MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: thượng hội đồng giám mục về gia đình 2015
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Video: Canh Thức Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình (sat 3/10/2015)
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 10-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[youtube/audio] Tông Huấn "amazon Yêu Quý" Của Đtc Phanxico Ban Hành Ngày 12/2/2020 (12/28/2020)
Tóm Lược Diễn Tiến Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình (10/17/2015)
Video: Phỏng Vấn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình (mon 12/10/2015) (10/16/2015)
Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình – Thứ Sáu 09 Tháng 10, 2015 (fri 9/10/2015) (10/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Video: Ngày Họp Thứ Hai Của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình Kỳ Thứ 14. (tues 6/10/2015) (10/12/2015)
Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình Bước Sang Giai Đoạn 2 (fri 9/10/2015) (10/12/2015)
Tin/Bài khác
Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình – Thứ Năm 08 Tháng 10, 2015 (10/12/2015)
1a- Video: Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Giám Mục Tham Dự Ngày Quốc Tế Gia Đình (sunday 4/10/2015) (10/9/2015)
2b- Video: Ngày Họp Thứ Hai Của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình Kỳ Thứ 14. (monday 05/10/2015) (10/9/2015)
2a- Video: Phiên Họp Đầu Tiên Của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình (monday 05/10/2015) (10/9/2015)
1b- Video: Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình (sunday 4/10/2015) (10/9/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768