MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Cha Khảm - Các Bài Giảng Năm A
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 11-2018
Đc Cha Khm - Các Bài Ging Năm A

    1-Chúa Nht 1A Mùa Vng
   2- Chúa Nht 2A Mùa Vng
   3-Chúa Nht 3A Mùa Vng
   4-Chúa Nht 4A  Mùa Vng
    5-Thánh L Đêm Giáng Sinh
    6-Thánh L Giáng Sinh 2016 (Tiếng Anh)
    7-L Thánh Gia
    8-L Các Thánh Anh Hài
    9-L M Thiên Chúa
    10-L Hin Linh
    11-L Chúa Giêsu Chu Phép Ra
    12-Chúa Nht 2A Thường Niên
    13-Chúa Nht 3A Thường Niên #1
    14-Chúa Nht 3A Thường Niên #2
    15-Chúa Nht 4A Thường Niên
    16-Chúa Nht 5A Thường Niên #1
    17-Chúa Nht 5A Thường Niên #2
    18-Chúa Nht 6A Thường Niên #1
    19-Chúa Nht 6A Thường Niên #2
      20-Chúa Nht 7A Thường Niên
   21-Bài Ging Chúa Nht 8A Thường Niên ca cha Phê-rô Kiu công Tùng   
  22-Bài ging L CN-1A  Mùa Chay ca ĐC Khm #1
  23-Bài ging L CN-1A  Mùa Chay ca ĐC Khm #2
  24-Bài ging L CN-1A  Mùa Chay ca ĐC Khm #3
  25-Bài ging L CN-2A  Mùa Chay ca ĐC Khm #1
  26-Bài ging L CN-2A  Mùa Chay ca ĐC Khm #2
  27-Bài ging L CN-2A  Mùa Chay ca ĐC Khm #3
  28-Bài ging L CN-3A  Mùa Chay ca ĐC Khm #1
  29-Bài ging L CN-3A  Mùa Chay ca ĐC Khm #2
  30-Bài ging L CN-4A  Mùa Chay ca ĐC Khm #1
  31-Bài ging L CN-5A  Mùa Chay ca ĐC Khm #1

   32-Bài ging L Lá Năm A ca ĐC Khm
   33-Bài ging L Th Năm Tun Thánh ca ĐC Khm
   34-Bài ging L Th Sáu Tun Thánh ca ĐC Khm
   35-Bài ging L Vng Phc Sinh ca ĐC Khm
   36-Bài ging L CN-1A Phc Sinh ca ĐC Khm
   37-Bài ging L CN-2A Phc Sinh ca ĐC Khm #1
   38-Bài ging L CN-2A Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   39-Bài ging L CN-LTXC ca ĐC Khm #1
   40-Bài ging L CN-LTXC ca ĐC Khm #2
   41-Bài ging L CN-LTXC ca ĐC Khm #3
   42-Bài ging L CN-3A Phc Sinh ca ĐC Khm #1
   43-Bài ging L CN-3A Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   44-Bài ging L CN-4A Phc Sinh ca ĐC Khm #1
   45-Bài ging L CN-4A Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   46-Bài ging L CN-4A Phc Sinh ca ĐC Khm #3

   47-Bài ging L CN-5A Phc Sinh ca ĐC Khm #1
   48-Bài ging L CN-5A Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   49-Bài ging L CN-6A Phc Sinh ca ĐC Khm #1
     50-Bài ging L CN-6A Phc Sinh ca ĐC Khm #2
   51-Bài ging L CN-L Thăng Thiên ca ĐC Khm #1

   52-Bài ging L CN-L Thăng Thiên ca ĐC Khm #2
   53-Bài ging L CN-L Chúa Thánh Thn Hin Xung ca ĐC Khm
   54-Bài ging L CN-L Chúa Ba Ngôi ca ĐC Khm #1

   55-Bài ging L CN-L Chúa Ba Ngôi ca ĐC Khm #2
   56-Bài ging CN-L Mình Và Máu Thánh Chúa ca ĐC Khm #1

   57-Bài ging CN-L Mình Và Máu Thánh Chúa ca ĐC Khm #2

   58-Bài ging CN-L Mình Và Máu Thánh Chúa ca ĐC Khm #3

   59-Bài ging L CN-12A-TN ca ĐC Khm

   60-Bài ging L CN-13A-TN ca ĐC Khm
   61-Bài ging L CN-14A-TN ca ĐC Khm #1

   62-Bài ging L CN-14A-TN ca ĐC Khm #2
  63-Bài ging L CN-15A-TN ca ĐC Khm
  64-Bài ging L CN-16A-TN ca ĐC Khm

   65-Bài ging L CN-17A-TN ca ĐC Khm
   66-Bài ging L CN-18A-TN ca ĐC Khm

   67-Bài ging L CN-19A-TN ca ĐC Khm #1
   68-Bài ging L CN-19A-TN ca ĐC Khm #2
   69-Bài ging L CN-20A-TN ca ĐC Khm #1

   70-Bài ging L CN-20A-TN ca ĐC Khm #2

   71-Bài ging L CN-21A-TN ca ĐC Khm
   72-Bài ging L CN-22A-TN ca ĐC Khm #1
   73-Bài ging L CN-22A-TN ca ĐC Khm #2
   74-Bài ging L CN-23A-TN ca ĐC Khm #1
   75-Bài ging L CN-23A-TN ca ĐC Khm #2
   76-Bài ging L CN-24A-TN ca ĐC Khm #1
   77-Bài ging L CN-24A-TN ca ĐC Khm #2
   78-Bài ging L CN-25A-TN ca ĐC Khm #1
    79-Bài ging L CN-25A-TN ca ĐC Khm #2
   81-Bài ging L CN-26A-TN ca ĐC Khm #1
   82-Bài ging L CN-26A-TN ca ĐC Khm #2

   83-Bài ging L CN-27A-TN ca ĐC Khm
   84-Bài ging L CN-28A-TN ca ĐC Khm #1
   85-Bài ging L CN-28A-TN ca ĐC Khm #2
   86-Bài ging L CN-29A-TN ca ĐC Khm #1
   87-Bài ging L CN-29A-TN ca ĐC Khm #2
   88-Bài ging L CN-30A-TN ca ĐC Khm #1
   89-Bài ging L CN-30A-TN ca ĐC Khm #2
   90-Bài ging L CN-31A-TN ca ĐC Khm #1
   91-Bài ging L CN-31A-TN ca ĐC Khm #2
   92-Bài ging L CN-32A-TN ca ĐC Khm #1
   93-Bài ging L CN-32A-TN ca ĐC Khm #2

   94-Bài ging L CN-33A-TN ca ĐC Khm #1
   95-Bài ging L CN-33A-TN ca ĐC Khm #2
   96-Bài ging L CN-34A-TN ca ĐC Khm #1
   97-Bài ging L CN-34A-TN ca ĐC Khm #2

---HT PHNG V NĂM A -----

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768