MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Cha Khảm - Các Bài Giảng Năm C
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 11-2019

Đc Cha Khm - Các Bài Ging Năm C

    1-Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
   2- Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
   3-Chúa Nhật 3C  Mùa Vọng
   4-Chúa Nhật 4C  Mùa Vọng
    5-Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh
    6-Thánh Lễ Giáng Sinh (Rang Đông)
    7-Thánh Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày)
    8-Lễ Thánh Gia
    9-Lễ Hiển Linh
    10-Lễ Mẹ Thiên Chúa #1
    11-Lễ Mẹ Thiên Chúa #2
    12-Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa #1
     13-Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa #2
       14-Chúa Nhật 2C Thường Niên
      15-Chúa Nhật 3C Thường Niên
       16-Chúa Nhật 4C Thường Niên
       17-Chúa Nhật 5C Thường Niên
       18-Chúa Nhật 1C Mùa Chay
       19-Chúa Nhật 2C Mùa Chay
       20-Chúa Nhật 3C Mùa Chay
       21-Chúa Nhật 4C Mùa Chay
       22-Chúa Nhật 5C Mùa Chay
       23-Tuần Thánh-Bài Thương Khó
       24-Tuần Thánh-Thứ Năm #1
       24-Tuần Thánh-Thứ Năm #2
       25-Tuần Thánh-Thứ Sáu
       26-Chúa Nhật Phục Sinh
       27-Chúa Nhật 2 Phục Sinh
       28-Chúa Nhật 3 Phục Sinh
       29-Chúa Nhật 4 Phục Sinh #1
       29-Chúa Nhật 4 Phục Sinh #2
       29-Chúa Nhật 4 Phục Sinh #3
       30-Chúa Nhật 5 Phục Sinh
       31-Chúa Nhật 6 Phục Sinh #1

       33-Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên #1
       34-Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên #2
        35-Chúa Nhật Lễ Chúa TT Hiện Xuống #1
        36-Chúa Nhật Lễ Chúa TT Hiện Xuống #2
         37-Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
         38-Bài Giảng Nhắn nhủ các Phó Tế (Lễ Mẹ Thăm Viếng)
         39-Lễ Thánh Tâm Chúa
        40-Chúa Nhật 10C Thường Niên
        41-Chúa Nhật 11C Thường Niên
        42-Chúa Nhật 12C Thường Niên
         43-Chúa Nhật 13C Thường Niên
         44-Chúa Nhật 14C Thường Niên
         45-Chúa Nhật 15C Thường Niên
         46-Chúa Nhật 16C Thường Niên
         47-Chúa Nhật 17C Thường Niên
         48-Chúa Nhật 18C Thường Niên
       49-Chúa Nhật 19C Thường Niên
         50-Lễ Chúa Hiển Dung
         51-Lễ Mẹ Lên Trời
         52-Chúa Nhật 20C Thường Niên
         53-Chúa Nhật 21C Thường Niên
         54-Chúa Nhật 22C Thường Niên
         55-Chúa Nhật 23C Thường Niên
         56-Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá
         57-Chúa Nhật 24C Thường Niên
         58-Chúa Nhật 25C Thường Niên
         59-Chúa Nhật 26C Thường Niên
         60-Chúa Nhật 27C Thường Niên
         61-Chúa Nhật 28C Thường Niên
         62-Chúa Nhật 29C Thường Niên
         63-Chúa Nhật 30C Thường Niên
         64-Chúa Nhật 31C Thường Niên

         65-Chúa Nhật 32C Thường Niên
         66-Chúa Nhật 33C Thường Niên #1
         66-Chúa Nhật 33C Thường Niên #2
         67-Chúa Nhật 34C Thường Lễ Chúa Giê-su Vua

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768