MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Video "hành Hương Âu Châu (2007)" Với Lm. Trần Quốc Bảo, Dcct
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 2-2024

===> Phần #1/7: Phép Lạ Thánh Thể Samtarem, Rước Kiệu Tại Fatima


===> Phần #2/7: Thánh Địa Fatima, Madrid Tây Ban Nha, Lộ Đức


===> Phần #3/7: Thánh Địa Lộ Đức


===> Phần #4/7: Đền Thánh Anton Padua, Phép Lạ Thánh Thể Lanciano


===> Phần #5/7: Thánh Pio 5 Dấu, Hang Thiên Thần Micae, Hang Toại Đạo, VCTD Thánh Phaolo Ngoại Thành


===> Phần #6/7: Hý Trường La-mã, Thánh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quảng Trường Thánh Phê-rô, Phố Cổ La-mã


===> Phần #7/7: Lời Tâm SỰ và Chia Tay


===> Photo Phần #1/3: Fatima - Đền Thánh Anton Padua


===> Phần #2/3: Thánh Phanxico Assisi, ... Hang Thiên Thần


===> Phần #3/3: Thánh Pio Năm Dấu, Roma, ... Tam Biệt

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768