MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Cha Khảm - Các Bài Giảng Năm B
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 11-2018

Đc Cha Khm - Các Bài Ging Năm B

    1-Chúa Nht 1B Mùa Vng
   2- Chúa Nht 2B Mùa Vng
  3-Chúa Nht 3B Mùa Vng
   4-Chúa Nht 4B  Mùa Vng
  5-Thánh L Đêm Giáng Sinh
    6-Thánh L Giáng Sinh
  7-L Thánh Gia
    8-L Các Thánh Anh Hài
    9-L M Thiên Chúa
    10-L Hin Linh
    11-L Chúa Giêsu Chu Phép Ra
    12-Chúa Nht 2B Thường Niên
    13-Chúa Nht 3B Thường Niên #1
    14-Chúa Nht 3B Thường Niên #2
    15-Chúa Nht 4B Thường Niên
    16-Chúa Nht 5B Thường Niên #1
    17-Chúa Nht 5B Thường Niên #2
    18-Chúa Nht 6B Thường Niên #1
    19-Chúa Nht 6B Thường Niên #2
  22-Bài ging L CN-1B  Mùa Chay ca ĐC Khm #1
  23-Bài ging L CN-1B  Mùa Chay ca ĐC Khm #2
  24-Bài ging L CN-1B  Mùa Chay ca ĐC Khm #3
  25-Bài ging L CN-2B  Mùa Chay ca ĐC Khm #1
  26-Bài ging L CN-2B  Mùa Chay ca ĐC Khm #2
  27-Bài ging L CN-2B  Mùa Chay ca ĐC Khm #3
  28-Bài ging L CN-3B  Mùa Chay ca ĐC Khm #1
  29-Bài ging L CN-3B  Mùa Chay ca ĐC Khm #2
  30-Bài ging L CN-4B  Mùa Chay ca ĐC Khm #1
  31-Bài ging L CN-5B  Mùa Chay ca ĐC Khm #1

   32-Bài ging L Lá Năm B ca ĐC Khm
   33-Bài ging L Th Năm Tun Thánh ca ĐC Khm
   34-Bài ging L Th Sáu Tun Thánh ca ĐC Khm
   36-Bài ging L CN-1B Phc Sinh ca ĐC Khm
   37-Bài ging L CN-2B Phc Sinh ca ĐC Khm #1
   38-Bài ging L CN-2B Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   39-Bài ging L CN-LTXC ca ĐC Khm #1
   40-Bài ging L CN-LTXC ca ĐC Khm #2
   42-Bài ging L CN-3B Phc Sinh ca ĐC Khm #1
   43-Bài ging L CN-3B Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   44-Bài ging L CN-4B Phc Sinh ca ĐC Khm #1

   47-Bài ging L CN-5B Phc Sinh ca ĐC Khm #1
   48-Bài ging L CN-5B Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   49-Bài ging L CN-6B Phc Sinh ca ĐC Khm #1
     50-Bài ging L CN-6B Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   51-Bài ging L CN-L Thăng Thiên ca ĐC Khm #1

   52-Bài ging L CN-L Thăng Thiên ca ĐC Khm #2
   53-Bài ging L CN-L Chúa Thánh Thn Hin Xung ca ĐC Khm
   54-Bài ging L CN-L Chúa Ba Ngôi ca ĐC Khm #1

   55-Bài ging L CN-L Chúa Ba Ngôi ca ĐC Khm #2
   56-Bài ging CN-L Mình Và Máu Thánh Chúa ca ĐC Khm #1

   57-Bài ging CN-L Mình Và Máu Thánh Chúa ca ĐC Khm #2

    58-Bài ging L CN-10B-TN ca ĐC Khm

    59-Bài ging L CN-11B-TN ca ĐC Khm

   59-Bài ging L CN-12B-TN ca ĐC Khm

   60-Bài ging L CN-13B-TN ca ĐC Khm #1
   62-Bài ging L CN-14B-TN ca ĐC Khm #1
   63-Bài ging L CN-15B-TN ca ĐC Khm
   64-Bài ging L CN-16B-TN ca ĐC Khm

   65-Bài ging L CN-17B-TN ca ĐC Khm
   66-Bài ging L CN-18B-TN ca ĐC Khm

   67-Bài ging L CN-19B-TN ca ĐC Khm #1
   68-Bài ging L CN-19B-TN ca ĐC Khm #2
   69-Bài ging L CN-20B-TN ca ĐC Khm #1

   70-Bài ging L CN-20B-TN ca ĐC Khm #2

   71-Bài ging L CN-21B-TN ca ĐC Khm
   72-Bài ging L CN-22B-TN ca ĐC Khm #1
   74-Bài ging L CN-23B-TN ca ĐC Khm #1
   76-Bài ging L CN-24B-TN ca ĐC Khm #1

   78-Bài ging L CN-25B-TN ca ĐC Khm #1
 

   84-Bài ging L CN-28B-TN ca ĐC Khm #1

   86-Bài ging L CN-29B-TN ca ĐC Khm #1
   87-Bài ging L CN-29B-TN ca ĐC Khm #2
   88-Bài ging L CN-30B-TN ca ĐC Khm #1

   90-Bài ging L CN-31B-TN ca ĐC Khm #1
   92-Bài ging L CN-32B-TN ca ĐC Khm #1

   94-Bài ging L CN-33B-TN ca ĐC Khm #1

   96-Bài ging L CN-34B-TN ca ĐC Khm #1---HT PHNG V NĂM B -----

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768