MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
24- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần 2 -- Chương 1. Điểm Ii - Niềm Tin Của Giáo Hội Về Vấn Đề Trọn Đời Đồng Trinh
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 12-2021
·       NIỀM TIN CỦA GIÁO HỘI VỀ VẤN ĐỀ TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH [1]

         Về vấn đề Đ.Maria trọn đời đồng trinh một cách chung, đức tin của GH thật chắc chắn, dựa vào nền tảng của KT nói trên, và có cả một truyền thống nói về đức trinh khiết của Đức Mẹ cách quá rõ ràng, niềm tin như thế là chắc chắn rồi: Đức tin đã dạy, ta yên lòng tuân theo, vì thế cũng không cần trưng dẫn nhiều chứng từ làm chi. [2] Chỉ cần biết rằng :

           a- Ngay từ thời hậu Tông đồ, các Giáo phụ đã luôn vạch rõ đặc tính trọn đời đồng trinh của Đ.Maria: tạm nêu danh tính của vài vị : Inhaxiô thành Antiôkia (+107) [3], Polycarpô (+155), Giútinô (+165) [4], Irênêô (+202) [5], v.v…

         b- Trong các kinh Tin Kính ngay từ cuối thế kỷ 2 cũng công bố :

         “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngài đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người, v.v…” [6].

         c- Phụng Vụ cũng tuyên xưng trong Bài Tiền Tụng lễ Đức Mẹ: “Cảm tạ TC … và hữu ích cho phần rỗi chúng con. Vì trong ngày lễ X… của Thánh Nữ Maria trọn đời đồng trinh… Bởi phép Đ.C.Thánh Thần, Trinh Nữ Maria đã thụ thai Con Một Chúa mà vẫn còn trinh khiết vẹn tuyền…”.

         – Rải rác khắp các chỗ khác của Phụng vụ: cũng nhất trí như vậy.

         đ- Giáo huấn của Đ.G.Trưởng: Khuôn khổ sách này không cho phép trích dẫn dài dòng. (Mời xem ở Maria-học, tr.276-277).

* * *

·    Khi đi vào chi tiết, thì thấy niềm tin ấy chia ra làm ba phần tin không đều nhau: 1.Maria virgo incorrupta concepit (Maria thụ thai đồng trinh) – 2.Virgo post conceptum peperit (sinh đẻ vẫn còn đồng trinh) – 3.Virgo post partum permansit (sau khi sinh vẫn giữ sự đồng trinh).

         Phần nhất : Tin Đồng trinh trước khi sinh (=việc thụ thai đồng trinh).

         Điều này được mặc khải chắc chắn bởi lời Thiên thần bảo đảm rằng Chúa Th.Thần sẽ tác động cách lạ lùng trong việc thụ thai Đấng Cứu Thế, bởi vậy sự đồng trinh của Đ.Maria được bảo vệ. Về phần này, chúng ta tin và không có gì thắc mắc.

         Phần hai : Tin Đồng trinh đang khi sinh (= sinh đẻ mà vẫn còn đồng trinh). Điểm này GH cũng dạy ta phải tin chắc chắn, (nhưng có điều là phải hiểu như thế nào). Trước hết :

         A- Công bố tín điều: Công đồng Canxêđônia (năm 451), Công đồng Công-tăng-ti-nô-pô-li II (năm 553), Công đồng Tôlêtanô 6 (năm 638), đặc biệt nhất là Công đồng Latêranô (năm 649) tuyên bố:

“Nếu ai không theo các Nghị phụ tuyên xưng rằng Đ.Maria vô nhiễm tỳ ố là đích thực Mẹ TC, bởi Người đã thụ thai không cần nhờ sự cộng tác của người nam, song bởi Thánh Thần, và đã sinh Con mà không bị hư hoại, đức đồng trinh vẫn tồn tại không suy khuyết ngay cả sau khi sinh, kẻ ấy bị kết án”.[7]

Nhưng vấn đề là hiểu điều đó như thế nào, giải thích làm sao? Đây là vấn đề đau đầu nhất, đã gây ra rất nhiều tranh cãi, phát sinh ra nhiều ý kiến, giải thích v.v…, nhưng rút cục vẫn còn là một bí ẩn, không vén được hẳn bức màn bí nhiệm của vấn đề. [8]

         B- Giải thích cổ truyền

         Để bênh vực đức đồng trinh trước và đang khi sinh của Đ.Maria, các Giáo Phụ thời xưa đưa ra giải thích này:

         Người thụ thai và ĐG đã được sinh ra mà không làm hư hoại đức đồng trinh của Người, cũng giống như sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện đến giữa các Tông Đồ trong nhà Tiệc ly, xuyên qua các cửa đóng kín.

         Sau đó, sách Giáo lý của Công đồng Trentô (phần I, chương 4, số 2) tổng lược các giáo huấn của các vị nói trên như sau: “Nếu việc thụ thai Đấng Cứu Thế vượt ra ngoài luật lệ tự nhiên, thì cuộc đản sinh của Ngài cũng vượt không kém. Ngài sinh bởi Mẹ Ngài mà không làm tổn thương đến sự trinh khiết của Mẹ. Cũng như ánh sáng mặt trời xuyên qua kính pha lê mà không làm vỡ hoặc hư hại, cũng vậy – một cách kỳ diệu – ĐG Kitô ra khỏi dạ Mẹ, mà không làm tổn thương mảy may sự trinh khiết của Mẹ”.

         Giải thích như vậy là nghĩ rằng lúc sinh ra, thân xác ĐG sơ sinh lúc ấy đã được mặc lấy tính thần thiêng của sự sống lại sau này (x. 1Cr 15.44).

          C-  Có thể có những cách giải thích khác?

         Trước hết nên biết: Về vấn đề đồng trinh đang khi sinh bằng cách như thế nào, GH vẫn bỏ ngỏ cho phép những tìm tòi khảo cứu… Vì thế :

         +Ngay ở những thế kỷ đầu, có những Giáo phụ và học giả không chấp nhận sự đồng trinh của Đ.Maria đang khi sinh. Chẳng hạn ông Tertulianô: ông coi việc Đ.Maria sinh ra ĐG một cách bình thường như bao bà mẹ khác sinh con: “Maria hết còn (dấu) đồng trinh bởi việc thân mình Người phải mở ra để cho một con người đi qua”.          

         Ông Origênê cũng viện vào việc Đ.Maria phải làm nghi lễ thanh tẩy ở đền thờ, để nghi ngờ việc đồng trinh trong khi sinh. Nếu Đ.Maria đã phải thi hành nghi lễ ấy, chẳng phải Người cũng đã mắc một sự uế tạp xảy ra do sinh đẻ giống các bà mẹ bình thường khác, mà Lề luật nêu ra sao? [9] (x. J. Guitton, Sđd, tr.99-101).

         + Ngày nay, giải thích cổ truyền trên kia được xét lại

         Ở vào địa vị một người ngoài Kitô giáo, nhất là thời đại khoa học ngày nay, thì sẽ thấy đau đầu khi nghe lời khẳng định này: Là mẹ đẻ thật của một con người, song vẫn đồng trinh! Hình như có mâu thuẫn. Làm sao có thể đẻ ra một con người mà vẫn còn đồng trinh? Chẳng lẽ việc một đứa trẻ ra khỏi tử cung của bà mẹ mà bà chỉ thụ động trơ trơ, không thấy có một biến đổi gì…Như thế đúng ra đó chỉ là một “sự mang thai hộ”, thì sao có thể gọi Đ.Maria là mẹ đẻ của CG, đang khi chính KT cũng đã gợi ý về việc sinh đó như “một dấu lạ”, chứ không phải như một sự sinh “một cách lạ lùng”, như “một biến cố siêu nhiên” bất chấp thực tế: “…Nguồn gốc của Ngài... lên tới những ngày thuở xưa. Cho nên TC sẽ phó nộp chúng cho đến thời “Đẻ”sẽ sinh con.” (Mk 5.1)

         Giải thích cổ truyền hồi xưa: Người ta tin rằng ĐG sinh ra rất diệu kỳ, không làm cho Mẹ Maria đau đớn chút nào, dựa vào câu của Lc 2.7: Đ.Maria tự mình vấn tã, đặt con vào máng…, đó là dấu Người sinh con mà không đau đớn mệt mỏi rã rời như các bà mẹ khác…

         Và như thế là không làm tổn thương tới tấm băng trinh nơi thân xác Mẹ, giống như phép lạ ở Lc 24.36tt và Ga 20.19,26 mà trên đây đã nói: ĐK phục sinh đến giữa các môn đệ, xuyên qua các cửa đóng kín, thì cũng thế, ĐG sơ sinh băng qua lòng Đức Mẹ như ánh sáng đi xuyên qua cửa kính mà không làm vỡ kính. Vì thế sinh-sản-mà-vẫn-đồng-trinh đã loan báo trước việc phục sinh vậy.

         Nhiều thần học gia ngày nay nhận thấy trong khẳng định nói trên một “dư âm ảo-thân thuyết”. Thuyết lạc đạo này chủ trương ĐG không có thân thể thực, chỉ có một “thân ảo”, thân ảo không thực thì mới băng qua dạ mẹ như ánh sáng  xuyên qua kính mà không làm vỡ kính.

         Hơn nữa, lối giải thích ĐG sinh ra bằng cách băng qua lòng Mẹ giống như Ngài, sau phục sinh, xuyên qua cửa đóng kín mà đến giữa các Tông Đồ…, cũng bị nhiều nhà thần học coi là không ổn về mặt thần học, vì nói như thế là nói về giai đoạn CG đã phục sinh, tức là thân xác vinh hiển Ngài đã mặc lấy đặc tính linh thiêng của sự phục sinh, được nên thần thiêng bởi Thần khí TC rồi (như 1Cr 15.44-45 diễn tả: “Gieo xuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng!”). Đang khi thân xác ĐG mà Đức Mẹ sinh ra trong hang đá Bêlem là thân xác còn ở trong giai đoạn phàm trần, hạ mình (Pl 2.6-7) chưa thần thiêng hóa”. Chưa có đặc tính thần thiêng, làm sao có thể đi xuyên qua dạ mẹ (như ánh sáng đi xuyên qua cửa kính) được ?"

         Theo ý của một số học giả thời nay : Làm mẹ đúng nghĩa là phải đẻ. Dù vì đó Mẹ Maria có mất cái dấu đồng trinh của mình thì cũng không sao. Tấm băng trinh không là bảo đảm cho đức đồng trinh. Biết bao thiếu nữ do tai nạn cũng mất cái đó mà đâu có thể gán cho họ cái tội mất trinh. Mất trinh là chuyện khác. Bobichon cũng đồng ý khi viết: “Chính vì quá trọng kính, nên người ta tước bỏ cho Maria khỏi nỗi “mang nặng đẻ đau” (là hình phạt do tội tổ tông gây ra, St 3.16), song chẳng phải làm thế là đã chặt đứt cái chức năng làm mẹ cụ thể tích cực nơi Mẹ hay sao?”

         Vì thế, người ta đề nghị phân tách riêng rẽ yếu tố đồng trinh “sinh học” với đồng trinh “tâm linh” (trong tâm hồn)… Vậy điều cốt yếu chẳng phải là sự đồng trinh trong tâm hồn sao? Nhờ phân tách như vậy, lập trường này không bị kết án là đi ngược với lời tuyên bố của hai Công đồng Tôlêtanô 6 và Latêranô nói trên (“Đ.Maria đã sinh Con (ĐG) mà không bị hư hoại đức đồng trinh, (nó) vẫn tồn tại không suy chuyển ngay cả sau khi sinh...”).

         Công đồng Vat.II đã không kết án, cũng không khuyến khích lối giải thích mới này, nhưng khi đề cập đến sự đồng trinh đang khi sinh, đã dùng một công thức dè dặt (uyển chuyển) hơn, trích dẫn từ lời Th.Ambrôxiô (PL 60, 320): “Khi Mẹ TC vui mừng giới thiệu người Con Đầu lòng của mình, Đấng đã không làm mất đi nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết vẹn toàn của Mẹ.” (Hiến Chế GH, số 57).

         Nói gì đi nữa, thì rút cục – như trên kia đã nói – sự đồng trinh trong khi sinh của Đ.Maria vẫn còn là một bí ẩn, không vén được hẳn bức màn bí nhiệm.

         - Vì sao HT cứ muốn Đ.Maria phải nguyên vẹn?

         Đó là vì trọng kính Người.

         Nhưng có thể hỏi rằng điều đó có cần thiết không, vì lẽ này: Nhìn xem CG, dù bây giờ Ngài đã phục sinh vinh hiển, ngự bên hữu Chúa Cha và sống trong vinh quang thiên quốc, thân thể phục sinh của Ngài đáng lẽ phải xóa bỏ các dấu vết ô nhục của cái chết thập giá dưới trần, thế mà Ngài đâu có quản ngại vẫn giữ các dấu vết ấy trên mình. Chứng cớ là các TM cho biết sau phục sinh, hiện ra với các Tông Đồ, Chúa cho họ xem và sờ vào các dấu đinh ở tay chân và dấu giáo đâm ở cạnh sườn. Đặc biệt là đoạn Khải huyền thuật thị kiến Th.Gioan thấy diễn ra trên trời:

Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai … một Con Chiên, trông như thể đã bị giết.” (5.6)

         Như vậy, trong vinh quang thiên giới, Con chiên là CG, vẫn mang dấu vết của cái chết nhục nhã trên thập giá dưới trần. Vậy thì nếu Mẹ Maria có vì sinh đẻ CG mà mang dấu vết cuộc sinh hạ, tức mất dấu trinh nữ, thì được nên giống như CG Con Mẹ, và coi đó là vinh dự, cũng như anh chiến binh oai hùng thắng trận, cho xem những vết thương gươm giáo đâm trên mình máu chảy loang lổ như những thành tích chiến thắng.

*

         Phần ba : Tin Đồng trinh sau khi sinh.

         Vấn đề này không gây thắc mắc và khó khăn nhiều lắm. Tuy cũng xảy ra một ít tranh luận, đầu mối là câu của Mt 1.24-25: Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.” Câu này, có người giải thích một cách bình thường như sau:

            “Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai”, vậy sau khi bà sinh con trai, ông sẽ ăn ở với bà !

            Hiểu như thế, cho nên khi nghe TM Mc 3.31 viết: “Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho người vào gọi Ngài”, người ta liền nắm lấy câu này như bằng chứng để xác định những anh em này là con đẻ của Đ.Maria, vì sau khi sinh ĐG, Maria đã ăn ở với Giuse như những đôi vợ chồng bình thường mà sinh ra họ.[10]

         GH Công giáo không hiểu như thế, và luôn luôn bác bỏ luận cứ cho rằng Đ.Maria tiếp tục sinh những người con khác sau ĐG, và GH chỉ coi “những người anh em ĐG” mà đoạn KT trên kia nêu lên, là những anh em họ, anh em bà con… Vì sau khi nghiên cứu thì thấy câu viết nói trên của Mác-cô chỉ là một kiểu hành văn của dân Sê mít (= Do Thái cổ), khi họ nói: “Không (làm điều gì đó)… cho đến khi…” thì không hàm ý rằng sau đó sẽ làm điều ấy.

Ví dụ, TC phán với Giacop (St 28.15):  Này Ta ở với ngươi;… Ta sẽ giữ gìn ngươi,…, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi.” (chẳng lẽ sau khi hoàn thành…, Ta sẽ bỏ ngươi ??)

 - Ông Gióp nói (G 27.5):Không bao giờ tôi từ bỏ sự vẹn toàn của tôi, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.” (chẳng lẽ sau khi trút hơi thở thì tôi sẽ từ bỏ ??)

-“ĐỨC CHÚA các đạo binh đã cho tôi nghe lời mặc khải này: “Tội này sẽ chẳng bao giờ được tha cho đến khi các ngươi chết…” (Is 22.14), (chẳng lẽ sau khi chết sẽ được tha ??).  

Vài ví dụ ấy tưởng đã đủ.

·        Kết luận thế nào về đức đồng trinh của Mẹ Maria?

         “Thành thật thú nhận rằng: chúng ta ưa thích sự kín đáo, dè dặt của Luca trong trình thuật TM thời thơ ấu. Chính vì thế, ông đã loại ra khỏi trình thuật về nguồn gốc nhân loại của ĐG tất cả mọi nét kỳ bí lạ lùng, chỉ giữ lại sự kiện hoàn toàn được ông tín nhiệm là sự kiện “thụ thai đồng trinh” do bởi quyền phép Thánh Thấn, vốn là cử chỉ cao cả của TC chí thánh đã làm khi ban Con của Người cho chúng ta.” (M.B. Sđd, tr.127-129).

         Nói cho đến cùng thì phải nhận là Đ.Maria sống đồng trinh theo một cách độc nhất vô nhị, với tư cách là Mẹ Đấng Cứu Thế. Cuộc sống đồng trinh của Mẹ phát sinh từ sự tận hiến cho TC và Đấng Cứu Thế. J.Guitton cũng viết: “Chắc Đ.Maria đã tâm niệm rằng: sống trinh khiết là dấu đặc biệt Mẹ hoàn toàn hiến thân cho TC và cho Thần Linh của Ngài” (Sđd, tr.30).

         Và cuộc sống đồng trinh của Đ.Maria đã soi lối cho những ai trong cộng đoàn Kitô hữu muốn sống cuộc sống tận hiến giống như Người : Đó là đời sống đồng trinh và độc thân vì ĐK, vì Nước Trời.

 

 [1] Định nghĩa: Đức đồng trinh là đức khiết tịnh trọn vẹn nơi một chủ thể không tì ố, vì mục đích cao hơn, quyết tâm trọn đời tránh né mọi thú vui xác thịt, hoặc được phép (trong hôn nhân thành sự và hợp pháp) hoặc không được phép (ngoài hôn nhân nói trên).

Đức đồng trinh tuyệt đối, chỉ có nơi một ai đã, đang và sẽ không bao giờ tì ố cả nơi hồn lẫn xác. Đây quả là một ơn đặc biệt TC đã ban cho Đ.Maria một cách trổi vượt, tuyệt vời.

Đức đồng trinh của Mẹ có thể được cứu xét theo 3 diện đan kết vào nhau:

* Diện sinh lý: đức đồng trinh nơi Mẹ là phép lạ do TC toàn năng làm ở đây: là Người thụ thai và sinh hạ ĐG không có can thiệp của nam giới.

* Diện tâm lý và đạo đức: Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nên hồn Mẹ hoàn toàn làm chủ thể xác, không mảy may dục vọng nào (concupiscence) có thể làm đời Mẹ vẩn đục được.

* Diện tôn giáo và huyền nhiệm: Đây mới là diện tích cực nhất, quyết định nhất của đức đồng trinh tuyệt đối trọn vẹn nơi Mẹ: Mẹ muốn sống đồng trinh vì Mẹ muốn thuộc hẳn về TC mà thôi, không chia sẻ trái tim với một thụ tạo nào, mà chỉ “lo việc Chúa, để nên thánh thân xác và thần hồn” (1Cr 7.34).

[2] Có thể xem M.Schmaus, Sđd, Th 3, ch.4; Th 4, ch.4…

[3] Trong thư gửi tín hữu Smyrna 1,1, gọi Mẹ là “trinh nữ”.

[4] Trong bản “Đối thoại với ông Trypho” 100.

[5] Trong nhiều đoạn của quyển Adv. Haer. III, 5; 19,1.2; 22,4….

[6] X. Mari-học, tr.274-275: Các kinh Tin Kính của Giáo Hội Tây phương và Đông phương

[7] X. Denz. số 504; René Laurentin, Le mystère de la naissance virginale, tr.13-14; Mari-học, 275-276. Lưu ý, Công Đồng khẳng định sự kiện (đồng trinh sau khi sinh), nhưng không nói sự kiện ấy xảy ra như thế nào.

[8] – Thế mà có một chứng từ vô cùng quí giá của chính Đ.Maria khi hiện ra tại Mễ Du, ngày 26-6-1981: được người ta hỏi Mẹ là ai, Người tự xưng : “Ta là Đức Trinh Nữ Maria hồng phúc.” (Sách : “Mẹ đến lần cuối”, số 775; hay : “Toàn bộ Sứ điệp Mễ Du”, tr.7). Mẹ nhận mình vẫn còn đồng trinh, trọn đời đồng trinh. (Phải chăng Mẹ muốn vén bức màn bí ẩn?). Tuy vậy, việc hiện ra tại Mễ Du vẫn chưa được GH công nhân. Muốn biết rõ hơn, mời xem cước chú ở tr.274.

[9]   Lv 12.2-4: “Hãy nói với con cái Ít-ra-en : Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế trong vòng bảy ngày … 4 Rồi người đàn bà phải đợi ba mươi ba ngày cho máu được thanh tẩy ; nó không được đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện, cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình.”

[10] Ông Helvidius viết lên điều này trong một cuốn sách xuất bản khoảng năm 380. Th.Giêrônimô đã phản bác kịch liệt (PL 23, 183-206

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768