MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[ Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh] -- 19. Thờ Phượng Trong Thần Khí Và Sự Thật
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 8-2023
19. THỜ PHƯỢNG TRONG THẦN KHÍ

VÀ SỰ THẬT

 

Loài người không quen sống với vô hình. Tích con bò vàng thời Cựu Ước là một ví dụ điển hình: Ông Môsê, người đã được Thiên Chúa hiện ra và sai đến giải thoát dân Israen khỏi làm nô lệ Ai Cập (Xh 3.2,10). Một lần kia, ông đã lên núi gặp Thiên Chúa quá lâu không thấy xuống, dân chúng bèn đến nói với anh của ông là Aharon: “Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi”. Thế là ông Aharon lấy vàng từ dân gom góp, đẽo gọt thành một con bê rồi tuyên bố: “Đây là Thần của các ngươi.” Và họ đã dâng tiến những của lễ toàn thiêu và kỳ an lên “thần ấy”. (Xh 32.1-6)

Thấy chưa? Loài người không quen sống với vô hình. Vắng mặt Thiên Chúa ư? Phải “làm cho chúng tôi một vị thần…” thay thế.  Cũng vì vậy, Thiên Chúa, Đấng vô hình vô tượng, nhưng người ta vẫn nghĩ phải dựng một nơi, một đền thờ để Người ngự ở đó, và để họ có thể đến đó bái thờ Người.

Não trạng không quen sống với những gì thiêng liêng vô hình ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Nhớ lại thời gian sau 75, nhiều gia đình phải đi “Kinh tế mới”, có những giáo dân đến than với linh mục: “Cha ơi! nơi kinh tế mới không có nhà thờ, không có linh mục, không có lễ lạc làm sao chúng con giữ đạo được?”… Và thực tế, nhiều người, nhiều gia đình phải sống trong tình cảnh thiếu thốn những yếu tố tôn giáo ấy, đã dần dần bỏ đạo, rồi sống không khác gì người ngoại đạo… Ôi! Giá mà họ đã được nghe lời Chúa Giêsu dạy về thờ phượng Thiên Chúa trong Thần khí và sự thật, và tập quen sống với Chúa không có nhà thờ, không tượng ảnh…!

Tình hình hiện nay: biện pháp “giãn cách” để chặn lây nhiễm dịch bệnh Cô vít đã bớt căng thẳng…, nhưng nếu nhớ lại mấy năm đại dịch Cô vít bùng phát vừa rồi, sẽ thấy tình cảnh thiếu thốn phương tiện tôn giáo ấy cũng không khác tình cảnh đi kinh tế mới nói trên mấy đâu: Có nhà thờ nhưng bị đóng cửa! Không có Thánh lễ vì không được tụ tập đông người. Có linh mục song không được tiếp xúc…, ngay cả việc giải tội cũng không thi hành được… Chỉ ít lâu sau đó mới nhờ những phương tiện truyền thông mà tổ chức những buổi phụng vụ, cầu nguyện, Thánh Lễ “trực tuyến”… Nhưng đa số giáo dân vẫn buồn nhớ Nhà thờ, nhớ cộng đoàn, nhớ Thánh lễ “trực tiếp” v.v… Vậy thì người ta vẫn cần phải có nhà thờ, có Thánh Lễ, có linh mục, có các Bí tích v.v… mới giữ đạo được.

Biết đâu sẽ có những thời kỳ gian truân thiếu thốn tương tự như thế xảy ra sau này… ai mà biết được? Hãy nghe lời dạy hôm nay của Đức Giêsu mà chuẩn bị tâm hồn!

Không nói gì đâu xa, có những tín hữu vẫn in trí rằng: chỉ khi nào mặc áo đi nhà thờ mới yên tâm là ở đấy có Chúa, mà thờ. Riết rồi thành ra lúc về nhà, họ không cảm thấy có Chúa trong gia đình, trong cuộc sống… Từ đó nảy ra thói quen sống đạo “chia ô”: trong nhà thờ là đạo, là có Chúa, thờ Chúa, ngoài đó ra là đời, sống sao cũng được…

Thêm vào đó, theo tâm lý tự nhiên, các linh mục muốn kéo giáo dân đến nhà thờ cho đông, nên xây dựng những thánh đường thật lớn, lập ra không biết bao nhiêu lễ lạc để qui tụ giáo dân..., như thế vô tình làm cho đạo lý Chúa Giêsu dạy “thờ phượng trong Thần Khí” mất tác dụng hay bị lu mờ đi vì họ chỉ quen thấy đạo là nhà thờ, là linh mục, là các lễ lạc…!

Không chối rằng ngôi đền thờ gỗ đá – tượng trưng cho Hội Thánh - là nơi cần thiết để Dân Chúa được có chỗ tập họp chung nhau mà dâng sự phụng thờ cộng đồng, mà nghe lời Chúa, và dự tiệc Thánh Thể. Nhưng ngay cả ở đấy, Thiên Chúa cũng chỉ hiện diện nơi cộng đoàn sống động tức Dân Chúa chứ không phải nơi nhà gỗ đá.

Không dám lên mặt làm tiên tri loan báo tai họa, nhưng đôi khi dám nghĩ rằng: Biết đâu Thiên Chúa cố ý cho xảy đến những hoàn cảnh gian nan thiếu thốn những phương tiện tôn giáo hữu hình… để con cái Chúa tập sống việc thờ phượng trong Thần Khí…? Quả thật Thiên Chúa đã cho Dân Israen trải qua kinh nghiệm đó. Đây lời thú nhận của họ:

29Quả chúng con đã phạm tội,
đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài.
Trong mọi sự, chúng con đã nặng nề sai lỗi,
đã chẳng tuân theo mệnh lệnh Ngài.

31 (Vì thế), mọi sự Ngài đã bắt chúng con phải chịu,
tất cả đều chính trực công minh.”…

38Nay chẳng còn vị thủ lãnh,
chẳng còn ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy.
Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết,
lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn,
chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa
để chúng con được Chúa xót thương.”(Đn 3.29-38)

Mất hết những phương tiện vật chất hành đạo thường quen, họ mới hướng đến sự thờ phượng na ná giống sự thờ phượng trong Thần Khí và sự thật Đức Giêsu dạy sau này :

39 Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt. 40 Ước gì hy lễ (thiêng liêng) chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy.”(Đn 3.29-40)

Đạo lý sự thờ phượng trong Thần Khí và sự thật Chúa Giêsu dạy là như thế nào:

Một hôm khi Ngài đi ngang qua xứ Samari (miền Trung đất Phalêtin), lúc các môn đệ vào làng mua thức ăn, còn Ngài, mỏi mệt nên ngồi xuống bên cái giếng. Cũng lúc ấy, một phụ nữ trong làng đến giếng múc nước. Sau một hồi nói chuyện, thấy Đức Giêsu biết rõ cuộc đời tư tồi tệ của mình,

19“Người phụ nữ mới nói với Đức Giêsu: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ...(và chị ta đưa ra thắc mắc) 20 Cha ông chúng tôi (người Samari) đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi (Garidim) này ; còn các ông (người Do Thái) lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.”[1]

21 Đức Giê-su đáp : “Này chị, hãy tin tôi : Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết 23 […] Nhưng giờ sẽ đến - và chính là ngay bây giờ - những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật, vì Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật.”

25 Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26 Đức Giê-su nói : “Đấng ấy chính là Ta, người đang nói với chị đây.” (Ga 4.19-26)

Đức Giêsu nhận mình là Đấng Mê-si-a, tức là Đấng Thiên Sai thần linh Thiên Chúa sai đến loan báo những sự thật. Nay Ngài đến rồi, và loan báo một trong những đạo lý quan trọng này:

“Những người thờ phượng đích thực, sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật…”

Và Ngài nhấn mạnh: “Đã đến giờ… và chính là ngay bây giờ…” việc thờ phượng đích thật ấy phải bắt đầu thi hành “Ngay bây giờ”. Là từ lúc Chúa Giêsu công bố việc ấy, hay đúng hơn từ lúc Ngài xuất hiện trên trần gian đem việc thờ phượng ấy từ trời xuống cải tạo việc thờ phượng của Cựu Ước nói riêng và của loài người nói chung.

Sự thờ phượng cũ đó chủ yếu là phải dựng lên cho Thiên Chúa một nơi (như đền thờ Giê-ru-sa-lem) để Người ngự, và phải dâng lên Người những tế lễ súc vật chiên bò…[2]

Sự thờ phượng ấy nay phải chấm dứt, vì thờ như thế là tỏ ra “không biết Đấng mình thờ.” Vậy “Đấng mình thờ” thật ra Người như thế nào?

- Thưa: “Người là Thần Khí”.

- Mà vì Người là Thần khí cho nên phải thờ phượng Người trong Thần khí và sự thật! Thờ phượng Người cậy vào vật chất là không hợp với bản tính Người!

- Vì Người là Thần khí cho nên Người là Đấng Siêu việt, Người ở khắp mọi nơi, không bị “cột chặt” vào một nơi nào cố định. Bởi vậy, Đức Giêsu tuyên bố: Từ đây bãi bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa ở một nơi vật chất dù là“trên núi (Garidim) này hay tại Giê-ru-sa-lem”.

Tiếp thu lời dạy của Thầy Thánh, ông Phaolô giảng cho người thành Athêna, nước Hy Lạp, là một dân văn minh nhất thời ấy rằng :

“Thiên Chúa, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền đài do tay con người làm nên.” (Cv 17.24; cũng x. 7.48).

Vì cả cõi trời vô biên kia là ngai Người ngự, cả trái đất rộng lớn kia chỉ là bệ chân Người (Is 66.1), thì làm sao người ta có thể xây một cái nhà nhỏ bé cho Người ngự khi trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Người (1V 8.27).

Và “Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, (dâng đồ ăn thức uống) như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự (Cv 17.25).

Thế là, Đạo lý Đức Giêsu ban bố cũng bác bỏ tất cả những sự thờ bái cúng kiếng vật chất… không những nơi người Do Thái thời Cựu Ước, mà còn tất cả mọi việc thờ bái cúng kiếng vật chất nói chung của nhân loại.

Quả thật Đức Giêsu đã làm một cuộc cách mạng tôn giáo hoàn vũ!

Kết thúc lời dạy, Ngài phán một câu đanh thép:

“Thiên Chúa chỉ muốn gặp thấy những ai thờ phượng Người như thế!”

Những ai thờ phượng Người cách nào khác, là trật đường rầy không ăn khớp với bản tính Người, Người sẽ không chấp nhận…

Vậy “thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật” là thờ thế nào?

-Trước hết, không phải là một thờ phượng cao cấp hơn mà người ta đạt được nhờ công phu luyện lọc và tiến bộ tôn giáo, đến trình độ có thể rũ bỏ mọi phương tiện trợ giúp vật chất như nhà thờ, các vật tế lễ…, để đạt tới sự “tâm linh hóa” thờ phượng.

-“Thờ phượng trong Thần Khí” nói đây cũng không chỉ về thờ trong “tinh thần” hay “thần trí” của con người, vì muốn nhấn mạnh trên đặc tính nội tâm của việc thờ phượng, nói cách khác là “thờ Thiên Chúa một cách thiêng liêng”/ “trong tâm hồn”, không cần hình thức. Vịn vào đó, có người biện bạch việc không đến nhà thờ dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các lễ buộc. Họ nói: “Chúa bảo thờ phượng Chúa trong “tinh thần” thì tôi thờ phượng Chúa trong tâm trí, trong tâm thần là đúng rồi, không cần phải đến nhà thờ, phải dự các lễ nghi phiền phức do các ông cố đạo bày ra…”

-“Thần khí” Đức Giêsu nói đây là Thần Khí của Thiên Chúa (“Pneuma” x. Ga 4.24) mà Thiên Chúa thông ban cho ta khi ta chịu Phép Rửa tội, ta được Thần Khí tái sinh (Ga 3.3-6), nhấc con người lên khỏi giới xác thịt (“sarx”), tức là bình diện tự nhiên của loài người, yếu đuối, mỏng manh, nghiêng chiều về đam mê dục vọng tội lỗi, để trở thành “thần khí” (Ga 3.6), như Thiên Chúa là Thần khí (Ga 4.24), được đồng tính với Người , và như thế được chuyển lên giới Thần Khí là giới của Thiên Chúa, thế là con người xác thịt được nâng lên ngang tầm Thiên Chúa, Đấng vốn là Thần Khí (Ga 4.24). Nhờ đó họ có khả năng thờ Thiên Chúa Cha cách thích hợp.

Henri van den Bussche, một nhà chú giải Kinh Thánh, đã chỉ dẫn tóm tắt việc thờ phượng trong Thần khí :

“Ai muốn cầu nguyện với Thiên Chúa (tức thờ phượng Người) cũng phải, trong một mức độ nào, được “thần-khí-hóa” bởi Thần Khí mà Thiên Chúa thông chia cho họ... Muốn tiếp xúc với Thiên Chúa là Thần Khí, cần phải có sự hỗ trợ của Thần Khí, vốn là một khả năng thần linh đến nâng ta lên, để có thể chiêm ngắm Cha trong Con và thờ phượng Người ở đó. Cũng vì thế, Thánh Phaolô quả quyết: không thể cầu nguyện (= thờ phượng) cho phải, nếu không có Thần Khí cầu cho ta bằng những cách thức thích hợp với Thiên Chúa.” [3] Đoạn thư Rm 8.26 là một minh họa: “…Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện (= thờ phượng) thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp (= giúp chúng ta thờ phượng) bằng những tiếng rên siết khôn tả…”

Nói rộng ra và để cho cụ thể thì việc thờ phượng này nó phải thế nào để tất cả cuộc sống và cả con người trở thành một mối quan hệ sinh động, sống “có đạo, có nghĩa” đối với Cha trên trời trước hết, rồi đối với mọi người anh em chung quanh. Tất cả diễn ra trong đời thường của con người, với lao động, với vui chơi giải trí, ăn uống ngủ nghỉ, với tình yêu và bè bạn… song dưới sức linh động của Thần Khí, nhờ Thần Khí Thiên Chúa thúc đẩy, hướng dẫn thực hành..

Còn thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật, không chỉ là một thờ phượng thành tâm, thật lòng, không giả hình, không bôi bác (x. Tv 145.18), mà thực hành những sự thật (những chân lý) mà Đức Giêsu đã lãnh từ Chúa Cha, để xuống thế gian bày tỏ (hay mặc khải) ra cho nhân loại (Ga 1.18) cứ chiếu theo đó mà sống.

Chúa Giêsu công bố đạo lý “Thờ phượng trong Thần khí và sự thật” quan trọng này đã từ hơn hai ngàn năm nay, mà xem ra rất nhiều tín hữu Công giáo vẫn chưa ý thức và chưa hiểu, chưa thi hành !…

Nhưng chẳng lẽ lời tuyên bố của Đức Giêsu, Phát ngôn viên tối hậu của Thiên Chúa: “Thiên Chúa chỉ muốn gặp thấy những ai thờ phượng Người như thế” chỉ là lời nói gió thoảng, bỏ ngoài tai, mà ngay cả các mục tử trong Giáo Hội cũng không mấy khi để ý mà nhắc nhở đoàn chiên của mình…

Không được. Lời hằng sống quan trọng đó của Chúa Giêsu, nhất định chúng ta, môn đệ Ngài, phải đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày, chứ không chỉ “thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật” trong những hoàn cảnh gian nan thiếu thốn những phương tiện tôn giáo nêu trên kia…

Vậy là phải thực hành sự “Thờ phượng trong Thần Khí và sự thật” trong suốt cả đời sống đạo, lúc khó khăn, thiếu thốn…  cũng như lúc bình an, đầy đủ …

Vì vậy, ta hãy nhớ một lần cho rõ:

Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy những ai thờ phượng Người như thế” vì coi họ là “những người thờ phượng đích thực.”

Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR[1]      “Các ông (người Do Thái) lại bảo Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” Sở dĩ các ông ấy nói thế là vì quan niệm ngày xưa tin rằng: đất nào bị ô uế bởi sự có mặt của tà thần, thì không thể là nơi thờ phượng Thiên Chúa được. Mà dân Samari bị coi là ngoại đạo thờ tà thần!! Tích truyện tướng Naaman (2 V 5.17-19) là một minh hoạ cụ thể: Ông tướng này là người ngoại đạo bị bệnh phong, sau khi được ngôn sứ Elidêu chữa lành, ông tin Thiên Chúa và muốn thờ phượng Người, bèn xin ngôn sứ cho một xe đất của nước Isaren để đem về lập bàn thờ Thiên Chúa trên đó vì nước Aram thờ tà thần là đất ô uế không thể lập bàn thờ, thờ Chúa được.

[2]     Thời Cựu Ước, dân còn bán khai, dân trí còn thô lậu, Thiên Chúa chấp nhận sự thờ phượng vật chất của họ, nay đến thời viên mãn Thiên Chúa sai Đấng Lời là “Sự sáng thật” đến bày tỏ cho nhân loại biết Thiên Chúa là Thần khí, nên việc thờ phượng phải đổi thay cho đúng với bản tính Người.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768