MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A.( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
Thứ Năm, Ngày 5 tháng 10-2023

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 26 Thường niên năm A.

Mát-thêu  21,28-32

(28) Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. (29) Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (30) Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. (31) Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Ðức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. (32) Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.

 

 

Câu 1: Đoạn Tin Mừng Mát-thêu  21,28-32 nằm ở sau đoạn Tin Mừng nào ? Hai đoạn trên có liên hệ với nhau không ? Đọc Mát-thêu  21,23-27.

TRẢ LỜI: Bài Tin Mừng hôm nay (Mát-thêu  21,28-32) nằm sau Mát-thêu  21,23-27. Sau khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem lần cuối, Ngài đã có nhiều cuộc tranh luận với những nhà lãnh đạo Do-thái giáo (xem  Mát-thêu  21,23 – 22,46). Cuộc tranh luận đầu tiên với họ liên quan đến việc Ngài lấy quyền của ai mà làm những việc như giảng dạy, làm phép lạ, hay đuổi người buôn bán trong đền thờ (Mát-thêu  21,23-27). Đức Giêsu đã không trả lời câu hỏi này. Ngài đặt cho họ một câu hỏi khác về nguồn gốc của phép rửa do ông Gioan Tẩy giả thực hiện. Phép rửa đó “bởi trời hay bởi loài người ?” Họ đã không dám trả lời câu hỏi đó, vì họ không tin phép rửa của Gioan là phép rửa bởi trời (Mát-thêu  21,25).  Bài Tin Mừng hôm nay là một dụ ngôn tiếp nối với đoạn Tin Mừng trên. Cả hai có chung chủ đề là “tin hay không tin vào ông Gioan.”             

 

Câu 2: Tìm điểm giống nhau giữa bài Tin Mừng hôm nay (Mát-thêu  21,28-32) với Mát-thêu  20,1-16.

TRẢ LỜI Trong Mát-thêu  20,1-16 ông chủ ra chợ mướn thợ về làm việc cho vườn nho của mình.  Còn ở Mát-thêu  21,28-32 người cha bảo hai đứa con trai của mình đi làm vườn nho của gia đình. Có nhiều điểm khác nhau giữa hai dụ ngôn này. Các tốp thợ đã đến làm và được trả lương. Còn các con trai làm vườn nho cho cha thì không được trả lương. Các nhóm thợ vui vẻ đến làm ngay, hy vọng được trả lương. Còn hai đứa con trai của người cha: đứa thì không chịu đi làm, nhưng rồi lại đi; ngược lại, có đứa chịu đi, nhưng cuối cùng lại không đi. Nhóm thợ đầu tiên làm vườn nho cho ông chủ tượng trưng cho dân Ítraen. Nhóm thợ cuối cùng có thể tượng trưng cho dân ngoại. Còn hai người con trai: anh thứ nhất tượng trưng cho những người tin vào ông Gioan Tẩy giả và phép rửa của ông; anh thứ hai tượng trưng cho những người không tin vào ông Gioan (Mát-thêu  21,32).

 

Câu 3: “Các ông nghĩ sao ?” Mát-thêu  21,28. “Các ông” ở đây là ai ? Xem thêm Mát-thêu  17,25; 18,12; 22,42.

TRẢ LỜI : Đức Giêsu bắt đầu dụ ngôn bằng câu hỏi: “Các ông nghĩ sao ?” (Mát-thêu  21,28). Các ông ở đây là “các thượng tế và kỳ mục trong dân” đang đến gần Đức Giêsu và chất vấn Ngài (Mát-thêu  21,23). Trong bài Tin Mừng này, chính Đức Giêsu chất vấn ngược họ. Đức Giêsu dùng lối nói: “Các ông nghĩ sao ?” nhiều lần trong Tin Mừng Mát-thêu (Mát-thêu  17,25; 18,12; 21,28; 22,42). Qua lối nói này, Ngài mời người đối thoại tập trung suy nghĩ về điều Ngài sắp nói. Chính chúng ta hôm nay cũng phải suy xét về ý nghĩa của dụ ngôn Ngài sắp kể.

 

Câu 4: Có gì khác biệt giữa câu trả lời của người con thứ nhất và người con thứ hai ? Đọc Mát-thêu  21,28-30.

TRẢ LỜI :Con không muốn”: đó là câu trả lời của người con thứ nhất. Anh này cố tình không vâng lời người cha. Anh phạm tội bất tuân và nổi loạn với cha khi cương quyết làm điều anh muốn chứ không làm điều cha muốn. Người cha cũng nói lời tương tự với người con thứ hai và được nghe một lời tử tế, kính cẩn: “Thưa ngài, con đây !” Sau đó, thực tế diễn ra ngược lại. Người con thứ nhất đổi ý, hối hận và đi làm vườn nho cho cha; còn người con thứ hai lại không đi mà không rõ vì lý do gì. Như thế có một khoảng cách giữa lời hứa và việc thực hiện lời hứa ấy. Chỉ người con thứ nhất mới được coi là đã thực hiện ý muốn của người cha (Mát-thêu  21,31). Thực hiện ý muốn của cha được diễn tả ra bằng hành động làm điều cha yêu cầu. Đó mới là điều đáng kể, chứ không phải lời hứa suông.

 

Câu 5: Hai người con trong dụ ngôn này tượng trưng cho ai ?

TRẢ LỜI : Người con thứ nhất tượng trưng cho những người thu thuế và gái điếm. Họ là những người có cuộc sống hư hỏng, đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả trong Lề Luật. Họ chính là những người đã nói thẳng với cha : “Con không muốn!” Nhưng sau đó, họ đã chấp nhận lời giảng của ông Gioan. Ông này đến “chỉ đường công chính” và họ đã tin ông (Mát-thêu  21,32). Họ đã “hối hận” về cuộc sống đã qua của mình, và muốn đi làm vườn nho cho cha, nghĩa là muốn “thi hành ý muốn” của Thiên Chúa.  Người con thứ hai tượng trưng cho giới lãnh đạo Do-thái giáo. Họ được coi là những người đạo đức, sống nghiêm túc theo Lề Luật. Họ là những người đã nói: “Thưa Ngài, con xin đi !” Nhưng sau đó họ lại không đi, không chấp nhận lời mời gọi hoán cải của ông Gioan, “không hối hận mà tin ông ấy” (Mát-thêu  21,32).

 

Câu 6:  “Hối hận” (Mát-thêu  21,29.32), “tin” (Mát-thêu  21,32) và “thi hành ý muốn” của Thiên Chúa Cha (Mát-thêu  21,31). Ba động từ này có quan trọng không ? Xem Mát-thêu  7,21-27; 12,50.

TRẢ LỜI : “Hối hận” (Mát-thêu  21,29.32), “tin” (Mát-thêu  21,32) và “thi hành ý muốn” của Thiên Chúa Cha (Mát-thêu  21,31) là những động từ quan trọng. “Hối hận” được nhắc 2 lần, “tin” được nhắc 3 lần. Ông Gioan mời người ta hoán cải, hối hận (Mát-thêu  3,2). Cần tin vào lời giảng và phép rửa của Gioan (Mát-thêu  21,25-27), cũng như tin vào chính Gioan là người được Thiên Chúa sai đến (Mát-thêu  11,9-10). Đó là điều những người thu thuế và gái điếm làm được, mà các nhà lãnh đạo Do-thái giáo không làm được. Họ không muốn tin Gioan, vì Gioan làm chứng cho Đức Giêsu, người mà họ không muốn tin. Bởi đó họ là người đã cố ý không thi hành ý muốn của Thiên Chúa (xem  Mát-thêu  7,21-27; 12,50).

 

Câu 7: Câu nào trong bài Tin Mừng này gây sốc nhất với người đang nghe Đức Giêsu ? Tại sao ?

TRẢ LỜI : Chắc chắn câu khẳng định long trọng của Đức Giêsu ở Mát-thêu  21,31 làm cho những ai đang nghe Ngài bị sốc, nhất là những nhà lãnh đạo tôn giáo đang có mặt ở đó: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” Có một sự chênh lệch rất lớn về đời sống đạo đức giữa các thượng tế, kỳ mục, kinh sư, với các người tội lỗi. Vậy mà họ lại vào Nước Thiên Chúa trước các bậc đạo đức đáng kính. Lý do là vì các bậc đáng kính tự hào về đạo đức của mình, nên không chấp nhận hối hận, hoán cải theo lời mời của Gioan. Họ không tin vào Gioan, cũng không tin vào Đức Giêsu (Mát-thêu  11,18-19), nên họ khó vào Nước Trời.

 

GỢI Ý SUY NIỆM: Bạn rút được bài học gì từ đoạn Tin Mừng này ? Theo bạn, để được vào Nước Thiên Chúa, cần có thái độ nào ? Tại sao những nhà lãnh đạo Do-thái giáo lại khó “hối hận” và “tin” vào Gioan ?

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768