MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Audio-hoc Hỏi  Phúc âm Cn-năm B (do Lm. Nguyễn Cao Siêu, Sj Hướng Dẫn)
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 11-2018
Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Năm B[Giới Thiệu],  [Mv1][MV2][MV3][MV4], [Lễ Thánh Gia], [Lễ Chúa Hiển Linh],   [Lễ Chúa Chịu Phép Rửa] ,   [CN2B-TN],   [CN3B-TN],   [CN4B-TN],   [CN5B-TN][CN6B-TN][CN1B-MC],  [CN2B-MC][CN3B-MC]CN4B-MC],   [CN5B-MC], [CN-Lễ Lá] [CN-PS1] [CN2-PS],   [CN3-PS],  [CN4-PS],  [CN5-PS][CN6-PS], [CN7-Thăng Thiên], [CN8-Hiện Xuống], [CN9-Chúa Ba Ngôi], [CN10-Mình Máu Thánh Chúa][CN10B-TN],  [CN11B-TN] [CN12B-TN] [CN13B-TN] , [CN14B-TN],   [CN15B-TN][CN16B-TN],   [CN17B-TN],   [CN18B-TN],   [CN19B-TN],  [CN20B-TN,   [CN21B-TN][CN22B-TN][CN23B-TN], [CN24B-TN],
[CN25B-TN], [CN26B-TN][CN27B-TN],   [CN28B-TN],   [CN29B-TN],  [CN30B-TN][CN31B-TN],   [CN32B-TN],  [CN33B-TN],  [CN34B-TN]    ---HẾT PHỤNG VỤ NĂM B -----

 

  Suy Niệm Lời Chúa CN-B -- Trình bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. :  (Nguồn:http://tgpsaigon.net/) [MV1][MV2],  [MV3][MV4],  [Lễ Thánh Gia Thất][Hiển Linh][Phép Rửa],   [CN-2-TN],    [CN-3-TN] [CN-4-TN],     [CN-5-TN],    [CN-6-TN],  [CN-1-MC], [CN-2-MC],  [CN-3-MC]  [CN-4-MC],   [CN-5-MC] [CN- Lễ Lá]  [CN-Phục Sinh], [CN2-LTXC], [CN3-PS], [CN4-PS], [CN5-PS],  [CN6-PS], [CN-Thăng Thiên],   [CN-Hiện Xuống],  [CN-Ba Ngôi],  [Mình Máu Thánh Chúa],   [CN-10-TN],   [CN-11-TN],   [CN-12-TN],  [CN-13-TN],  [CN-14-TN],  [CN-15-TN],  [CN-16-TN],  [CN-17-TN],  [CN-18-TN],  [CN-19-TN], [CN-20-TN],   [CN-21-TN],  [CN-22-TN],  [CN-23-TN],  [CN-24-TN],  [CN-25-TN],  [CN-26-TN],  [CN-27-TN],   [CN-28-TN],  [CN-29-TN],  [CN-KNTG],   [CN-30-TN],    [CN-31-TN],    [CN-32-TN],    [CN-33-TN],  [CN- Lễ Chúa Kitô Vua]  ---HẾT PHỤNG VỤ NĂM B -----

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768