MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Nguyện Cầu Cho Nước Mỹ
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 6-2012

LỜI NGUYỆN CẦU CHO NƯỚC MỸ

LẠY CHÚA TẠO HÓA CỦA CHÚNG CON,

Trong bàn tay quan phòng của Ngài chúng con nhận được quyền sống, quyền tự do, và theo đuổi hạnh phúc. Ngài đã gọi chúng con làm dân Ngài và ban cho chúng con một Thiên Chúa thật, và Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

Bởi quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần, Ngài mời gọi chúng con sống đức tin giữa lòng thế giới, mang ánh sáng và ơn cứu độ thật của Phúc Âm đến mọi tầng lớp xã hội. Xin Ngài chúc phúc cho chúng con để chúng con tỉnh thức trước món quà tự do tôn giáo. Xin ban cho chúng con sức mạnh trong tâm trí và tâm hồn để sẵn sàng bảo vệ quyền tự do khi chúng bị đe dọa; Xin ban cho chúng con ơn can đảm cất tiếng lên cho mọi người nghe thấy nhân danh quyền của Gíao Hội và quyền tự do lương tâm cho mọi người thuộc mọi tôn giáo.

Lạy Cha trên trời xin ban cho chúng con một tiếng nói rõ ràng và thống nhất cho tất cả gái trai trong Giáo Hội Ngài trong giờ quyết định trong lịch sử của quốc gia chúng con, để chịu đựng mọi thử thách và vượt qua mọi hiểm nguy - vì lợi ích của con cháu chúng con và tất cả hậu duệ sau này - vùng đất vĩ đại này sẽ là “một quốc gia dưới quyền thông trị của Chúa, không phân chia, với quyền tự do và công lý cho mọi người. Amen.


O GOD OUR CREATOR,
from your provident hand we have received
our right to life, liberty, and the pursuit of happiness.
You have called us as your people and given us
the right and the duty to worship you, the only true God,
and your Son, Jesus Christ.
Through the power and working of your Holy Spirit,
you call us to live out our faith in the midst of the world,
bringing the light and the saving truth of the Gospel
to every corner of society.
We ask you to bless us
in our vigilance for the gift of religious liberty.
Give us the strength of mind and heart
to readily defend our freedoms when they are threatened;
give us courage in making our voices heard
on behalf of the rights of your Church
and the freedom of conscience of all people of faith.
Grant, we pray, O heavenly Father,
a clear and united voice to all your sons and daughters
gathered in your Church
in this decisive hour in the history of our nation,
so that, with every trial withstood
and every danger overcome—
for the sake of our children, our grandchildren,
and all who come after us—
this great land will always be "one nation, under God,
indivisible, with liberty and justice for all."
We ask this through Christ our Lord. Amen.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô (6/17/2012)
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
Cn1500: Hiện Tượng Đức Mẹ Khóc Xẩy Ra Khắp Nơi Trên Thế Giới (42) (6/11/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Thưa Bác, Chính Đức Mẹ Đến Thăm Bác! (6/9/2012)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Maria Luôn Luôn Nhậm Lời Cầu Xin (6/5/2012)
Lạy Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Chúng Con! (6/3/2012)
Maria Thăm Viếng (5/29/2012)
Mỗi Tràng Chuỗi Mân Côi Mang Theo Một Niềm Hy Vọng (5/27/2012)
Lòng Từ Mẫu Của Đức Mẹ Maria Bao La Ngút Ngàn! (5/26/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768