MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6379: Lời Cầu Bẻ Gẫy Lời Nguyền Rủa Và Xin Ơn Thánh Chúa (1)
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 9-2023
CN 6379: LỜI CẦU BẺ GẪY LỜI NGUYỀN RỦA VÀ XIN ƠN THÁNH CHÚA (1)

Theo lời đề nghị của người bạn trẻ, chúng tôi sẽ lần lượt dịch nhưng lời kinh bẻ gẫy lời nguyền rủa.

"Vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời." (Xuất Hành 20:5-6)

Những lời nguyền rủa qua các thế hệ gia tộc có thể bị bẻ gẫy trong Danh Thánh Cực Trọng của Chúa Giêsu Kito và bởi lưỡi gươm của Thần Khí, đó là Lời của Chúa. Sau đây là ba chìa khoá để giúp bạn và một lời nguyện của đức tin để giải thoát bạn, và xin ơn lành của Chúa tuôn đổ trong cuộc đời của bạn.

1. Tử bỏ những tội lỗi nào của tổ tiên ông bà và những việc làm của bóng tối như thờ ngẫu tượng, ngoại tình, thờ tà thần, thuật huyền bí... (Leviticus 26:39-42 and Nehemiah 1:6).

2. Cầu xin Chúa thanh tẩy bạn và giải thoát bạn khỏi bất cứ tội lỗi nào của tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại hoặc là tội di truyền qua các thế hệ trong Danh Thánh Chúa Giesu Kito và bằng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa bằng việc tuyên xưng Lời Chúa. (Colossians 2:15, Hebrews 4:12, 1 John 3:8 and 4:4).

3. Bằng lời tuyên xưng lớn giọng, bạn cầu xin Chúa giải thoát cho cuộc đời bạn để bạn được tự do trong Danh Thánh Chúa Giêsu và giờ đây bạn muốn nhận được trọn vẹn sự thừa kế trong Danh Thánh Chúa Giêsu. (Matthew 12:37).

Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! (Thư Galat 3:13)

Kim Hà, 20/9/2023

IN ENGLISH

Prayer to Break Curses and Release God’s Blessing

For I, the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate Me, but showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My commandments. (Exodus 20:5-6)

Generational curses can be broken in the mighty name of Jesus Christ and by the sword of the Spirit, which is the Word of God. The following are three keys to aid you and a prayer of faith to help set you free, to release God’s blessing into your life.

1. Renounce any known sins of your forefathers and works of darkness such as idolatry, adultery, false religions and occult practices, etc (Leviticus 26:39-42 and Nehemiah 1:6).

2. Beseech God to cleanse you and cut you free from any of your forefathers’ sins or generational sins in the name of Jesus Christ, and by His blood in a declaration of the Word of God (Colossians 2:15, Hebrews 4:12, 1 John 3:8 and 4:4).

3. As a public declaration, state that you have been set free in Jesus’ name and that you now want to receive your full inheritance in Christ Jesus (Matthew 12:37).

Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. (Galatians 3:13)

Hết

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768