MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
19.03.2017 – Chúa Nhật Iii Mùa Chay Năm A)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 3-2017

19.03.2017 – Chúa Nhật III Mùa Chay năm A)

Lời Chúa: Ga 4,5-42 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
 
5 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút nước uống !” 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói : “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao ?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời : “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị : ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” 11 Chị ấy nói : “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ? 12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.” 13 Đức Giê-su trả lời : “Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”
 
15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su : “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” 16 Người bảo chị ấy : “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17 Người phụ nữ đáp : “Tôi không có chồng.” Đức Giê-su bảo : “Chị nói : ‘Tôi không có chồng’ là phải, 18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” 19 Người phụ nữ nói với Người : “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ …
20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo : Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” 21Đức Giê-su phán : “Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” 25 Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26 Đức Giê-su nói : “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”
 
27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi : “Thầy cần gì vậy ?” Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy ?” 28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta : 29 “Đến mà xem : có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao ?” 30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.
 
31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng : “Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa.” 32 Người nói với các ông : “Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết.” 33 Các môn đệ mới hỏi nhau : “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng ?” 34 Đức Giê-su nói với các ông : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35 Nào anh em chẳng nói : Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thầy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái ! 36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 37 Thật vậy, câu tục ngữ “kẻ này gieo, người kia gặt” quả là đúng ! 38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả ; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.”
 
39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng : ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ : “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”
 
GẶP GỠ ĐỨC KI-TÔ
 
1. Ghi nhớ:
 
 “Vì nước tôi cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga,4.14)
 
2. Suy niệm:
 
Bà không thích nghe ông hát, nên cằn nhằn với ông hoài:
 
– Ông già rồi còn hơi sức đâu mà ca với hát. Để cho tụi nhỏ nó hò hát thì hợp hơn.
 
Chuyện là năm ngoái, vào dịp lễ mừng kính Thánh Cả Giu-se,vừa là bổn mạng của giáo xứ, cũng là quan thầy của Cha nữa nên ngoài chương trình mục vụ cha xứ đề ra là làm tuần tam nhật cầu nguyện, tĩnh tâm ba ngày để học hỏi đào sâu về những nhân đức của thánh nhân.
 
Chính ngày thì kiệu rước cung nghinh Thánh Cả trước thánh lễ mừng và sau đó, là dự tiệc liên hoan. Trong bữa tiệc này có mục văn nghệ.Cha xứ giao cho mỗi đoàn thể phải có ít nhất mộ tiết mục. Nếu hay sẽ được phần thưởng.
 
Ông với tư cách đại diện cho Huynh đoàn Đaminh trong giáo xứ đăng ký hát một bài, bởi vậy mà mấy ngày nay ông phải tập đi dợt lại, luyện giọng sao cho hay và phải thuộc lòng ca từ của bài hát mà ông đăng ký thể hiện.
 
Mặc dù thấy bà chẳng ủng hộ, chỉ bàn ra, song ông vẫn cứ kệ, mê mải kiên trì tập dợt.
 
Sau buổi tối liên hoan hôm đó.Ông về nhà và trao cho bà một gói đồ rồi phấn khởi nói:
 
– Đây là phần thưởng Cha tặng tôi vì hát hay, nay tôi biếu lại cho bà.Đấy nhé, nếu tôi mà nghe lời bà thì làm sao có quà mang về để cho bà, phải không?
 
Đêm đó bà thao thức chẳng ngủ được.Bà miên man suy nghĩ, bà nhận thấy rằng:thời gian gần đây mình thường hay gắt gỏng, không còn đắc nhân tâm ông mấy nữa… Nhìn ông ngủ say bà hiểu rằng tối nay ông rất vui.Bà cũng nhận ra rằng:thời gian gần đây ông thay đổi nhiều;nhẫn nhục, hiền hòa và yêu thương bà hơn. Do vậy bà cảm thấy mình thật hạnh phúc và hãnh diện vì ông.
 
Cũng lúc đó văng vẳng bên tai bà ca từ của bài hát mà ông mới trình bày thành công trong buổi văn nghệ tối hôm nay: “Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình.Gặp gỡ Đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh.Gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp mình.Gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh…” (Nhạc và lời Lm.Tiến Lộc).
 
Bài Tin Mừng hôm nay Thánh sử Gioan tường thuật lại sự việc Chúa Giê-su đến gặp gỡ một phụ nữ Samaria, trong cuộc đối thoại đó chúng ta nhận thấy Đức Giê-su đã tường bước hướng tâm hồn người đối thoại đến những điều cao cả hơn, tốt đẹp hơn.Mà cụ thể là việc phải tôn thờ Thiên Chúa   không phải ở chỗ này hay nơi kia,mà là trong chính tinh thần và chân lý.Sau cùng thì người phụ nữ và đám đông chứng kiến đã nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống; và họ đã tin theo Ngài.
 
Thành ngữ của người Pháp có câu: “Bạn hãy nói cho tôi biết bạn thường giao thiệp với ai, rồi sau đó tôi sẽ nói về bản thân bạn.”Chúng ta có thường gặp gỡ, “giao thiệp” với Chúa Giê-su không?.Chúng ta có năng đến với Ngài qua việc cầu nguyện, đọc Kinh thánh, tham dự thánh lễ và nhất là có kết hợp mật thiết với Ngài bằng việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể không?
 
Chỉ khi chúng ta thường xuyên gặp gỡ Chúa thì chúng ta mới có được ơn nâng đỡ, sự phù trợ, ủi an và chắc chắn Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta tìm đến đích điểm của cuộc sống là Chân lý và Sự Thật. Sau cùng chính Ngài sẽ ban chúng ta “nguồn nước vọt lên sự sống đời đời.”.
 
3. Cầu nguyên:
 
Lạy Chúa. Chỉ có Ngài mới có Lời ban sự sống đời cho nhân loại, Xin cho chúng con luôn biết tìm đến với thứ lương thực mang lại sự sống đời đời;đó ham mê đọc Lời Chúa và mang ra thực hành trong suốt cả cuộc đời của chúng con.Có như vậy thì cuộc đời của chúng con sẽ được nên nghĩa thiết với Chúa; và đó là niềm vui, là hạnh phúc mà chúng con sẽ đón nhận được ngay trong cuộc sống trên trần gian này của chúng con. Amen.
 
4. Sống lời Chúa:
 
Thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng việc. Mỗi ngày cố gắng dành thời gian để đọc một đoạn Kinh Thánh rồi mang ra  thực hành.
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Hạt Mừng (3/22/2017)
Đấng Đầy Ơn Phúc ! (3/21/2017)
Vai Trò Của Mẹ Maria Trong Sứ Vụ Cứu Chuộc (3/21/2017)
Hiền Hòa Và Thanh Bần (3/21/2017)
Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima (3/20/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Theo Chân Mẹ Cất Tiếng Xin Vâng, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (3/19/2017)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin, Tầm Quan Trọng Của Hai Tiếng Xin Vâng, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2017)
Ngôn Ngữ Thầm Lặng (3/17/2017)
Sống Với Những Ủi An Của Mẹ Maria, Gm Bùi Tuần (3/14/2017)
Thơ Một Chút Tàpao 2017 (3/14/2017)
Cn 3886: Biến Cố Hiện Ra Tại Fatima (3/12/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768