MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xx Thường Niên Năm B 16-8-2015
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 8-2015
"Việc 'ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu' nghĩa là gì? 

Phải chăng đó chỉ là một hình ảnh, một cách nói, một biểu hiệu vậy thôi, 

hay nó nói về một điều gì đó thực hữu?" 


Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B 16-8-2015


Xin chào anh chị em thân mến,


Trong những Chúa Nhật này, Phụng Vụ cống hiến cho chúng ta đoạn Phúc Âm của Thánh ký Gioan về bài nói của Chúa Giêsu liên quan đến Bánh Sự Sống là chính Bản Thân Người đồng thời cũng là Bí Tích Thánh Thể. Đoạn Phúc Âm hôm nay (Gioan 6:51-58) cho thấy phần cuối cùng của bài nói ấy, và nhắc đến một số người trong dân chúng cảm thấy chướng tai bởi Chúa Giêsu nói: "Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ làm cho họ sống lại vào ngày sau hết" (Gioan 6:54).


Tâm trạng bàng hoàng ngỡ ngàng của thành phần thính giả là điều cũng dễ hiểu; thật vậy, Chúa Giêsu sử dụng kiểu mẫu của các vị tiên tri để gợi lên nơi dân chúng - cũng như nơi chúng ta - những vấn nạn, để rồi cuối cùng đi đến một quyết định. Vấn nạn đầu tiên là: Việc "ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu" nghĩa là gì? Phải chăng đó chỉ là một hình ảnh, một cách nói, một biểu hiệu vậy thôi, hay nó nói về một điều gì đó thực hữu? Để trả lời cho vấn nạn này, người ta cần phải suy đoán những gì đang xẩy ra trong lòng của Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh nuôi đám đông dân chúng đói ăn bấy giờ. Nhận thức rằng Người cần phải chết trên thập giá vì chúng ta, Chúa Giêsu đã đồng hóa Bản Thân Mình với tấm bánh bẻ ra và ban phát ấy và tấm bánh ấy đối với Người trở thành "dấu chỉ" về Hy Tế đang đợi chờ Người. Tiến trình này đã lên tới tột đỉnh ở Bữa Tiệc Ly, khi mà bánh và rượu thực sự trở thành Mình của Người và Máu của Người.


Chính Thánh Thể là nơi Chúa Giêsu lưu lại cho chúng ta một mục đích chính yếu đó là chúng ta trở nên một với Người. Thật vậy, Người đã nói rằng: "Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì lưu lại trong Tôi và Tôi ở trong họ" (câu 56). Lưu lại: Chúa Giêsu ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Người. Hiệp thông là nên giống ở chỗ khi ăn Người chúng ta trở thành Người. Thế nhưng điều này cần chúng ta phải "ưng thuận", cần chúng ta gắn bó với đức tin.


Có những lúc, trong khi dự Thánh Lễ, vấn đề có thể được đặt ra thế này "đâu là mục đích của Thánh Lễ? Tôi đến nhà thờ khi nào tôi cảm thấy thích và tôi cầu nguyện một mình thì hay hơn". Thế nhưng, Thánh Thể không phải là một lời cầu nguyện riêng tư hay là một cảm nghiệm thiêng liêng mỹ miều, Thánh Thể không phải là một thứ tưởng niệm sơ sài về những gì Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly, ở chỗ, chúng ta nói chúng ta hiểu rõ rằng Thánh Thể là một thứ "tưởng nhớ", tức là một tác động hiện thực hóa và hiện hữu hóa biến cố tử nạn cùng phục sinh của Chúa Giêsu, khi bánh thực sự là Mình của Người đã hiến ban cho chúng ta và rượu thực sự là Máu của Người đã đổ ra vì chúng ta.


Thánh Thể là Chúa Giêsu, Đấng hoàn toàn hiến Bản Thân Mình cho chúng ta, ở chỗ, bằng việc nuôi dưỡng mình bởi Người và lưu lại trong Người nhờ việc Hiệp Lễ, một khi chúng ta tin tưởng thực hiện, thì Thánh Thể biến đổi đời sống của chúng ta; Thánh Thể biến đổi đời sống của chúng ta thành một lễ vật dâng lên Thiên Chúa và thành một quà tặng cho anh chị em của chúng ta. Việc nuôi dưỡng mình bởi "bánh sự sống" này nghĩa là trở nên hòa hợp với cõi lòng của Chúa Kitô, là đồng nhất với những gì Người chọn lựa, với những gì Người suy nghĩ, với những gì Người tác hành. Nghĩa là tiến vào một tình yêu hy hiến năng động và trở thành một con người của hòa bình, của thứ tha, của hòa giải trong tình đoàn kết. Nghĩa là giống như những gì Chúa Giêsu đã thực hiện. 


Chúa Giêsu đã kết thúc bài nói của mình bằng những lời này: "Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời" (6:58). Phải, việc sống hiệp thông thực sự cụ thể với Chúa Giêsu trên trái đất này sẽ làm cho chúng ta vượt qua sự chết mà vào sự sống. Nước trời thực sự được bắt đầu nơi mối hiệp thông này với Chúa Giêsu. 


Ở Thiên Đàng, Mẹ Maria của chúng ta đang chờ đợi chúng ta - mà hôm qua chúng ta đã cử hành mầu nhiệm này - Xin Mẹ giúp chúng ta được ơn luôn tin tưởng nuôi dưỡng mình nơi Chúa Giêsu là Bánh Sự Sống. 


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL (chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chỗ tự ý nhấn mạnh)

http://www.zenit.org/en/articles/angelus-on-jesus-the-bread-of-lifeBiệt chú:


Người dịch cảm thấy vui vui và cảm tạ Chúa khi thấy cảm nhận suy diễn của mình ở trong hai bài Chia Sẻ Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B ngày 2/8/2015 và cho Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B ngày 9/8/2015, bất ngờ và hoàn toàn không ngờ cũng được diễm phúc trùng hợp với những gì Đức Thánh Cha Phanxicô cảm nhận và nói đến trong hai bài Huấn Từ Truyền Tin của ngài cho Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B ngày 9/8/2015 và Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B 16/8/2015.


Bài Huấn Từ Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B ngày 9/8/2015:

"Chúa Nhật này chúng ta tiếp tục đọc đoạn 6 của Phúc Âm Thánh Gioan, trong đó, Chúa Giêsu, sau khi hoàn tất phép lạ cả thể làm cho bánh hóa nhiều, đã giải thích cho dân chúng biết ý nghĩa của "dấu lạ" này (Gioan 6:41-51). Như Người đã làm trước kia với người phụ nữ Samaritanô, bắt đầu từ cảm nghiệm của cái khát và dấu chỉ về nước, ở đây, Chúa Giêsu cũng đi từ cảm nghiệm của cái đói và dấu chỉ về bánh, để tỏ Mình ra và mời gọi tin tưởng vào người..."


Bài chia sẻ của người dịch cho Chúa Nhật XVIII Thường Niên 2/8/2015 Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XVIII Thường Niên

"Sau hết, để đáp lại những gì chính họ tự động ngỏ ý xin Người liên quan đến thứ 'bánh bởi trời... ban sự sống cho thế gian' được Người nói đến, dù họ chưa nắm bắt được tất cả ý nghĩa của thứ bánh này, như người phụ nữ ngoại lai Samaritanô ở bờ giếng Giacóp đã xin Người 'nước... không còn bao giờ khát nữa', dù nàng chưa hề biết nước ấy là gì và như thế nào (xem Gioan 4:14-15), Người đã tỏ mình ra cho dân chúng bằng lời tuyên bố về Người như sau: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ'".Bài Huấn Từ Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B ngày 16/8/2015:

"Bánh Sự Sống là chính Bản Thân Người đồng thời cũng là Bí Tích Thánh Thể...

"Việc 'ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu' nghĩa là gì? Phải chăng đó chỉ là một hình ảnh, một cách nói, một biểu hiệu vậy thôi, hay nó nói về một điều gì đó thực hữu?

"Hiệp thông là nên giống ở chỗ khi ăn Người chúng ta trở thành Người. Thế nhưng điều này cần chúng ta phải 'ưng thuận', cần chúng ta gắn bó với đức tin.

"Thánh Thể là Chúa Giêsu, Đấng hoàn toàn hiến Bản Thân Mình cho chúng ta".


Bài chia sẻ của người dịch cho Chúa Nhật XIX Thường Niên 2/8/2015 - Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XIX Thường Niên

"Chúa Kitô là Bánh Hằng Sống đây, trước hết là chính bản thân của Người, Đấng mà ai tin sẽ được sự sống đời đời: 'Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài, để ai tin vào người thì không phải chết nhưng được sự sống đời đời' (Gioan 3:16). Thật vậy, 'Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này ở nơi Con của Ngài. Ai có Con là có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống' (1Gioan 5:11-12). 


"Bởi thế, 'ai ăn bánh này' đây không phải chỉ là những ai rước lấy Thánh Thể của Chúa Kitô, mà trước hết và trên hết là những ai tin vào Chúa Kitô - 'ăn' ở đây có nghĩa là 'tin', là 'chấp nhận' Chúa Kitô. Đó là lý do trước khi rước lễ Kitô hữu Công giáo cần phải bày tỏ lòng tin bằng lời thưa 'amen'. Thật vậy, nếu 'Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời', như Chúa Kitô khẳng định trong bài Phúc Âm hôm nay, mà 'ai ăn bánh này, (cũng) sẽ sống đời đời', thì 'ăn bánh này' không phải là tác động họ tin tưởng chấp nhận chính Chúa Kitô hay sao?"
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Cn Xxvii Thường Niên 4/10/2015 (10/5/2015)
"hết Mọi Gia Đình Bao Giờ Cũng Là Một Thứ Ánh Sáng, Cho Dù Leo Lét, Giữa Bóng Tối Của Thế Giới Này". (10/5/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xxiv Thường Niên 13-9-2015 (9/14/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xxii Thường Niên Ngày 30/8/2015 (8/31/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Xxi Thường Niên Năm B Ngày 23/8/2015 (8/24/2015)
Tin/Bài khác
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa 3 Ngôi - 31/5/2015 (5/31/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Nhật 24/5/2015 (5/25/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Trước Kinh Lạy Nữ Vương Lễ Thánh Thần Hiện Xuống (5/24/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Nhật 24/5/2015 (5/24/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Nhật Iii Phục Sinh Ngày 19/4/2015 (4/20/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768