MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa Trưa Thứ Năm 1/1/2015
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 1-2019

"Không thể nào tách lìa việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là Lời sự sống đã trở nên hữu hình và cụ thể (xem 1Gioan 1:1), khỏi việc chiêm ngưỡng Mẹ Maria, Đấng đã cống hiến cho Người tình yêu của Mẹ và xác thịt loài người của Mẹ". 

ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa trưa Thứ Năm 1/1/2015


Anh chị em thân mến,

Vào ngày đầu năm này, trong bầu không khí vui mừng của Giáng Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy gắn ánh mắt đức tin và yêu thương của chúng ta vào Người Mẹ của Chúa Giêsu. Nơi Mẹ, người nữ khiêm hạ thành Nazarét, "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14). Vì thế, không thể nào tách lìa việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là Lời sự sống đã trở nên hữu hình và cụ thể (xem 1Gioan 1:1), khỏi việc chiêm ngưỡng Mẹ Maria, Đấng đã cống hiến cho Người tình yêu của Mẹ và xác thịt loài người của Mẹ. 

Hôm nay chúng ta nghe thấy những lời Thánh Phaolô viết: "Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến, sinh hạ bởi một người nữ" (Galata 4:4). Câu "sinh hạ bởi một người nữ" này nói về một cách thức thiết yếu, và vì thế diễn tả thậm chí một cách còn mạnh mẽ hơn nữa nhân tính thực sự của Con Thiên Chúa. Là Giáo Phụ của Giáo Hội, Thánh Athanasius đã khẳng định rằng: "Đấng Cứu Thế của chúng ta thực sự là người, và từ đó xuất phát ơn cứu độ của toàn thể nhân loại" (Thư cho Epictetus: PG 26). 

Thế nhưng Thánh Phaolô còn thêm rằng "được hạ sinh theo lề luật" (Galata 4:4). Qua lời diễn tả này, ngài muốn nhấn mạnh rằng Chúa Kitô đã mặc lấy thân phận con người, khi giải thoát nó khỏi cái tâm thức qui luật khép kín. Thật vậy, lề luật mà không có ân sủng thì trở nên một cái ách bất khả gánh vác, và thay vì nó là những gì tốt lành đối với chúng ta thì lại trở nên xấu cho chúng taVì vậy nó mới là đích điểm để Thiên Chúa sai Con của Ngài xuống trần gian làm người: mục đích là để giải phóng; thật sự là để tái sinh. Cuộc giải phóng "để cứu những ai ở dưới lề luật" (câu 5); và việc giải cứu này xẩy ra nhờ cái chết của Chúa Kitô trên Thánh Giá. Thế nhưng đặc biệt là để tái sinh: "để chúng ta được lãnh nhận ơn thừa nhân làm con cái" (câu 5). Được tháp nhập vào Người, con người nam nữ thực sự trở nên con cái của Thiên Chúa. Việc chuyển biến lạ lùng này xẩy ra nơi chúng ta nhờ Phép Rửa, một bí tích tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô như các phần tử sống động, và ghép chúng ta vào với Giáo Hội.

Vào đầu năm mới đây, thật là tốt đẹp để nhớ lại ngày Rửa Tội của chúng ta, ở chỗ chúng ta tái nhận thức tặng ân đã lãnh nhận nơi Bí Tích ấy là bí tích tái sinh chúng ta trong sự sống mới - sự sống thần linh. Và việc ấy xẩy ra qua Giáo Hội theo mô phạm của mình là Mẹ Maria. Nhờ Phép Rửa, chúng ta được tham dự vào mối hiệp thông với Thiên Chúa và chúng ta không còn bị cai trị bởi sự dữ và tội lỗi, trái lại, chúng ta được Cha trên trời yêu thương, chăm sóc, thương xót. (Biệt chú của người dịch: ĐTC đã kêu gọi về việc nhớ lại ngày rửa tội của chúng ta đã mấy lần rồi. Vào một trong những lần này, ngài cũng cho biết là ngài được rửa tội vào chính ngày Lễ Giáng Sinh, vì theo lệ của Á Căn Đình bấy giờ, con trẻ được rửa tội sau 8 ngày sinh ra, mà ngài được sinh vào ngày 17/12, ngày bắt đầu tuần 7 đặc biệt trước lễ Giáng Sinh)

Việc Thiên Chúa gần gũi với đời sống của chúng ta ấy là những gì mang lại cho chúng ta bình an, một tặng ân thần linh chúng ta đặc biệt van xin hôm nay là Ngày Thế Giới Hòa Bình. "Không còn là nô lệ mà là anh chị em": Đó là sứ điệp của Ngày này. Đó là một sứ điệp liên hệ tới tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta được kêu gọi chiến đấu với hết mọi hình thức nô lệ và xây dựng tình huynh đệ - tất cả chúng ta, mỗi người tùy theo trách nhiệm nam nữ của mình.

Chúng ta dâng những ý hướng tốt lành của chúng ta cho Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta. Chúng con xin Mẹ hãy tỏa áo choàng bao bọc từ mẫu của Mẹ ra trên mỗi người và mọi người chúng con trong năm mới này: "Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chối bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ" (Kinh Trông Cậy - Sub tuum praesidium) (biệt chú của người dịch: ai đọc kinh này sẽ được một tiểu xá, theo Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao The Enchiridion of Indulgences trong phần
 
Other Grants Of Indulgences,
 số 57)


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-new-year-s-day-angelus

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phanxicô Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới ---chuyển Ngữ: Trần Mỹ Duyệt (8/15/2023)
[youtube/audio] Tông Huấn: Đức Kitô Đang Sống (christus Vivit) Của Đtc Phanxico Ban Hành Ngày 25/3/2019-hết (12/31/2019)
Tin/Bài khác
50 Năm (1968-2018) Thông Điệp Sự Sống Con Người (12/21/2018)
Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (mừng Rỡ Hân Hoan) (12/21/2018)
 đgh Phanxicô: Bí Quyết Giúp Hôn Nhân Hạnh Phúc (9/22/2017)
Thế Giới Không Có Tình Yêu Thương Là Một Hoả Ngục (6/27/2017)
Bẩy Cám Dỗ Người Sống Đời Thánh Hiến Cần Mạnh Mẽ Chống Trả (5/5/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768