MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Phu Quân
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 3-2017

ĐỨC THÁNH PHU QUÂN

“Cứ đến với ông Giuse. Ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo!” (St 41:55)

Đức Thánh Cả Giuse

Là Phu quân Đức Mẹ

Là Dưỡng phụ Thiên Tử

Đức Giêsu Kitô

            Cha Giuse trầm lặng

            Lao động rất chuyên cần

            Nhưng nói năng rất ít

            Người công chính tuyệt luân

Cả đời Ngài mẫu mực

Gương thánh thiện tuyệt vời

Không nghi ngờ người khác

Khiêm nhường phần mình thôi

            Lời “xin vâng” không nói

            Nhưng hơn cả Thanh Tuân

            Giữ Thanh Tịnh tuyệt đối

            Và trọn cả Thanh Bần

Xin Giuse Đức Thánh

Dạy con noi gương Người

Dù trong mọi hoàn cảnh

Vững tin yêu Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Hạt Mừng (3/22/2017)
Đấng Đầy Ơn Phúc ! (3/21/2017)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (3/21/2017)
Hiền Hòa Và Thanh Bần (3/21/2017)
Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima (3/20/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Theo Chân Mẹ Cất Tiếng Xin Vâng, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (3/19/2017)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin, Tầm Quan Trọng Của Hai Tiếng Xin Vâng, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2017)
Ngôn Ngữ Thầm Lặng (3/17/2017)
Sống Với Những Ủi An Của Mẹ Maria, Gm Bùi Tuần (3/14/2017)
Thơ Một Chút Tàpao 2017 (3/14/2017)
Cn 3886: Biến Cố Hiện Ra Tại Fatima (3/12/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768