MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Audio Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo (nguyên Tác: Lm. Mark Link, Chuyển Ngữ Lm.trần Đình Nhi)
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 12-2021

Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo
(Nguyên Tác: Lm. Mark Link, Chuyển Ngữ Lm.Trần đình Nhi)


01-Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả và Tác Giả

02-Phần I, Bài #1. Cuộc Hành Trình Đức Tin

03-Phần I, Bài #2. Thánh Truyền Và Kinh Thánh

04-Phần I, Bài #3. Đấng Tạo Dựng - Chúa Cha

05-Phần I, Bài #4. Đấng Cứu Chuộc - Chúa Con

06-Phần I, Bài #5. Đấng Thánh Hóa - Chúa Thánh Thần

07-Phần I, Bài #6. Những Mô Thức Về Hội Thánh

08-Phần I, Bài #7. Phụng Vụ Và Năm Phụng Vụ

09-Phần I, Bài #8. Sự Chết Và Ngày Tận Thế

10-Phần II, Bài #9. Mặc Khải

11-Phần II, Bài #10. Câu Chuyện Hủy Tạo

12-Phần II, Bài 11. Câu Chuyện Tái Tạo Dựng

13-Phần II, Bài 12. Đức Giêsu Giáng Sinh

14-Phần II, Bài 13. Đức Giêsu Chuẩn Bị Sứ Vụ

15-Phần II, Bài 14. Đức Giêsu Thi Hành Sứ Vụ

16-Phần II, Bài 15. Đức Giêsu Chết Và Phục Sinh

17-Phần II, Bài 16. Công Vụ Tông Đồ

18-Phần II, Bài 17. Các Thư Và Sách Khải Huyền

19-Phần III, Bài 18. Bí Tích

20-Phần III, Bài 19. Bí Tích Rửa Tội

21-Phần III, Bài 20. Bí Tích Thêm Sức

22-Phần III, Bài 21. Phụng Vụ Lời Chúa

23-Phần III, Bài 22. Phụng Vụ Thánh Thể

24-Phần III, Bài 23. Bí Tích Hòa Giải

25-Phần III, Bài 24. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

26-Phần III, Bài 25. Bí Tích Hôn Phối

27-Phần III, Bài 26. Bí Tích Truyền Chức Thánh

28-Phần IV, Bài 27. Cầu Nguyện Cá Nhân

29-Phần IV, Bài 28. Luân Lý Kitô Giáo

30-Phần IV, Bài 29. Quyết Định Luân Lý

31-Phần IV, Bài 30. Mẫu Gương Đức Maria và Các Thánh

32-Phần IV, Bài 31. Tiếp Tục Cuộc Hành Trình – HET--You Tube Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo
(Nguyên Tác: Lm. Mark Link, Chuyển Ngữ Lm.Trần đình Nhi)

01-Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả và Tác Giả

02-Phần I, Bài #1. Cuộc Hành Trình Đức Tin

03-Phần I, Bài #2. Thánh Truyền Và Kinh Thánh

04-Phần I, Bài #3. Đấng Tạo Dựng - Chúa Cha

05-Phần I, Bài #4. Đấng Cứu Chuộc - Chúa Con

06-Phần I, Bài #5. Đấng Thánh Hóa - Chúa Thánh Thần

07-Phần I, Bài #6. Những Mô Thức Về Hội Thánh

08-Phần I, Bài #7. Phụng Vụ Và Năm Phụng Vụ

09-Phần I, Bài #8. Sự Chết Và Ngày Tận Thế

10-Phần II, Bài #9. Mặc Khải

11-Phần II, Bài #10. Câu Chuyện Hủy Tạo

12-Phần II, Bài 11. Câu Chuyện Tái Tạo Dựng

13-Phần II, Bài 12. Đức Giêsu Giáng Sinh

14-Phần II, Bài 13. Đức Giêsu Chuẩn Bị Sứ Vụ

15-Phần II, Bài 14. Đức Giêsu Thi Hành Sứ Vụ

16-Phần II, Bài 15. Đức Giêsu Chết Và Phục Sinh

17-Phần II, Bài 16. Công Vụ Tông Đồ

18-Phần II, Bài 17. Các Thư Và Sách Khải Huyền

19-Phần III, Bài 18. Bí Tích

20-Phần III, Bài 19. Bí Tích Rửa Tội

21-Phần III, Bài 20. Bí Tích Thêm Sức

22-Phần III, Bài 21. Phụng Vụ Lời Chúa

23-Phần III, Bài 22. Phụng Vụ Thánh Thể

24-Phần III, Bài 23. Bí Tích Hòa Giải

25-Phần III, Bài 24. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

26-Phần III, Bài 25. Bí Tích Hôn Phối

27-Phần III, Bài 26. Bí Tích Truyền Chức Thánh

28-Phần IV, Bài 27. Cầu Nguyện Cá Nhân

29-Phần IV, Bài 28. Luân Lý Kitô Giáo

30-Phần IV, Bài 29. Quyết Định Luân Lý

31-Phần IV, Bài 30. Mẫu Gương Đức Maria và Các Thánh

32-Phần IV, Bài 31. Tiếp Tục Cuộc Hành Trình
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768