MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
César
Thứ Năm, Ngày 19 tháng 10-2017
César

Người Do Thái lúc bấy giờ đang sống dưới ách thống trị của đế quốc La . Họ thường phải nộp những thứ thuế khá nặng cho hoàng đế César. Đứng trước vấn đề này, họ ba thái độ khác nhau.

 

Thái độ thứ nhất của những người thuộc phái Sađốc đảng Hêrôđê, họ chấp nhận việc nộp thuế, nhằm bảo đảm cho chỗ đứng của họ sự bao bọc của chính quyền Rôma.

 

Thái độ thứ hai của bọn Biệt phái, miễn cưỡng chấp nhận nộp thuế. Họ coi ách đô hộ của người La một thứ hình phạt của Thiên Chúa, thế cần phải tu thân tích đức để được tha thứ.

 

Cuối cùngthái độ của những người ái quốc, họ không chấp nhận sự hiện diện của ngoại bang trên quê hương đất nước. Họ chủ trương dùng lực để đánh đuổi thực dân coi việc nộp thuếđiều ô nhục, xúc phạm đến Thiên Chúa, không chấp nhận để Thiên Chúa thống trị trên Israeldân riêng của Ngài.

 

Còn thái độ của Chúa Giêsunhư thế nào? Trước hết, Ngài tố giác sự giả hình của bọn Biệt phái: Họ giả bộ khen ngợi Ngài bằng những lời đẹp đẽ nhất:

-         Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầyngười chân thật, Thầy dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy chẳng vị nể ai không đánh giá theo bề ngoài.

 

Thế nhưng bên trong những lời đẹp đẽ ấy lạimột ý đồ đen tối, muốn gài bẫy để hại Ngài. Bởi nếu Ngài trả lời phải nộp thuế thì Ngài sẽ bị dân chúng phản đối. Còn nếu Ngài trả lời không phải nộp thuế thì họ sẽ tố giác Ngài với chính quyền Rôma.

 

thế, Ngài bảo họ cho xem đồng tiền nộp thuế. Đâymột đồng tiền bằng bạc, được lưu hành trong toàn đế quốc La từ năm 268 trước công nguyên, mãi đến năm 200 sau công nguyên vẫn còn được xử dụng. Trên mặt đồng tiền hình bán thân của hoàng đế Tibêriô Xêda. Chúa Giêsu cầm đồng tiền hỏi:

- Hình dòng chữ nàycủa ai?

khi biếtcủa Xêda, Ngài bèn nói:

-         Của Xêda hãy trả cho Xêda, còn của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.

 

Câu nói đó ý nghĩa: Đồng tiền mang hình Xêda nên chúng ta phải trả cho Xêda, còn con người chúng ta mang hình ảnh Thiên Chúa, nên chúng ta phải trả toàn bộ bản thân chúng ta cho Thiên Chúa. Ngài không nói một cách ràngphải nộp thuế cho Xêda để bày tỏ sự phục tùng, nhưng nếu chúng ta được phép nộp thuế nghĩa vụ thì cũng đừng quên rằng mình thuộc về Thiên Chúa, chỉ mình Ngài mới quyền tối thượng, mớiĐấng chúng ta phải yêu mến trên hết mọi sự.

 

Tóm lại, tiền bạc của con người thể thuộc về hoàng đế, còn chính bản thân chúng ta phải thuộc về Thiên Chúa. Ngài quyền tối thượng trên mọi người mọi quyền bính trần gian.

 

Những của Thiên Chúa phải trả cho Thiên Chúa. Đólời nhắn nhủ thật bất ngờ khiến chúng ta phải kiểm điểm lại cuộc sống, bởi chúng ta bổn phận phải tôn trọng những đòi hỏi của Ngài. Thế nhưng khi bon chen trong lãnh vực trần thế, chúng ta đã thực sự chu toàn những bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa hay chưa?


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768