MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Audio/youtube: "hiểu Để Sống Đạo"--> Bí Tích (1/2)
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 11-2018
"Hiu Đ Sng Đo"--> Tích

   080-01v-AI ĐƯỢC PHÉP RƯỚC MÌNH MÁU     THÁNH CHÚA TRONG THÁNH L?
   081-02i-ÂN XÁ LÀ GÌ?
   082-03v-BÍ TÍCH HÒA GII
   083-04i-BÍ TÍCH KHÁC Á BÍ TÍCH NHƯ TH NÀO?
   084-05v-BÍ TÍCH THÀNH S VÌ YU T NÀO?
   085-06i-BÍ TÍCH THÁNH TY VÀ ƠN CU Đ

   086v-BÍ TÍCH THÁNH TH LÀ GÌ VÀ QUAN TRNG RA SAO?
   087i-BÍ TÍCH THÁNH TH
   088v-BÍ TÍCH VÀ Á BÍ TÍCH CA GIÁO HI
   089i-BIT ƠN ÍCH CA PHÉP RA MÀ VN KHÔNG MUN ĐƯỢC RA TÔI THÌ CÓ ĐƯỢC CU RI HAY KHÔNG?
   090v-CÁC BÍ TÍCH CA GIÁO HI CÓ NGUN GC KINH THÁNH KHÔNG?

   091i-CÁC GIÁO PHÁI TIN LÀNH CÓ BÍ TÍCH THÁNH TH KHÔNG?
   092v-CÁC GIÁO PHÁI NGOÀI CÔNG GIÁO CÓ BÍ TÍCH THÁNH TH KHÔNG?
   093i-CÓ BUC RƯỚC L KHI THAM D THÁNH L KHÔNG?
   094v-CHA X CÓ QUYN RA V TUYT THÔNG CHO AI KHÔNG?
   095i-CÓ CN PHI XƯNG TI NA HAY KHÔNG?
   096v-CÓ ĐƯỢC BIN L TANG THÀNH L CƯỚI HAY L PHONG THÁNH KHÔNG?
   097i-CÓ CN XIN L CU CHO CÁC THAI NHI VÀ CÁC LINH HN MI CÔI KHÔNG?
   098v-CÓ ĐƯỢC C HÀNH L NGHI AN TÁNG CHO NGƯỜI D TÒNG VÀ TR EM CHT TRƯỚC KHI ĐƯỢC RA TI KHÔNG?
   099i-CÓ ĐƯỢC ĐNG T HƠN MT THÁNH L TRONG NGÀY KHÔNG?
   100v-CÓ ĐƯỢC PHÉP SC TRO NGÀY CHÚA NHT VÀ C HÀNH NGHI THC RA CHÂN TRƯỚC TUÂN THÁNH HAY KHÔNG?
   101i-CÓ ĐƯỢC PHÉP XƯNG TÔI QUA MI PHƯƠNG TIN INTERNET KHÔNG?
   102v-CÓ ĐƯỢC PHÉP XƯNG TI VI CHÚA MÀ KHÔNG CN QUA TRUNG GIAN CA LINH MC KHÔNG?
   103i-CÓ L NÀO CH DÀNH RIÊNG CU CHO MT LINH HN HAY CHO MT Ý CH RIÊNG NÀO KHÔNG?
   104v-CÓ NGHI THC NÀO GI LÀ TRAO Tác V Linh Mc Không?
   105i-CÓ NGHI THC NÀO GI LÀ TRAO Tác V Phó Tế Linh Mc không?
   106v-CÓ THÁNH L NÀO DÀNH RIÊNG Đ CU CHO AI KHÔNG?
   107i-CÓ THAI TRƯỚC KHI LÀM L CƯƠI THÌ CHA M PHI XIN LI CNG ĐOÀN GIÁO X?
   108v-CÓ THÁNH L NÀO GI LÀ DacBietKhong?
   109i-CÓ TH MI HT MI NGƯỜI LÊN RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA ĐỰỢC KHÔNG?
   110v-ĐIU KIN Đ BÍ TÍCH THÀNH S
   111i-CÓ ĐƯỢC PHÉP TRƯNG VÀ TÔN KÍNH CÁC NH TƯỢNG CHÚA?
   112v-GIÁ TR THIÊNG LIÊNG CA THÁNH L MISA
   113i-GIÁ TR THIÊNG LIÊNG CA VIC DÂNG CÚNG TIN CA GIÚP CHO CÁC GIÁO X
   114v-GII ĐÁP THC MC V CHC V PHÓ T
   115i-GII TI VÀ THA TI TP TH
   116v-GIÁO DÂN CÓ ĐƯỢC PHÉP CM BÁNH L CHO LINH MC ĐC LI TRUYN PHÉP KHÔNG?
   117i-GIÁO SĨ TU SĨ GIÁO DÂN KHÁC NHAU TH NÀO?
   118v-KHI DÂNG L CU CHO AI THÌ LINH MC CÓ CN RAO TÊN NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?
   119i-LINH MC CU NGUYN VÀ HÁT TING L KHI DÂNG L
   120v-LINH MC CÓ ĐƯỢC PHÉP DY GIÁO LÝ VÀ C HÀNH CÁC BÍ TÍCH THEO Ý RIÊNG MÌNH KHÔNG
   121i-LINH MC CÓ ĐƯỢC PHONG THÁNH CHO AI KHÔNG?
   122v-LINH MC CÓ NÊN TÌM KIM Ông c không?

   123i-LINH MC ĐC KITÔ TH HAI

   124v-LINH MC ĐƯỢC C HÀNH HAY ĐNG T BAO NHIÊU THÁNH L TRONG NGÀY
   125i-NGHI THC TRAO TÁC V PHÓ T VÀ LINH MC LÀ NGHI THC NÀO?
   126v-NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ĐỰỢC THAM D NGHI THC THÀNH HÔN VÀ TIC CƯỚI CP HÔN NHÂN ĐNG TÍNH KHÔNG
   127i-NGƯỜI GIÁO DÂN ĐƯỢC MI GI THI HÀNH CÁC CHC NĂNG TƯ T
   128v-NGUY CƠ CA TIN BC ĐI VI NHIU GIÁO SĨ
   129i-NHNG GÌ CÁC TU SI VÀ PHÓ T ĐƯỢC HAY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM TRONG CÁC GIÁO X
   130v-NHNG NGƯỜI LN-chết chưa được ra ti

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768