MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4893: Những Điều Quan Trọng Về Chuỗi Mân Côi
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 9-2021
CN 4893: NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG VỀ CHUỖI MÂN CÔI

Nguồn: Catholic Answers and Prayers

1. Đức Mẹ Fatima nói với Sr. Luica, thị nhân Fatima:

“Con hãy tiếp tục cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày."

2. Thánh Louis de Montfort nói:

"Không một ai đọc kinh Mân Côi mỗi ngày mà bị đi sai đường. Đây là lời chứng mà tôi vui vẻ ký tên với máu của tôi.”

3. Đức Mẹ nói với Chân Phước Alan de la Roche:

“Con sẽ nhận được tất cả những gì mà con xin Mẹ nesu con đọc kinh Mân Côi."

4. Đức Giáo Hoàng Pio IX:

“Hãy cho tôi một đạo quân đọc kinh Mân Côi, và tôi sẽ chiến thắng thế giới."

5. Chân Phước Alan de la Roche:

“Nếu bạn bền tâm đọc kinh Mân Côi, đó sẽ là dấu chỉ chắc chắn nhất là bạn được ơn cứu rỗi đời đời."

6. Thánh Francis de Sales:

“Phương cách cầu nguyện lớn lao nhất là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi."

7. Thánh Louis de Montfort:

“Khi Chuỗi Mân Côi được đọc lên một cách trang trọng thì Chúa Giê su và Đức Mẹ Maria được tôn vinh nhiều hơn và đáng khen thưởng hơn những lời cầu nguyện khác."

8. Chân Phước Alan de la Roche:

“Chuỗi Mân Côi là nhà kho của các ơn lành không thể đếm được."

9. Thánh Đa Minh:

“Có một ngày, qua chuỗi Mân Côi và Áo Đức Bà, Đức Mẹ sẽ cứu thế giới."

Kim Hà dịch, 12/9/2021

IMPORTANT QUOTES ABOUT THE MOST HOLY ROSARY

1. “Continue to pray the Rosary every day.”

Our Lady of Fatima to Sister Lucia

2. “Never will anyone who says his Rosary every day be led astray. This is a statement that I would gladly sign with my blood.”

Saint Louis de Montfort

3. “You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.”

Our Lady to Blessed Alan de la Roche

4. “Give me an army saying the Rosary and I will conquer the world.”

Pope Pius IX

5. “If you persevere in reciting the Rosary, this will be a most probable sign of your eternal salvation.”

Blessed Alan de la Roche

6. “The greatest method of praying is to pray the Rosary.”

Saint Francis de Sales

7. “When the Holy Rosary is said well, it gives Jesus and Mary more glory and is more meritorious than any other prayer.”

Saint Louis de Montfort

8. “The Holy Rosary is the storehouse of countless blessing.”

Blessed Alan de la Roche

9. “One day, through the Rosary and the Scapular, Our Lady will save the world.”

Saint Dominic

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768