MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giáo Hoàng Phanxicô: Bài Giảng Lễ Hiện Xuống Chúa Nhật 15/5/2016
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 5-2016
    GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

 

BÀI GIẢNG LỄ HIỆN XUỐNG CHÚA NHẬT 15/5/2016

 

 

"Mục đích chính yếu nơi sứ vụ của Chúa Giêsu,

một sứ vụ đạt đến tột đỉnh nơi tặng ân Thánh Linh,

đó là tái lập mối liên hệ với Chúa Cha...

Thần Linh đã được Chúa Cha ban cho chúng ta

và dẫn chúng ta trở về cùng Chúa Cha.

Tất cả công cuộc cứu độ đó là công cuộc 'tái sinh',

nhờ đó vai trò phụ tử của Thiên Chúa, nhờ tặng ân Chúa Con và Thánh Linh,

giải thoát chúng ta khỏi thân phận bị mồ côi mà chúng ta đã phải trải qua....

Chúng ta được dựng nên để làm con cái của Thiên Chúa,

nó chính là DNA (di truyền thể) của chúng ta".

 

"Thày sẽ không bỏ các con mồ côi" (Gioan 14:18)

Mục đích chính yếu nơi sứ vụ của Chúa Giêsu, một sứ vụ đạt đến tột đỉnh nơi tặng ân Thánh Linh, đó là tái lập mối liên hệ với Chúa Cha, một mối liên hệ đã bị tội lỗi cắt đứt, để đưa chúng ta ra khỏi tình trạng là những đứa con cái bị mồ côi và phục hồi chúng ta thành những người con trai con gái của Ngài.

Tông Đồ Phaolô, khi viết cho Kitô hữu Rôma, đã nói: "Vì tất cả những ai được Thần Linh Thiên Chúa dẫn dắt đều là con cái của Thiên Chúa. Vì anh em không lãnh nhận thần khí nô lệ để lại rơi vào tình trạng sợ hãi mà anh em đã lãnh nhận một thần khí của thân phận con cái khiến chúng ta có thể kêu lên rằng 'Abba, Cha ơi'" (Roma 8:14-15). Đó, chúng ta thấy mối liên hệ của chúng ta đã được tái lập: tình phụ tử của Thiên Chúa đã được tái lập nơi chúng ta nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô và tặng ân Thánh Linh.

Thần Linh đã được Chúa Cha ban cho chúng ta và dẫn chúng ta trở về cùng Chúa Cha. Tất cả công cuộc cứu độ đó là công cuộc "tái sinh", nhờ đó vai trò phụ tử của Thiên Chúa, nhờ tặng ân Chúa Con và Thánh Linh, giải thoát chúng ta khỏi thân phận bị mồ côi mà chúng ta đã phải trải qua. Vào cả thời điểm của chúng ta đây cũng thế, chúng ta thấy được những dấu hiệu khác về tình trạng chúng ta mồ côi: nơi một thứ tình trạng cô đơn nội tâm, ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình được dân chúng vây quanh, một thứ lẻ loi cô độc có thể biến thành tâm trạng buồn thảm sống còn; nơi một thứ nỗ lực muốn được thoát khỏi Thiên Chúa, ngay cả lúc mong muốn thấy Ngài hiện diện; nơi một thứ mù lòa thiêng liêng quá ư là thông thường khiến cho chúng ta không thể cầu nguyện; nơi một thứ tình trạng khó khăn trong việc nắm bắt chân lý và thực tại của sự sống đời đời là tầm vóc viên trọn của mối hiệp thông được bắt đầu trên thế gian và triển nở hoàn toàn sau đời này; nơi một thứ cố gắng thấy người khác là "anh em" và "chị em", vì chúng ta đều là con cái của cùng một Cha; và những dấu hiệu khác như thế.

Việc là con cái của Thiên Chúa đi ngược lại với tất cả những thứ ấy và là ơn gọi nguyên thủy của chúng ta. Chúng ta được dựng nên để làm con cái của Thiên Chúa, nó chính là DNA (di truyền thể) của chúng ta(viết tắt ADN theo tiếng Pháp - Acid DeoxyriboNucleic. hay DNA theo tiếng Anh - DeoxyriboNucleic acid) là một phân tử acid nucleic mang thông tin di truyền mã hóa cho hoạt động sinh trưởngphát triển của các vật chất hữu cơ bao gồm cả một số virus.)

Thế nhưng mối liên hệ con cái này đã bị hủy hoại và cần đến hy tế của Người Con duy nhất của Thiên Chúa để được phục hồi. Nhờ tặng ân yêu thương bao la là cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá mà Thánh Thần đã được tuôn đổ xuống trên nhân loại như là một thác nguồn ân sủng lớn lao. Những ai nhờ đức tin được dìm vào trong mầu nhiệm tái sinh này đều được sinh lại một cách trọn vẹn sự sống con cái.

"Thày sẽ không để các con mồ côi". Hôm nay, vào ngày lễ Hiện Xuống, lời của Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện từ mẫu của Mẹ Maria ở Căn Thượng Lầu. Người Mẹ của Chúa Giêsu ở với cộng đồng các môn đệ qui tụ lại cầu nguyện với nhau: Mẹ là ký ức sống động về Người Con và là lời cầu khẩn sống động cùng Thánh Linh. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội. Chúng ta hãy ký thác cho lời chuyển cầu của Mẹ, một cách đặc biệt, tất cả mọi Kitô hữu, mọi gia đình và mọi cộng đồng vào lúc này đây hết sức cần đến Thần Linh, Đấng Huấn Dụ, Đấng Bênh Đỡ và là Đấng An Ủi, là Thần chân lý, tự do và bình an.

Vị Thần Linh này, như Thánh Phaolô nói, kết hiệp chúng ta với Chúa Kitô: "Ai không có Thần Linh của Chúa Kitô thì không thuộc về Người" (Roma 8:9). Khi củng cố mối liên hệ của chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, Vị Thần Linh này giúp chúng ta có thể trải qua một cảm nghiệm mới mẻ về tình huynh đệ. Nhờ Trưởng Tử của chúng ta là Chúa Giêsu mà chúng ta có thể liên hệ với nhau một cách mới mẻ; không còn là những kẻ mồ côi nữa, mà là con cái của cùng một Người Cha tốt lành và nhân hậu. Và điều ấy là những gì làm thay đổi hết mọi sự! Chúng ta có thể nhìn thấy nhau như là những người anh chị em mà những khác biệt của họ chỉ có thể làm gia tăng hơn niềm vui của chúng ta và có thể ngỡ ngàng nơi việc tham dự vào tình phụ tử và tình huynh đệ đặc thù này.

https://zenit.org/articles/popes-pentecost-homily/
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chỗ tự ý nhấn mạnh

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

 

HUẤN TỪ  CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG 15/5/2016

 

 

"Vị Thần Linh này dạy dỗ chúng ta tất cả mọi sự,

hay đúng hơn chỉ dạy một điều cần duy nhất

đó là yêu mến như Thiên Chúa yêu thương"

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Hôm nay, chúng ta cử hành đại lễ Thánh Thần Hiện Xuống, một đại lễ hoàn tất Mùa Phục Sinh, 50 ngày sau biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô. Phụng vụ mời gọi chúng ta hướng lòng trí của chúng ta về tặng ân Thánh Linh, Đấng đã được Chúa Giêsu hứa với các môn đệ của Người một số lần, một tặng ân Người đã có được nơi cuộc Phục Sinh của Người. Chính Chúa Giêsu đã xin Cha tặng ân này, như bài Phúc Âm hôm nay chứng thực, ở Bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người rằng:

 "Nếu các con yêu mến Thày thì các con sẽ tuân giữ các huấn lệnh của Thày. Và Thày sẽ xin Cha để Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác

để ở cùng các con luôn mãi" (Gioan 14:15-16).

Những lời này nhắc nhở chúng ta, trước hết, rằng tình yêu đối với một con người, cũng như đối với Chúa, người ta chứng tỏ không phải bằng lời nói mà bằng việc làm; và việc "tuân giữ các huấn lệnh" cũng thế cần phải hiểu một cách thực tế sống động, bao gồm tất cả đời sống của con người. Thật vậy, là Kitô hữu không phải chỉ có nghĩa là thuộc về một thứ văn hóa nào đó hay gắn bó với một tín lý nào đó, mà là liên kết đời sống riêng của mình, bao gồm tất cả mọi chiều kích của cuộc sống mình, với con người của Chúa Giêsu, và qua Người với Chúa Cha. Để được như thế, Chúa Giêsu hứa tuôn đổ Thánh Thần cho các môn đệ của Người. Nhờ Vị Thánh Thần này, Đấng là Tình Yêu liên kết Chúa Cha và Chúa Con và nhiệm xuất từ hai Đấng, tất cả chúng ta có thể sống cùng sự sống của Chúa Giêsu.

Thật vậy, Vị Thần Linh này dạy dỗ chúng ta tất cả mọi sự,

hay đúng hơn chỉ dạy một điều cần duy nhất

đó là yêu mến như Thiên Chúa yêu thương.

Nơi lời hứa hẹn ban Thánh Linh, Chúa Giêsu định nghĩa Người như là một "Đấng Bào Chữa khác" (câu 16), nghĩa là Đấng An Ủi, Đấng Bênh Đỡ, Đấng Cầu Bầu, tức là Vị trợ giúp chúng ta, bảo vệ chúng ta, ở bên chúng ta trong cuộc hành trình của cuộc đời cũng như trong cuộc chiến đấu cho sự thiện và chống lại sự ác. Chúa Giêsu nói "Đấng Bào Chữa khác" vì Đấng Bào Chữa đầu tiên là Người, là chính Bản Thân Người, Đấng đã hóa thành nhục thể chính là để tự mặc lấy thân phận con người mà giải thoát nó khỏi tình trạng làm nô lệ cho tội lỗi.

Hơn nữa, Vị Thánh Thần này còn thực thi sứ vụ dạy dỗ và gợi nhờ nữa. Dạy dỗ và gợi nhớ. Chúa Giêsu đã nói: "Đấng Bào Chữa, Thánh Thần là Đấng Cha nhân danh Thày mà sai đến, sẽ dạy các con mọi sự và nhắc nhở các con tất cả những gì Thày đã nói với các con" (câu 26). Vị Thánh Thần này không mang đến một giáo huấn khác, mà là làm cho giáo huấn của Chúa Giêsu sống động, làm cho giáo huấn ấy tác động, nhờ đó giáo huấn ấy không bị xóa mờ hay tàn phai theo thời gian. Vị Thánh Thần này gieo vào lòng của chúng ta giáo huấn này, giúp chúng ta thấm thía giáo huấn ấy, biến giáo huấn ấy trở thành của chúng ta, thành máu huyết của chúng ta. Đồng thời Vị Thần Linh này cũng dọn lòng của chúng ta để nó thực sự có thể lãnh nhận các lời nói và gương sống của Chúa. Lúc nào mà lời của Chúa Giêsu được hân hoan đón nhận trong lòng của chúng ta thì đó là công việc của Thánh Linh.

Giờ đây chúng ta hãy nguyện Kinh Lạy Nữ Vương - lần cuối cùng cho năm nay - kêu cầu cùng lời chuyển cầu từ mẫu của Trinh Nữ Maria. Chớ gì Mẹ xin cho chúng ta ơn được Thánh Linh tác động mạnh mẽ để làm chứng cho Chúa Kitô một cách thẳng thắn theo phúc âm và cởi mở bản thân mình hơn nữa cho tình yêu thương viên mãn của Người.

 

https://zenit.org/articles/pope-francis-regina-caeli-address-on-pentecost-sunday/
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Giảng Ngắn Bớt: Đức Giáo Hoàng Phanxicô Nhắn Nhủ Các Linh Mục (12/1/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xxv Thương Niên Ngày 18/9/2016 (9/18/2016)
Huấn Từ Truyền Tin (6/29/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô Chủ Tế Và Giảng Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô Và Phaolô (6/29/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xii Thương Niên 19/6/2016 (6/19/2016)
Tin/Bài khác
Video: Suy Niệm Với Đức Thánh Cha Phanxicô 28/04– 04/05/2016: Xin Chúa Tha Thứ Cho Tôi (5/8/2016)
Video: Suy Niệm Với Đức Thánh Cha Phanxicô 21/04– 27/04/2016: Câu Chuyện: Sư Tử Có Ðôi Cánh (5/8/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp Phục Sinh Cho Thành Rôma Và Cho Thế Giới Trưa Chúa Nhật 27/3/2016 (3/29/2016)
Bài Giảng Trong Lễ Vọng Phục Sinh 2016 Của Đtc Phanxico (3/28/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên C Ngày 7/1/2016 (2/7/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768