MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô: Bài Giảng Lễ Hiển Linh Đúng Ngày 6-1-2015
Thứ Tư, Ngày 7 tháng 1-2015
"Những nhà hiền triết này đã tiến vào mầu nhiệm ấy

Họ băng qua từ những tính toán của loài người đến mầu nhiệm: 

đó là việc hoán cải của họ"


ĐTC Phanxicô: Bài Giảng Lễ Hiển Linh đúng ngày 6-1-2015


Con trẻ, được hạ sinh bởi Trinh Nữ Maria ở Bêlem, đã đến không phải chỉ cho dân Yến Duyên (Israel), thành phần dân được tiêu biểu nơi các mục đồng ở Bêlem, mà còn cho toàn thể nhân loại nữa, hôm nay được tiêu biểu nơi những nhà hiền triết đến từ Đông phương. Chính về thành phần Đạo Sĩ này và về cuộc hành trình họ tìm kiếm Đấng Thiên Sai mà hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm và cầu nguyện. 

Những nhà hiền triết từ Đông phương này là thành phần đầu tiên trong đoàn người diễn hành được Tiên Tri Isaia nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay (xem 60:1-6): một cuộc diễn hành từ ngày ấy vẫn không ngừng tiếp tục; một cuỗc diễn hành xẩy ra ở mọi thời đại khi thấy được tín hiệu của ngôi sao để đi tìm gặp Con Trẻ là Đấng cho thấy nỗi êm ái dịu dàng của Thiên Chúa. Những con người mới bao giờ cũng được ngôi sao ấy soi dẫn; họ thấy được đường đi nước bước để đến trước nhan của Người. 

Theo truyền thống thì những nhà hiền triết ấy là thành phần đạo sĩ, thành phần theo dõi các tinh tú, thành phần quan sát các tầng trời, trong một bối cảnh văn hóa và đạo giáo, đã thấy các tinh tú trên trời như có một ý nghĩa và quyền lực trên sinh hoạt của loài người. Những con người hiền triết này tiêu biểu cho thành phần nam nữ tìm kiếm Thiên Chúa nơi các đạo giáo và triết lý trên thế giới: một tìm cầu khôn tận. Những con người nam nữ tìm kiếm Thiên Chúa. 

Những nhà hiền triết ấy chỉ cho chúng ta thấy đường lối cho cuộc hành trình của chúng ta suốt cả cuộc đời. Họ đã thấy Ánh Sáng thật. Như bài thánh ca phụng vụ Lễ Hiển Linh nói về cảm nghiệm của họ cho biết: "Lumen requirunt lunine"; bằng việc theo một ánh sáng (a light), họ đã thấy chính ánh sáng (the light)"Lumen requirunt lunine". Họ bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa. Khi thấy dấu hiệu ngôi sao, họ nắm bắt được tín hiệu của nó và thực hiện cuộc hành trình dài.

Chính Thánh Linh là Đấng đã kêu gọi họ và tác động họ lên đường; trong cuộc hành trình của mình họ cũng có được một cuộc hội ngộ riêng tư với vị Thiên Chúa chân thật. 

Trên đường đi, thành phần hiền triết này đã gặp nhiều khó khăn. Khi đến thành Giêrusalem, họ đã đến dinh của nhà vua, vì họ nghĩ vị tân vương phải được sinh ra ở hoàng cung. Ở đó họ bị lạc mất ngôi sao. Tình trạng không còn nhìn thấy ngôi sao thường xẩy ra biết bao! Và vì bị lạc mất ngôi sao nên họ đã bị cám dỗ do ma quỉ cài đặt ở ngay đó: chính là cái mưu mô gian trá của Hêrôđê. Quận Vương Hêrôđê chú ý tới con trẻ này, không phải để tôn thờ Người mà là để tiêu diệt Người. Hêrôđê là một con người quyền lực coi những kẻ khác chỉ như là thành phần kình địch đối thủ. Tận thâm tâm ông ta cũng coi Thiên Chúa như là một địch thủ, thật sự là một tay địch thủ nguy hiểm nhất trong các địch thủ. Ở cung điện này thành phần hiền triết ấy đã trải qua những giây phút mù mờ tăm tối, những giây phút ưu sầu phiền muộn, họ cần phải thắng vượt nhờ tác động của Thánh Linh, Đấng phán dạy qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh. Những lời tiên tri này cho biết rằng Đấng Thiên Sai được sinh ra ở Bêlem, thành Đavít. 

Bấy giờ họ tiếp tục lên đường và một lần nữa họ thấy được ngôi sao; vị thánh ký viết rằng họ "hết sức hớn hở" (Mathêu 2:10). Đến Bêlem họ đã thấy "con trẻ cùng với Maria mẹ của Người" (Mathêu 2:11). Sau cơn cám dỗ ở Giêrusalem thì trước mắt họ là một chước cám dỗ cả thể thứ hai trong việc họ loại bỏ đi những gì bé mọn ấy. Thế nhưng, "họ đã phục xuống và tôn thờ Người", dâng cho Người những tặng vật tiêu biểu quí báu của họ. Một lần nữa, chính ân sủng của Thánh Linh đã trợ giúp họ. Ân sủng này, một ân sủng qua ngôi sao đã kêu gọi họ và dẫn đưa cuộc hành trình của họ, giờ đây đem họ vào mầu nhiệm. Ngôi sao dẫn họ tiến bước trong cuộc hành trình đã giúp họ có thể tiến vào mầu nhiệm. Được Thần Linh dẫn dắt, họ nhận ra rằng các tiêu chuẩn của Thiên Chúa hoàn toàn khác với những tiêu chuẩn của loài người, Thiên Chúa không tỏ mình nơi quyền lực của thế gian này, nhưng nói với chúng ta một cách thấp hèn của tình Ngài yêu thương. Tình yêu của Thiên Chúa thì cao cả. Tình yêu của Thiên Chúa thì mãnh lực. Thế nhưng tình yêu của Thiên Chúa lại khiêm hèn, phải, rất là hèn mọn. Bởi thế mà các nhà hiền triết này là mô phạm cho việc hoán cải đức tin chân thật, vì họ đã tin vào sự thiện hảo của Thiên Chúa hơn là cái quyền lực hào nhoáng bề ngoài. 

Vậy chúng ta có thể tự vấn rằng: Đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa ẩn mình? Tôi có thể tìm thấy Ngài ở đâu? Chúng quanh mình chúng ta thấy toàn là chiến tranh, khai thác trẻ em, hành hạ tra tấn, buôn bán vũ khí, buôn bán con người... Nơi tất cả những thực tại này, nơi những sự ấy, thành phần hèn mọn nhất trong anh chị em của chúng ta đang chịu đựng những tình trạng khốn khó ấy đều có Chúa Giêsu (xem Mathêu 25:40,45). Máng cỏ chỉ cho chúng ta thấy một đường lối khác với đường lối được tâm tưởng trần gian này coi trọng, đó là đường lối tự hèn hạ mình của Thiên Chúa, lòng khiêm nhượng của tình yêu Thiên Chúa đã khiến Ngài trở thành thấp hèn, Ngài hoàn toàn hạ mình xuống, vinh quang của Ngài bị che giấu đi nơi máng có Bêlem, trên thập giá Đồi Canvê, nơi mỗi một người anh chị em đau khổ của chúng ta

Những nhà hiền triết này đã tiến vào mầu nhiệm ấy. Họ băng qua từ những tính toán của loài người đến mầu nhiệm: đó là việc hoán cải của họ. Còn việc hoán cải của chúng ta thì sao? Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta thực hiện một cuộc hành trình hoán cải tương tự mà các nhà hiền triết này đã trải qua. Chúng ta hãy xin Ngài bảo vệ chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những cám dỗ làm khuất lấp đi vì tinh tú. Chúng ta cũng luôn cảm thấy trục trặc: "Vì tinh tú đâu mất rồi?", bất cứ lúc nào - giữa những lừa đảo của thế giới này - chúng ta cũng không còn thấy được nó nữa. Chúng ta hãy nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa một cách mới mẻ hơn bao giờ hết, đừng bị hoảng hồn trước "dấu chỉ", dấu chỉ của các thiên thần là những gì dẫn đến "một thơ nhi được quấn trong khăn nằm trong máng cỏ" (Luca 2:12), và hãy khiêm nhượng xin Người Mẹ là Mẹ của chúng ta tỏ Người ra cho chúng ta. Hãy trở nên can đảm thoát khỏi những thứ ảo tưởng của chúng ta, lòng tự phụ của chúng ta, "các thứ ánh sáng" của chúng ta, và hãy trở nên can đảm trong việc hạ mình tin tưởng nhờ đó gặp được Ánh Sáng, Lumen, như những nhà hiền triết. Chớ gì chúng ta tiến vào mầu nhiệm này. Chớ gì được như vậy. Amen.


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và các chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150106_omelia-epifania.html

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp Mùa Chay 2015 (1/28/2015)
Đtc Phancxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iii Thường Niên Năm B Ngày 25/1/2015 (1/25/2015)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Mừng Tân Niên Ngỏ Cùng Ngoại Giao Đoàn Ở Vatican Thứ Hai 12/1/2015 (1/13/2015)
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (1/12/2015)
Đtc Phanxicô Giảng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chúa Nhật 11/1/2015 Và Rửa Tội Cho 33 Em Bé Ở Nguyện Đường Sistine (1/12/2015)
Tin/Bài khác
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa Trưa Thứ Năm 1/1/2015 (1/2/2019)
Đtc Phanxicô - Bài Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm 1/1/2015 Tại Đền Thờ Thánh Phêrô (1/2/2018)
Đtc Phanxicô - Bài Giảng Kinh Tối 31/12/2014 Vọng Tân Niên 2015 (1/1/2015)
Đtc - Huấn Từ Chúc Giáng Sinh Nhân Viên Tòa Thánh (12/26/2014)
Đtc Phanxicô - Bài Giảng Lê Đêm Giáng Sinh 2014 (12/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768