MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Audio Thánh Giuse Trong Dân Chúa (tác Giả: Dục Đức Phạm Đình Khiêm) Bai #1-13
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 12-2020

Audio Thánh Giuse Trong Dân Chúa (Tác Giả: Dục Đức Phạm đình Khiêm)


1-Phép Lành Tòa Thánh và Chuẩn Ấn, 2-Lời Tựa, 3-Lời Nói Đầu, 4-Người Là Ai?

5-Chương #1-Đây Đấng Công Chính Đi Trước Mặt Trời Công Chính, 6-Chương #1-Hình Ảnh Tiên Tri Trong Cựu Ước, 7-Chương #1-Lý Lịch và Tông Tích

08-Chương #1-Thế Nào Là Người Công Chính?, 09-Chương #1-Thánh Giuse Được Công Chính Hóa Từ Khi Nào?, 10-Chương #2-Hôn Nhân Đích Thực, Hôn Nhân Trinh Khiết

11-Chương #2-Lời Xin Vâng Thứ Ba, 12-Chương #2-Đôi Bạn Trọn Đời Đồng Trinh, 13-Chương #2-Tuổi Thành Hôn Của Thánh Giuse

14-Một Bông Hồng Cho Nazaret, 15-Người Cha Trinh Khiết, 16-Người Cha Vượt Trên Mọi Cha Trần Gian

17-Đấng Chuyển Trao Vương Quyền Đavít, 18-Cứu Tinh Của Cứu Chúa

19-Săn Sóc Bảo Vệ Thánh Gia, 20-Nuôi Dưỡng Thánh Gia - Ông Thợ Mộc

21-Vị Thái Sư, 22-Thánh Hóa Gia Đình

23-Cuộc Thương Khó Trước Mùa Thương Khó, 24-Đường Thập Giá Của Thánh Gia Trên Dường Ai Cập

25-Tôi Tá Khiêm Hạ Của Thiên Chúa, 26-Tông Đồ Kín Ẩn Của Đức Ki-tô, 27-Tôi Tá Chúa Ra Đi

28-Khải Hoàn Với Chúa Phục Sinh, 29-Vị Thánh Lớn Nhất Sau Đức Maria

30-Đấng Bảo Trợ Hội Thánh, 31-Cầu Bầu Cho Mọi Người

32-Hiệu Lực Cầu Bầu Của Thánh Giuse, 33-Ơn Tiền Định Tuyệt Vời, 34-Thuyết Tam Phẩm Và Vị Trí Thánh Giuse, 35-Những Tiếng Nói Vượt Thời Gian

36-Tính Chất Ơn Tiền Định Của Thánh Giuse, 37-Hành Hương Về Nguồn

38-Phát Hiện Di Tích Ngôi Nhà Và Ngôi Một Trống Của Thánh Giuse, 39-Con Đường Thần Học Và Văn Chương

40-Con Đường Nghệ Thuật, 41-Kinh Nguyện Phụng Vụ Và Các Việc Tôn Sùng KhácYouTube Thánh Giuse Trong Dân Chúa


1-Phép Lành Tòa Thánh và Chuẩn Ấn, 2-Lời Tựa, 3-Lời Nói Đầu, 4-Người Là Ai?

5-Chương #1-Đây Đấng Công Chính Đi Trước Mặt Trời Công Chính, 6-Chương #1-Hình Ảnh Tiên Tri Trong Cựu Ước, 7-Chương #1-Lý Lịch và Tông Tích

08-Chương #1-Thế Nào Là Người Công Chính?, 09-Chương #1-Thánh Giuse Được Công Chính Hóa Từ Khi Nào?, 10-Chương #2-Hôn Nhân Đích Thực, Hôn Nhân Trinh Khiết

11-Chương #2-Lời Xin Vâng Thứ Ba, 12-Chương #2-Đôi Bạn Trọn Đời Đồng Trinh, 13-Chương #2-Tuổi Thành Hôn Của Thánh Giuse

14-Một Bông Hồng Cho Nazaret, 15-Người Cha Trinh Khiết, 16-Người Cha Vượt Trên Mọi Cha Trần Gian

17-Đấng Chuyển Trao Vương Quyền Đavít, 18-Cứu Tinh Của Cứu Chúa

19-Săn Sóc Bảo Vệ Thánh Gia, 20-Nuôi Dưỡng Thánh Gia - Ông Thợ Mộc

21-Vị Thái Sư, 22-Thánh Hóa Gia Đình

23-Cuộc Thương Khó Trước Mùa Thương Khó, 24-Đường Thập Giá Của Thánh Gia Trên Dường Ai Cập

25-Tôi Tá Khiêm Hạ Của Thiên Chúa, 26-Tông Đồ Kín Ẩn Của Đức Ki-tô, 27-Tôi Tá Chúa Ra Đi

28-Khải Hoàn Với Chúa Phục Sinh, 29-Vị Thánh Lớn Nhất Sau Đức Maria

30-Đấng Bảo Trợ Hội Thánh, 31-Cầu Bầu Cho Mọi Người

32-Hiệu Lực Cầu Bầu Của Thánh Giuse, 33-Ơn Tiền Định Tuyệt Vời, 34-Thuyết Tam Phẩm Và Vị Trí Thánh Giuse, 35-Những Tiếng Nói Vượt Thời Gian
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768