MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 7: Kinh Cầu Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 3-2017
Kinh cu Rt Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse

Ôi, Lạy Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse,

con xin dâng mình con cho trái tim cha,

là nơi mà các linh hồn được cha che chở.

Vì yêu mến cha, con xin phó dâng lên cha. Amen.

(Thánh Giuse dạy cho Chris Courtis, ngày 2/5/2008)


Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con, Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Thương xót chúng con.

Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse,

Cầu cho chúng con

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Trái Tim Thánh Giuse cha nuôi yêu dấu,

Rất Thánh Khiết Tâm bạn Đức Trinh Nữ Maria,

Rất Thánh Khiết Tâm cha nuôi Con Đức Chúa Trời,

Rất Thánh Khiết Tâm đầy Ơn Phúc,

Trái Tim Thánh Giuse cực thanh cực tịnh,

Trái Tim Thánh Giuse bốc lửa cùng yêu mến Chúa,

Trái Tim Thánh Giuse chẳng vướng bợn nhơ,

Trái Tim Thánh Giuse rất đáng kính chuộng,

Trái Tim Thánh Giuse cực khôn cực ngoan,

Trái Tim Thánh Giuse dưỡng nuôi ConĐức Chúa Trời,

Trái Tim Thánh Giuse no đầy cùng mến yêu Chúa Cứu Thế,

Trái Tim Thánh Giuse như tháp ngà báu vậy,

Trái Tim Thánh Giuse rất sốt mến lạlùng,

Trái Tim Thanh Sạch Thánh Giuse,

Trái Tim Thanh Sạch nơi cung lòng mẹThánh Giuse,

Khiết Tâm Thánh Giuse, phong nhã thay minh luận thay,

Khiết Tâm Thánh Giuse, khoan nhân thay khó nghèo thay,

Khiết Tâm Thánh Giuse, khoan nhân nhất là với kẻ đang sinh thì,

Khiết Tâm Thánh Giuse, trải qua rất nhiều lo lắng và thương đau,

Khiết Tâm Thánh Giuse, hòa điệu với các sứ thần trong mơ,

Khiết Tâm Thánh Giuse, làm cho các quỷ thần kinh khiếp,

Khiết Tâm Thánh Giuse, che chống lại tà thuyết gian di,

Khiết Tâm Thánh Giuse, che chở kẻ đồng trinh,

Khiết Tâm Thánh Giuse, rất đáng tôn trọng,

Khiết Tâm Thánh Giuse, như lầu đàiĐavíd vậy,

Khiết Tâm Thánh Giuse, như đền cộtĐavíd vậy,

Khiết Tâm Thánh Giuse, cứu kẻ liệt kẻ khốn,

Khiết Tâm Thánh Giuse, nơi ẩn náu cho kẻ có tội,

Khiết Tâm Thánh Giuse, chỉ nam cho các kẻ đồng trinh,

Khiết Tâm Thánh Giuse, chỉ nam cho các tâm hồn được hạnh phúc,

Khiết Tâm Thánh Giuse, bảo trợ người lao động,

Khiết Tâm Thánh Giuse, rất vâng lời chịu lụy,

Khiết Tâm Thánh Giuse, cực khôn cực ngoan,

Khiết Tâm Thánh Giuse, rất trông cậy Chúa,

Khiết Tâm Thánh Giuse, Đức Chúa Trời rất sủng ái,

Khiết Tâm Thánh Giuse, rất giống hai Thánh Tâm Giêsu Maria,

Khiết Tâm Thánh Giuse, rất mc khiêm nhường,

Khiết Tâm Thánh Giuse, no đầy sựthương yêu,

Khiết Tâm Thánh Giuse, cực tinh cực sạch,

Khiết Tâm Thánh Giuse, rất mc trung tín,

Khiết Tâm Thánh Giuse, rất mc thánh thiện,

Khiết Tâm Thánh Giuse, rất êm ái dịu dàng,

Khiết Tâm Thánh Giuse, tĩnh lặng khiêm tốn,

Khiết Tâm Thánh Giuse, thầy dạy dịu hiền,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, rấtmc thanh khiết,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, đầy sự bình an thiên đàng,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, làcột trụ vững mạnh,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, là cột trông cậy,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, là cột khoan dung,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, là cột bình an,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, là cột hạnh phúc mà thế gian chẳng thông chẳng hiểu,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, là cột yêu thương,

Trái Tim Đồng Trinh Thánh Giuse, là cột thánh thiện,

Trái Tim Thánh Giuse, an ủi kẻ âu lo,

Trái Tim Thánh Giuse, phù hộ các giáo hữu,

Trái Tim Thánh Giuse, Thủ lãnh các Thiên Thần,

Trái Tim Thánh Giuse, Thủ lãnh các Tổ Phụ,

Trái Tim Thánh Giuse, Thủ lãnh các Tiên Tri,

Trái Tim Thánh Giuse, Thủ lãnh các Tông Đồ,

Trái Tim Thánh Giuse, Thủ lãnh các Thánh Tử Vì Đạo,

Trái Tim Thánh Giuse, Thủ lãnh các Thánh Hiển Tu,

Trái Tim Thánh Giuse, Thủ lãnh các Thánh Đồng Trinh,

Trái Tim Thánh Giuse, Thủ lãnh các Thánh Nam cùng Các Thánh Nữ,

Trái Tim Thánh Giuse, rất gần Trái Tim Chúa Giêsu Kitô,

Trái Tim Thánh Giuse, tràn đầy ơn phúc thiên đàng,

Trái Tim Thánh Giuse, đã được thần quyền tác tạo cùng dựng nên hình hài theo Thánh Ý Thiên Chúa,

Trái Tim Thánh Giuse, là Cửa ThiênĐàng,

Trái Tim Thánh Giuse, ban sựbình an,

Lạy Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse, xin dẫn đưa chúng con tới với Chúa,

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế,
Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế,
Chúa nghe lời chúng con.

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế,
Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse, cầu cho chúng con,

Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki tô đã hứa.


Lời cầu nguyện với Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse

Lạy Rất Thánh Khiết Tâm Thánh CảGiuse, là đấng đã được Chúa tiền định làm cha nuôi Chúa Giêsu, Con Một Yêu Dấu Chúa, và là Bạn Rất Thanh Khiết của Rất Thánh Đức Trinh Nữ Maria, là đấng sớm được hưởng những ơn biết suy luận vào lúc tuổi đời còn trẻ, rồi sau đó hứa giữ mìnhđồng trinh, nên trái tim cha đã được Thiên Chúa gia ân, giáng phúc, và ban cho nhiều nhân đức như: bác ái, khó nghèo, và nhất là biết cảm thương kẻ hấp hối.

Lạy Rất Thánh Khiết Tâm Thánh CảGiuse, cha là đấng thấu biết hết mọi nỗi lo âu và buồn phiền khắp cõi nhân gian, xin cầu thay nguyện giúp chúng con khi buồn khổ cũng như khi ưu phiền. Cha là đấng có tâm hồn trong sạch và hòa nhịp đập trong các giấc mơ cùng thiên sứ, xin ở cùng với các giấc mơ và niềm hy vọng của chúng con ở đời này.

Lạy Khiết Tâm Thánh Cả Giuse, xin nhậm lời khấn nguyện mà con đặt vào Rất Thánh Khiết Tâm Cha đây (xin ý khấn...).

Xin cha chớ bỏ mà lại không nhậm lời chúng con xin, lạy rất Khiết Tâm Thánh Cả Giuse, xin cha khẩn cầu điều con khấn nguyện, để hành vi ấy trở nên sự khoan nhân vô cùng cho con. Và cha, còn là đấng làm cho quỷ thần phải kinh khiếp, xin gìn giữ con khỏi mọi quỷ thần. con còn cầu xin cha cho con được ơn yêu mến Đức Maria, là mẹcon, và ơn yêu mến Chúa Giêsu, là huynh trưởng và là Đấng Cứu Chuộc con nhiều hơn, và bảo vệ con khỏi mọi tà thuyết dối trá của Satan và của thế gian. Còn khi thế gian làm con đau buồn và cô đơn, thì xin Rất Thánh Khiết Tâm Thánh CảGiuse, là đấng bảo vệ các kẻ đồng trinh, dấu con vào trong trái tim cha cũng như dấu Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, trở thành một người cha khác của con. Lạy Rất Thánh Khiết Tâm Kính Yêu Thánh Cả Giuse, xin cầu cho con. Amen.

(Kinh nguyện này được ban cho Chris Courtis, một thị nhân ở Maryland, USA, năm 2004.)

Kính Dâng Ba Trái Tim Cực Trọng Giêsu Maria Giuse

Thứ Tư ngày 7/3/2017
Sóng Biển dịch


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sa Mạc (3/21/2017)
Thời Giờ Đã Gần Đến (3/21/2017)
Bài Suy Niệm Trong Tháng Thánh Giuse, Lm Anthony Nguyễn Cao Siêu, S.j. (3/20/2017)
Hải Đăng (3/20/2017)
Suy Tư Về Đàng Thiêng Liêng (3/18/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 10: Thánh Tích Thánh Giuse: Nhẫn Cưới, Gậy Và Đai Lưng (3/20/2017)
Các Kinh Khấn Thánh Cả Giuse (3/17/2017)
Bài 9: Chuỗi Kinh Bảy Sự Vui Buồn Thánh Giuse (3/17/2017)
Bài 8: Thánh Giuse Môi Khôi Kinh (3/17/2017)
Bài 6: Chuỗi Kinh Nguyện Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Cả Giuse (3/17/2017)
Tin/Bài khác
Tin Cậy Vào Chúa (3/16/2017)
Bí Quyết Sống An Bình (3/15/2017)
Karl Marx Kẻ Thờ Quỷ Satan (3/15/2017)
Chuông Điểm Giờ G (3/15/2017)
Tội Ác (3/14/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768