MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Xin Giúp Đỡ: Một Giám Mục Việt Nam Lên Tiếng Xin Giúp Máy Radio Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 3-2019
Kính thưa quý v,
   Khi máy Radio-TinMng+GCM#2 gn hoàn thành, Đc cha Cosma Hoàng văn Đt, Giám Mc Gp. Bc Ninh, biết đến đã nhã ý xin 200 Radio cho các linh mc ca Giáo Phn đ làm phương tin rao truyn TIN MNG ti nhng cơ s truyn giáo ca giáo phn cho nhng ngưi già nua bnh tt nơi vùng xâu vùng xa. Đưc biết nhiu h đo l trong giáo phn cách giáo x ti 90km, nên Thánh L mi cui tun hiếm ha mi đưc. thế chiếc Radio này chính lương thc "Li Chúa" hàng tun cho h.
   s cn thiết mang TIN M
NG ti nhng thí đim truyn giáo trong giáo phn nghèo này, chúng tôi mo mui xin quý v giúp đ cho s 200 Radio này đưc thành s, nht trong mùa Giáng Sinh Tân Niên này. Quý v th giúp bng vic mua máy hoc tng hin kim (vi $50 USD, quý v th giúp đưc 2 chiếc Radio), chúng tôi s đi din quý v gi s máy này ti Đc Cha đ phân phát cho các linh mc các vùng truyn giáo ca Giáo Phn. Đây cách chúng ta cùng ni dài cánh tay vi Đc Cha các linh mc ca Giáo Phn Bc Ninh rao truyn Li Chúa cho lương dân ngưi nghèo khó. Rt mong đưc đón nhn tm lòng qung đi ca quý v

   Nhân mùa Giáng Sinh Tân Niên 2019, kính chúc quý v gia quyến đy AN BÌNH - THÁNH ĐC - HNG ÂN.

 Toàn Ban Biên Tp
(MeMaria.org, MeMaria.net, KinhMungMaria.com)

 

Mi liên lc tài tr xin gi v:
Vit Bùi
385 Lasssenpark Cir,
San Jose, CA 95136
Email: vietbui@yahoo.comHình Bìa Máy Radio


Bản Đồ Giáo Phận Bắc Ninh
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768