MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Audio Suy Niệm Với Thánh Phaolô (soạn Thảo: Lm. Đỗ Đức Phổ) Bài #1- 60 (het)
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 12-2020

Audio Suy Niệm Với Thánh Phaolô (Soạn Thảo: Lm. Đỗ đức Phổ)


Thay Lời Tựa

Suy Niệm Bài: 01-Chúa Đã Yêu Thương Tôi, 02-Trong Đức Giêsu Kitô, 03-Lạy Chúa, Chúa Muốn Con Làm Gì?, 04-Tìm Kiếm Thiên Chúa, 05-Bị Thần Khí Trói Buộc Tôi Đi

Suy Niệm Bài: 06-Phaolô Tôi Tớ Của Đức Giêsu Kitô, 07-Tôi Không Hổ Thẹn Vì Tin Mừng, 08-Lương Bổng Của Tội Lỗi Là Cái Chết, 09-Đã Là Con Thì Cũng Là Thừa Kế, 10-Nếu Không Được Sai Đi

Suy Niệm Bài: 11-Của Lễ Sống Động, 12- Cho đúng mức, 13-Vui Với Người Vui, 14-Hãy Lấy Điều Thiện Mà Thắng Điều Ác, 15-Yêu thương là chu toàn lề luật

Suy Niệm Bài: 16-Hãy mặc lấy Đức Ki-tô, 17-Không ai sống cho chính mình, 18-Phao-lô được gọi làm tông đồ, 19-Như thể đã không lãnh nhận, 20-Tất cả đều thuộc về anh em

Suy Niệm Bài: 21-Nên trò cười cho thế gian, 22-Không có nhiều cha, 23-Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, 24-Giá đắt, 25-Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng

Suy Niệm Bài: 26-Tôi bắt thân thể phải chịu cực, 27-Một tấm bánh một thân thể, 28-Trong đêm bị nộp, 29-Anh em là thân thể Đức Kitô, 30-Đức mến không bao giờ mất được

Suy Niệm Bài: 31-Án Tử, 32-Chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô, 33-Chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em, 34-Trong những bình sành , 35-Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi

Suy Niệm Bài: 36-Một tình thương không giả dối, 37-Anh em hãy cởi mở tâm hồn, 38-Sứ giả của các hội thánh và vinh quang của Đức Ki-tô, 39-Sinh làm con một người dàn bà, 40-Chia sẻ một niềm hy vọng

Suy Niệm Bài: 41-Sống theo sự thật và trong bác ái, 42-Vươn tới Đức Ki-tô, 43-Chớ làm phiền lòng Thánh Thần, 44-Được nên tinh tuyền, 45-Chết là một mối lợi

Suy Niệm Bài: 46-Chúa họ thờ là cái bụng, 47-Những gì là chân thật, 48-Là đầu của thân thể-Nghĩa là đầu của hội thánh, 49-Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người, 50-Mối dây liên kết tuyệt hảo

Suy Niệm Bài: 51-Ngày đêm chúng tôi đã làm việc, 52-Cầu nguyện không ngừng, 53-Hãy giữ mình trong sạch, 54-Cội rễ mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, 55-Tôi biết tôi tin vào ai

Suy Niệm Bài: 56-Được chọn trong số người phàm, 57-Được đặt lên cho loài người, 58-Phải được Thiên Chúa gọi, 59-Hiến Lễ, 60-Nhân chứng nhiều như dám mây


YouTube Suy Niệm Với Thánh Phaolô
(Thực Hiện: www.KinhMungMaria.com, Aug 4, 2020)


Thay Lời Tựa

Suy Niệm Bài: 01-Chúa Đã Yêu Thương Tôi, 02-Trong Đức Giêsu Kitô, 03-Lạy Chúa, Chúa Muốn Con Làm Gì?, 04-Tìm Kiếm Thiên Chúa, 05-Bị Thần Khí Trói Buộc Tôi Đi

Suy Niệm Bài: 06-Phaolô Tôi Tớ Của Đức Giêsu Kitô, 07-Tôi Không Hổ Thẹn Vì Tin Mừng, 08-Lương Bổng Của Tội Lỗi Là Cái Chết, 09-Đã Là Con Thì Cũng Là Thừa Kế, 10-Nếu Không Được Sai Đi

Suy Niệm Bài: 11-Của Lễ Sống Động, 12-Cho đÚNG mỨC, 13-Vui Với Người Vui, 14-Hãy Lấy Điều Thiện Mà Thắng Điều Ác, 15-Yêu thương là chu toàn lề luật

Suy Niệm Bài: 16-Hãy mặc lấy Đức Ki-tô, 17-Không ai sống cho chính mình, 18-Phao-lô được gọi làm tông đồ, 19-Như thể đã không lãnh nhận, 20-Tất cả đều thuộc về anh em

Suy Niệm Bài: 21-Nên trò cười cho thế gian, 22-Không có nhiều cha, 23-Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, 24-Giá đắt, 25-Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng

Suy Niệm Bài: 26-Tôi bắt thân thể phải chịu cực, 27-Một tấm bánh một thân thể, 28-Trong đêm bị nộp, 29-Anh em là thân thể Đức Kitô, 30-Đức mến không bao giờ mất được

Suy Niệm Bài: 31-Án Tử, 32-Chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô, 33-Chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em, 34-Trong những bình sành , 35-Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi

Suy Niệm Bài: 36-Một tình thương không giả dối, 37-Anh em hãy cởi mở tâm hồn, 38-Sứ giả của các hội thánh và vinh quang của Đức Ki-tô, 39-Sinh làm con một người dàn bà, 40-Chia sẻ một niềm hy vọng

Suy Niệm Bài: 41-Sống theo sự thật và trong bác ái, 42-Vươn tới Đức Ki-tô, 43-Chớ làm phiền lòng Thánh Thần, 44-Được nên tinh tuyền, 45-Chết là một mối lợi

Suy Niệm Bài: 46-Chúa họ thờ là cái bụng, 47-Những gì là chân thật, 48-Là đầu của thân thể-Nghĩa là đầu của hội thánh, 49-Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người, 50-Mối dây liên kết tuyệt hảo

Suy Niệm Bài: 51-Ngày đêm chúng tôi đã làm việc, 52-Cầu nguyện không ngừng, 53-Hãy giữ mình trong sạch, 54-Cội rễ mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, 55-Tôi biết tôi tin vào ai

Suy Niệm Bài: 56-Được chọn trong số người phàm, 57-Được đặt lên cho loài người, 58-Phải được Thiên Chúa gọi, 59-Hiến Lễ, 60-Nhân chứng nhiều như dám mây
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768