con được ơn bình tâm nhận định Ý Chúa.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Ngắm ThứBốn. Thánh Cả Giuse cùng Đức Bà lạc mất Chúa Giêsu trong đền Thánh. xin cho con được ơn vượt qua thử thách khốn cùng.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

Ngắm ThứNăm. Thánh cả Giuse cùng Đức Bà dưỡng nuôi Chúa Giêsu. xin cho con được bền đỗ trong ơn thánh Chúa.

Nguyện 1 Lạy Cha..., 10 Kính Mừng Giuse..., 1 Kinh Sáng Danh..., Câu than Fatima...

(Chọn một trong ba bản kinh "Kính Mừng Giuse".)


Kinh Kính Mừng Giuse - Hail Joseph (1)

(Kinh nguyện được mạc khải cho anh Edson Glauber de Souza Coutinho, Brazil)

Kính mừng Giuse, Con vua Đavíd, làđấng công chính và thanh sạch, Đấng Khôn Ngoan ở cùng Cha; Cha có phúc lạ hơn mọi người nam, và Giêsu, con lòng bà Maria, bạn trung tín cha, gồm phúc lạ. Thánh Giuse, cha nuôi kính yêu và là đấng bảo hộ Chúa Giêsu Kitô cùng Hội Thánh, cầu cho chúng con là kẻ có tội, và xin cho chúng con được ơn khôn ngoan thần thiêng của Chúa, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH KÍNH MỪNG THÁNH GIUSE - Hail Joseph (2)

(J.B. Phạm Minh Mẫn. Archiepiscopus S.G. Civ.Saigon. die 27.1.2000)


Kính mừng Giuse, đầy ơn Chúa,
Đấng Cứu Thế được Ngài âu yếm dưỡng nuôi,
và tận tình chăm nom săn sóc.
Ngài thật diễm phúc hơn hết mọi người nam,
và Giêsu Con Chí Thánh của bạn thanh khiết Ngài thật diễm phúc.

Thánh Giuse, Cha nuôi Con Thiên Chúa,
xin cầu cho chúng con trong những lo âu hồn xác hiện nay,
và xin thương phù giúp chúng con trong giờ lâm tử. Amen.

Imprim potesti
J.B Trần Đức Huyên
Cens.Deputatus
Imprimatur

(Sóng biển tạm dịch bản kinh này sang Tiếng Anh)

Hail Joseph, full of the grace of God, the Savior was your adopted love whom you care for with a tender heart.
Blessed are you among men. And blessed is Jesus - Son of the Highest, the fruit of the Virgin Mary, Your Wife.
Holy Joseph, foster father of the Son of God, pray for our worries in body and soul, and intercede for us at the hour of our death. Amen.

Kính Mừng Giuse – Hail Joseph (3)

(Phóng tác theo kinh “Kính Mừng Maria”)


Kính mừng Giuse, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng cha. Cha có phúc lạ hơn mọi người nam, và Giêsu, Con lòng Bà Maria, Bạn Thanh Khiết Cha, gồm phúc lạ. Thánh Giuse, Cha nuôi con Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Câu than Fatima

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.


Kinh Dâng Mình cho Ba Thánh Tâm

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu,
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẫu Maria
và Khiết Tâm Thánh Cả Giuse,
Con xin dâng Ba Đấng
lời nói, trí khôn,
hồn - xác và trái tim con ngày (đêm) hôm nay,
để Thánh Ý Ba Đấng được thể hiện trong con. Amen.
+ Khi nguyện đến câu "con xin dâng Ba Đấng...", thì lấy ngón tay cái bên tay phải (vẽ)
vì dấu Thánh Giá trên chi thể nơi: trán, miệng và trái tim.

Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội, cầu cho chúng con. Amen.

Kinh Lạy Ông Thánh Giuse

Lạy Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Đức Chúa Giêsu Kitô, cùng là bạn thanh sạch Rất Thánh Đồng Trinh Maria, xin Người cầu nguyện cho chúng con và cho các kẻ mong sinh thì trong ngày / đêm hôm nay (và trong giờ này).

Kinh Cầu cùng Thánh Giuse cho được thanh sạch

Lạy Cha Thánh Giuse,là Cha và là đấng bảo vệ các kẻ đồng trinh, Cha đã được Thiên Chúa tin cậy trao phó Chúa Hài Đồng Giêsu Kitô, và Mẹ Maria, là đấng đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh,để cha chăm sóc, con cầu xin cha cậy vì Chúa Giêsu và MẹMaria, là người thân yêu quý của Cha, gìn giữ con khỏi mọi nhiễm uế, để tâm trí con cũng được khỏi nhiễm bụi nhơ, hồn con được trong xác con được sạch; xin cha trợ giúp con luôn biết phụng sự Chúa Giêsu và Mẹ Maria trọn đàng thanh khiết . Amen.

Prayer to Saint Joseph for Chastity

Saint Joshep, father and guardian of virgins, into whose faithful keeping were entrusted Innocency itself, Christ Jesus, and Mary, the Virgin of virgins, I pray and beseech you through Jesus and Mary, those pledges so dear to you, to keep me from all uncleanness, and to grant that my mind may be untainted, my heart pure and my body chaste; help me always to serve Jesus and Mary in perfect chastity. Amen.

Kinh Cầu cùng Đức Mẹ cho được thanh sạch

Lạy Thánh Nữ trọn đời đồng trinh sạch sẽ! nhơn vì sự đồng trinh rất thánh, và vì sự bào thai chẳng hề mắc tội tổ tông, xin hãy làm cho lòng cùng mình tôi đặng thanh sạch, nhơn danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.

Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong lúc chiến trường, cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy và chống trả các chước sâu độc ma qủy. Chúng con sấp mình xuống xin Đc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy. Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là tướng quân cai quản cơ binh trên trời, kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ hòng làm hư loài người chúng con, xin người lấy phépĐức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. Amen.

<Sóng Biển soạn và dịch>

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sa Mạc (3/21/2017)
Thời Giờ Đã Gần Đến (3/21/2017)
Bài Suy Niệm Trong Tháng Thánh Giuse, Lm Anthony Nguyễn Cao Siêu, S.j. (3/20/2017)
Hải Đăng (3/20/2017)
Suy Tư Về Đàng Thiêng Liêng (3/18/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 10: Thánh Tích Thánh Giuse: Nhẫn Cưới, Gậy Và Đai Lưng (3/20/2017)
Các Kinh Khấn Thánh Cả Giuse (3/17/2017)
Bài 9: Chuỗi Kinh Bảy Sự Vui Buồn Thánh Giuse (3/17/2017)
Bài 7: Kinh Cầu Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse (3/17/2017)
Bài 6: Chuỗi Kinh Nguyện Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Cả Giuse (3/17/2017)
Tin/Bài khác
Tin Cậy Vào Chúa (3/16/2017)
Bí Quyết Sống An Bình (3/15/2017)
Karl Marx Kẻ Thờ Quỷ Satan (3/15/2017)
Chuông Điểm Giờ G (3/15/2017)
Tội Ác (3/14/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768